Genel Türk Tarihi

Anadolu Selçuklu Devleti Tarihi (Maddeler Halinde)

Anadolu Selçuklu Devleti Sultanları Anadolu Selçuklu Devleti, Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından kuruldu. Merkezi İznik’tir. Kutalmışoğlu Süleyaman Şah, Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yaşanan Malazgirt Savaşı’nın ardından Anadolu’da fetihler yapmaya başlayan Selçuklu komutanlarından biridir.   Devletini kurduktan sonra fetih hareketlerine devam eden Suleyman Şah, Antakya’yı alıp Halep’e ilerlemiş, ancak burada Suriye Selcuklu Devleti Meliki Tutuş ile savaşırken ölmüştür. Süleyman Şahın…

Devamını Oku »

Büyük Selçuklu Devleti Tarihi (Özet ve Maddeler Halinde)

  Büyük Selçuklu Devleti, Türklerin büyük bir kolu olan Oğuzların Üçok Kavmine bağlı Kınık Boyu’na mensup Türkler tarafından günümüz İran-Irak coğrafyasında kurulmuştur.   Devlet, adını, tam bir devlet örgütü kurmadan ölen Selçuk Bey‘den almıştır. Selçuk Bey, Oğuz Yabgu Devletine bağlı bir subaşı iken, bu devletten ayrılarak bağımsız hareket etmeye başlamış ve çevresine topladığı Türk boylarıyla otoritesini güçlendirmiştir. Bu yükseliş Selçuk…

Devamını Oku »

Gazneliler Devletinin Tarihi (Özet ve Maddeler Halinde)

Gazneliler Devletinin Kuruluşu ve Önemli Özellikleri Gazneliler Devleti, 963 yılında Samanilerin hizmetindeki Müslüman Türk komutanlar tarafından kurulmuş olup ilk Türk-İslam devletlerinden biridir.   Gazneliler devletinin kurucusu Alp Tegin’dir. Devletin merkezi olan Gazne şehrinden dolayı “Gazneliler” şeklinde adlandırılmıştır. Ancak devletin ismi çeşitli tarihi kaynaklarda “Yemînîler” ya da “Sebük Tegînîler” olarak da adlandırılmaktadır.   Gazneliler Devleti, bugünkü Pakistan, Hindistan ve Afganistan bölgesinde…

Devamını Oku »

Karahanlılar Devleti: Özellikleri ve Önemi (Maddeler Halinde)

Karahanlılar Devletinin Genel Özellikleri Karahanlılar Devleti, Uygur Devletinin yıkılmasından sonra Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri tarafından 840 yılında kuruldu. En önemli özelliği Orta Asya’daki ilk Türk-İslam devleti olmasıdır.   Karahanlılar Devletinin bilinen ilk hükümdarı, Bilge Kül Kadir Han’dır.   Müslüman olan ve ardından Abdülkerim adını alan Satuk Buğra Han’ın İslamiyet’i devletin resmi dini olarak ilan etmesiyle Müslümanlığı benimsemişlerdir.   Bölgedeki…

Devamını Oku »

Malazgirt Savaşı (1071): Nedenleri, Sonuçları ve Tarihsel Önemi

Malazgirt Savaşının Tarihsel Önemi Malazgirt Savaşı, 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu Devleti ve Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşen savaştır. Savaşta Selçuklu ordusunu Sultan Alparslan, Bizans ordusunu ise Romanos Diyojen (Romen Diyojen) idare etmiştir.   Sonuçları itibariyle Anadolunun Türkleşmesinde oldukça önemli bir yere sahip olan Malazgirt Savaşı, Türklere Anadolunun kapılarını açmış ve bu bağlamda “Yurt Açan Savaş” olarak anılmıştır (1176 Miryokefalon–…

Devamını Oku »

Miryokefalon Savaşı (1176): Nedenleri, Sonuçları ve Tarihsel Önemi

Miryokefalon Savaşının Tarihsel Önemi: Miryokefalon Savaşı, Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında 1176 yılında yaşandı. Dönemin Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan, Bizans İmparatoru ise I. Manuel Komnenos’dur.   Anadolu Selçuklu Devletinin galibiyetiyle sonuçlanan bu savaş, Bizans’ın Anadolu’yu Türkler’den geri alma ümidini tamamen yok etmiştir. Bu özelliğiyle Miryokefalon bir anlamda Anadolu’nun tapusunu Türklere geçirmiş ve “Yurt Tutan Savaş” olarak anılmıştır (Malazgirt…

Devamını Oku »

Kösedağ Savaşı (1243): Nedenleri, Sonuçları ve Tarihsel Önemi

Kösedağ Savaşının Tarihsel Önemi Kösedağ Savaşı, Anadolu Selçuklu Devleti ve  Moğollar arasında yaşanan ve Anadolu Selçuklu Devletinin Moğol hakimiyetine girmesiyle sonuçlanan savaştır. Dönemin Selçuklu Sultanı, II. Giyaseddin Keyhüsrev’dir. Moğol ordusunun başında ise, Moğol Hükümdarı Ögeday Han tarafından bölgeye gönderilen Baycu Noyan bulunur.   Savaş adını meydana geldiği yerden alır. Kösedağ, günümüzde Sivas iline bağlı Zara ile Suşehri ilçelerinde arasında yer alan bir dağdır.  …

Devamını Oku »

Uygurlar Kimdir? Uygur Devleti Hakkında Kısa Bilgi

Uygurlar, Göktürk Devleti’nin Bilge Kağan’ın ölümüyle birlikte zayıflamaya başlaması sonucunda ön plana çıkan ve devletleşen bir Türk boyudur.   Uygur kelime anlamı itibariyle akraba, müttefik demektir. Ancak kelime hakkında farklı görüşlerde bulunmaktadır. Örneğin Uygur kelimesi Çin kaynaklarında, “şahin gibi dolaşan, hücum eden” anlamlarında kullanılmıştır.   Asya Hun Devleti ve Göktürk Devletlerinin ardından Orta Asya’da kuruluna üçüncü büyük Türk devleti olan…

Devamını Oku »

Bulgaristan Türkleri 1989’da Neden Türkiye’ye Göç Etti? Göçün Sonuçları Ne Oldu?

  Bulgaristan yönetiminin Türklere yönelik olarak uyguladığı asimilasyon politikasının bir sonucu olarak, 1989 yılında Bulgaristan’dan Türkiye’ye doğru büyük bir göç hareketi başladı.   İki ülke arasında ciddi bir krizin doğmasına yol açan bu göç sorununun temel nedeni, Bulgaristan’ın ülkesinde yaşayan azınlıkları bir sorun olarak görmesiydi. Bu azınlıkların en başında ise Türkler gelmekteydi.   Bulgaristan başlangıçta Türkleri bütünüyle göç ettirmek suretiyle…

Devamını Oku »

Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Nedir? Kısaca Amaçları ve Kurulması

Türk Mukavemet Teşkilatı, 1957 yılının sonlarına doğru kuruldu.   Hedefi, EOKA adlı Rum terör örgütüne karşı Kıbrıs Türklerini savunmaktı.   Teşkilat, “Mülayim”, “Raci” ve “Nazım” kod adlı üç genç tarafından kurulmuştu. Bunlar Rauf Denktaş (Mülayim), Mustafa Kemal Tanrısevdi (Nazım) ve Burhan Nalbantoğlu’ydu(Raci).   Rauf Denktaş, Kıbrıs Türk Kurumları Başkanlığını yürüten bir savcı, Burhan Nalbantoğlu Doktor, Kemal Tanrısevdi ise Türkiye’nin Lefkoşa…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu