Sokollu Mehmet Paşa Kimdir? Kısaca Hayatı, Projeleri ve Başarıları

Kanuni Sultan Süleyman’ın son sadrazamı olan Sokollu Mehmet Paşa, gerek Osmanlı Devleti’nin zirvede bulunduğu dönemi simgelemesi gerek askeri ve siyasi icraatları, gerekse de “Don-Volga Kanal Projesi” gibi vizyoner projeleriyle en büyük Osmanlı sadrazamlarından biri olarak kabul edilir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde ilk olarak Osmanlı Donanmasının Kaptan-ı Deryalığına getirilen Sokullu Mehmet Paşa, ardından Kanuni Sultan Süleyman’ın… Okumaya devam et Sokollu Mehmet Paşa Kimdir? Kısaca Hayatı, Projeleri ve Başarıları

Yayım tarihi
Osmanlı Tarihi olarak sınıflandırılmış

1876 Anayasasının (Kanun-u Esasi) Özellikleri

23 Aralık 1876’da Padişah II. Abdülhamit döneminde ilan edilen Kanun-u Esasi, modern niteliğe sahip ilk Osmanlı anayasasıdır. 1831 Belçika ve 1851 Prusya Anayasaları örnek alınarak hazırlanmıştır. Kanun-u Esasinin kabul edilmesiyle birlikte Osmanlı tarihinde I. Meşrutiyet olarak adlandırılan dönem başlamıştır.   Kanun-u Esasinin kabul edilmesinde etkili olan grup, Jön Türkler olarak bilinen meşrutiyet yanlısı bürokrat ve… Okumaya devam et 1876 Anayasasının (Kanun-u Esasi) Özellikleri

Yayım tarihi
Osmanlı Tarihi olarak sınıflandırılmış

Yavuz Sultan Selim Döneminin Kısa Bir Özeti

Yavuz Sultan Selim, Babası II. Bayezid’in tahttan çekilmesi üzerine 1512 yılında Osmanlı tahtına geçti. Yavuz’un saltanat süresi erken ölümü nedeniyle sadece 8 yıldır. Sert mizacı nedeniyle “Yavuz” (The Grim) olarak da anılan Sultan I. Selim, kısa sürede yaptığı fetihlerle Osmanlı tarihine damga vuran en önemli padişahlardan biri olmuştur.     Çaldıran Savaşının Nedeni ve Sonucu… Okumaya devam et Yavuz Sultan Selim Döneminin Kısa Bir Özeti

Yayım tarihi
Osmanlı Tarihi olarak sınıflandırılmış

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi (Özet ve Maddeler Halinde)

Kanuni Sultan Süleyman (I. Süleyman) Osmanlı İmparatorluğunun onuncu padişahı ve en uzun süre tahtta kalan hükümdarıdır. Askeri, siyasi ve kültürel alanda gerçekleştirdiği başarılarla Osmanlı Devletine en parlak devrini yaşatan padişah olmuş; İslam dünyasında Kanuni olarak anılırken, Batılılar ondan “Muhteşem Süleyman” ( Suleiman the Magnificient) olarak bahsetmiştir.   Kanuni Sultan Süleyman’ın saltanat süresi toplam 46 yıldır.… Okumaya devam et Kanuni Sultan Süleyman Dönemi (Özet ve Maddeler Halinde)

Yayım tarihi
Osmanlı Tarihi olarak sınıflandırılmış

Nedenleri ve Sonuçlarıyla Niğbolu Savaşı (1396)

Niğbolu Savaşı, 25 Eylül 1396’da Osmanlı Devleti ile Haçlı ordusu arasında gerçekleşti ve Osmanlıların mutlak zaferiyle sonuçlandı.   Dönemin padişahı Yıldırım Bayezit (1389 – 1402)’tir.   Niğbolu Zaferinin en önemli sonucu, Osmanlı Devleti’nin bu zafer sonucunda Balkanlar’daki varlığını kesinleştirmesidir.   Diğer bir ifadeyle Haçlı Seferi özelliği gösteren bu savaş sonucunda, Osmanlıların Balkanlarda kalıcı oldukları anlaşılmış,… Okumaya devam et Nedenleri ve Sonuçlarıyla Niğbolu Savaşı (1396)

