Malazgirt Savaşı (1071): Nedenleri, Sonuçları ve Tarihsel Önemi

Malazgirt Savaşının Tarihsel Önemi Malazgirt Savaşı, 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu Devleti ve Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşen savaştır. Savaşta Selçuklu ordusunu Sultan Alparslan, Bizans ordusunu ise Romanos Diyojen (Romen Diyojen) idare etmiştir.   Sonuçları itibariyle Anadolunun Türkleşmesinde oldukça önemli bir yere sahip olan Malazgirt Savaşı, Türklere Anadolunun kapılarını açmış ve bu bağlamda “Yurt Açan … Daha Fazla Oku

Miryokefalon Savaşı (1176): Nedenleri, Sonuçları ve Tarihsel Önemi

Miryokefalon Savaşının Tarihsel Önemi: Miryokefalon Savaşı, Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında 1176 yılında yaşandı. Dönemin Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan, Bizans İmparatoru ise I. Manuel Komnenos’dur.   Anadolu Selçuklu Devletinin galibiyetiyle sonuçlanan bu savaş, Bizans’ın Anadolu’yu Türkler’den geri alma ümidini tamamen yok etmiştir. Bu özelliğiyle Miryokefalon bir anlamda Anadolu’nun tapusunu Türklere geçirmiş ve “Yurt … Daha Fazla Oku

Kösedağ Savaşı (1243): Nedenleri, Sonuçları ve Tarihsel Önemi

Kösedağ Savaşının Tarihsel Önemi Kösedağ Savaşı, Anadolu Selçuklu Devleti ve  Moğollar arasında yaşanan ve Anadolu Selçuklu Devletinin Moğol hakimiyetine girmesiyle sonuçlanan savaştır. Dönemin Selçuklu Sultanı, II. Giyaseddin Keyhüsrev’dir. Moğol ordusunun başında ise, Moğol Hükümdarı Ögeday Han tarafından bölgeye gönderilen Baycu Noyan bulunur.   Savaş adını meydana geldiği yerden alır. Kösedağ, günümüzde Sivas iline bağlı Zara ile Suşehri ilçelerinde arasında … Daha Fazla Oku

Uygurlar Kimdir? Uygur Devleti Hakkında Kısa Bilgi

Uygurlar, Göktürk Devleti’nin Bilge Kağan’ın ölümüyle birlikte zayıflamaya başlaması sonucunda ön plana çıkan ve devletleşen bir Türk boyudur.   Uygur kelime anlamı itibariyle akraba, müttefik demektir. Ancak kelime hakkında farklı görüşlerde bulunmaktadır. Örneğin Uygur kelimesi Çin kaynaklarında, “şahin gibi dolaşan, hücum eden” anlamlarında kullanılmıştır.   Asya Hun Devleti ve Göktürk Devletlerinin ardından Orta Asya’da kuruluna … Daha Fazla Oku

Bulgaristan Türkleri 1989’da Neden Türkiye’ye Göç Etti? Göçün Sonuçları Ne Oldu?

  Bulgaristan yönetiminin Türklere yönelik olarak uyguladığı asimilasyon politikasının bir sonucu olarak, 1989 yılında Bulgaristan’dan Türkiye’ye doğru büyük bir göç hareketi başladı.   İki ülke arasında ciddi bir krizin doğmasına yol açan bu göç sorununun temel nedeni, Bulgaristan’ın ülkesinde yaşayan azınlıkları bir sorun olarak görmesiydi. Bu azınlıkların en başında ise Türkler gelmekteydi.   Bulgaristan başlangıçta … Daha Fazla Oku

Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Nedir? Kısaca Amaçları ve Kurulması

Türk Mukavemet Teşkilatı, 1957 yılının sonlarına doğru kuruldu.   Hedefi, EOKA adlı Rum terör örgütüne karşı Kıbrıs Türklerini savunmaktı.   Teşkilat, “Mülayim”, “Raci” ve “Nazım” kod adlı üç genç tarafından kurulmuştu. Bunlar Rauf Denktaş (Mülayim), Mustafa Kemal Tanrısevdi (Nazım) ve Burhan Nalbantoğlu’ydu(Raci).   Rauf Denktaş, Kıbrıs Türk Kurumları Başkanlığını yürüten bir savcı, Burhan Nalbantoğlu Doktor, … Daha Fazla Oku

Göktürkler Kimdir? Göktürkler Hakkında Kısa Bilgi

Göktürkler, Hunların Orta Asyadaki vârisleridir. Çin kaynaklarında “Tu-kiu” olarak geçerler.  En önemli özellikleri Türk adını ilk kullanan devlet olmalarıdır. Ayrıca Orta Asya’da en geniş sınırlara ulaşan devlet de yine Göktürklerdir.  Aynı zamanda günümüze kadar ulaşan Göktürk Yazıtları yani Orhun Abideleri  ile Türklüğün köklü tarihini tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ortaya koymaları, bir diğer önemli özellikleridir. Böylece … Daha Fazla Oku

Hunlar Kimdir? Hun Devletleri Hakkında Kısa Bilgi

Hunlara ait ilk bilgilere Çin kaynaklarında rastlanır. Bu kaynaklarda “Hiung-nu” şeklinde geçen Hun sözcüğü halk, insan anlamına gelmektedir.   Hun Türkleri, tarihte bilinen ilk Türk devleti olan ve Büyük Hun Devleti ya da Asya Hun Devleti olarak anılan devleti kurmuşlardır.   Hun Türklerinin ilk yurtları, Orhun Selenga Irmakları ile Ötüken çevresidir.     Arkalarında yazılı … Daha Fazla Oku

Türk Ne Demek? Kısaca Türk, Türkmen ve Türkiye Kelimelerinin Anlamları

Türkler tarih boyunca çeşitli milletlerle temas içinde olduklarından Türk adı farklı toplumların kaynaklarında farklı şekillerde kaydedilmiştir. Bu nedenle Türk kelimesinin ne anlama geldiği konusunda çeşitli görüşler bulunmaktadır.   Resmi bir devlet adı olarak, ilk defa altıncı yüzyılda ortaya çıkan Göktürk Devleti tarafından kullanılan Türk kelimesinin bundan önce Törük ya da Türük şekilleriyle kullanıldığı ve daha … Daha Fazla Oku

Anadolu Beylikler Dönemi Hakkında Kısa ve Özet Bilgi

Anadolu’da Beylikler dönemi ikiye ayrılır. İlk dönem, Malazgirt Savaşının ardından Sultan Alparslan’ın komutanlarına kılıç hakkı olarak Anadolu’nun çeşitli bölgelerini fethetme hakkı tanımasıyla başlamış; ikinci beylikler dönemi ise Kösedağ Savaşı sonucunda Anadolu Selçuklu Devletinin Moğol egemenliği altına girmesiyle başlamıştır.   Anadolu’daki ilk Türk beylikleri döneminde;   Yukarı Fırat’ta Erzurum merkez olmak üzere, Saltuklular (1072-1202),   Aşağı … Daha Fazla Oku