Yayım tarihi
Osmanlı Tarihi olarak sınıflandırılmış

Osmanlı Devletinde Gerileme Dönemi Islahatları ve Özellikleri

Osmanlı Devleti’nde gerileme döneminin 1699 Karlofça Barış Antlaşması’yla başladığı ve bu dönemin Sultan III. Selim’in tahta çıktığı ve ayrıca Avrupa’da Fransız İhtilali’nin başladığı 1789’a kadar sürdüğü kabul edilir.   Bu dönem “Duraklama Dönemi” nin aksine, devlete ilişkin sorunların daha net bir şekilde görüldüğü ve “Avrupa’nın üstünlüğü” fikrinin büyük ölçüde kabul edildiği bir dönemdir.   Dolayısıyla… Okumaya devam et Osmanlı Devletinde Gerileme Dönemi Islahatları ve Özellikleri

Osmanlı Devletinde Duraklama Dönemi ve Özellikleri

Osmanlı tarihinde Duraklama Döneminin 1579 Sokollu Mehmet Paşanın ölümüyle başladığı ve 1699 Karlofça Barış Antlaşmasının imzalanmasıyla son bulduğu kabul edilir.   Yapılan ıslahatların kişilere bağımlı olması, devamlılığın olmaması, sorunların gerçek nedenlerinin sorgulanmaması, daha çok askeri alanlarda ıslahatlara başvurulması ve ıslahatların genelde yeniçeri, ulema ya da birtakım saray çevresi tarafından engellenmek istemesi; duraklama dönemi ıslahatlarının genel… Okumaya devam et Osmanlı Devletinde Duraklama Dönemi ve Özellikleri

Sultan Abdülaziz Kimdir? Kısaca Dönemi (1861-1876) ve Islahatları

Sultan Abdülaziz, 32. Osmanlı padişahı ve 111. İslam halifesi olarak 25 Haziran 1861’de tahta geçti.   Sultan II. Mahmut’un oğlu olan Abdülaziz, kardeşi Abdülmecid’in ölümü üzerine tahta çıktığında 31 yaşındaydı.   Abdülaziz’in tahta geçtikten sonraki ilk icraatı, Rus tehdidine karşı ordu ve donanmanın yenilenmesi ve güçlendirilmesi oldu.   Sultan Abdülaziz Döneminde Girişilen Reformlar   Askeri… Okumaya devam et Sultan Abdülaziz Kimdir? Kısaca Dönemi (1861-1876) ve Islahatları

Küçük Kaynarca Antlaşması: Kısaca Tarihi Önemi, Maddeleri ve Sonuçları

Küçük Kaynarca Antlaşması, Osmanlı Devleti ve Rusya arasında 26 Temmuz 1774’te imzalandı.   Antlaşmanın temel nedeni, 1768-1774 Osmanlı Rus Savaşıdır. Osmanlı Devleti ve Rusya arasındaki bu savaş, Karadeniz’e hakim olma savaşıdır.   Savaş sonucunda Osmanlı devleti, ağır bir mağlubiyet almış ve şartları son derece ağır olan Küçük Kaynarca Antlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştır.     Antlaşmanın… Okumaya devam et Küçük Kaynarca Antlaşması: Kısaca Tarihi Önemi, Maddeleri ve Sonuçları

Karlofça Barış Anlaşması: Kısaca Tarihi Önemi ve Maddeleri

Osmanlı Devletinin Batıda büyük çapta toprak kaybettiği ilk anlaşma olan Karlofça Barış Antlaşması, 1699 yılında Osmanlı Devleti ile Avusturya, Rusya, Malta Venedik ve Lehistan’dan oluşan Kutsal İttfak Devletleri arasında imzalandı.   Bu antlaşma 1683’de İkinci Viyana Kuşatmasıyla başlayan ve yaklaşık 16 yıl süren savaşların bir neticesi olarak imzalanmıştı.   Osmanlı ordusunun İkinci Viyana Kuşatmasında başarısızlığa… Okumaya devam et Karlofça Barış Anlaşması: Kısaca Tarihi Önemi ve Maddeleri