Browsing Category

Sosyal Bilimler

İnsan Hakları Kısaca Nedir?

İnsan Hakları Nedir? Anlam ve içerik bakımından oldukça zengin bir kavram olan İnsan Hakları kavramı, insanın yalnızca insan olması nedeniyle sahip olduğu hakları ifade eder. Bu haklar, insanın değerini ve onurunu tüm yönleriyle (fiziksel,…

Propaganda Nedir?

Latince kökenli bir kelime olan Propaganda, yeni fidanlar dikmek anlamındaki “propagare” kelimesinden türetilmiştir. Propaganda, hedeflenen amaca yarar sağlamak amacıyla, belirli bir grubun duygu düşünce, tutum ve davranışlarını etkilemeye…

Anomi Nedir?

Anomi kavramı, kısaca sosyal düzenin işlememesi, bozulması durumunda ortaya çıkan bir normsuzluk ve kuralsızlık durumunu ifade etmek için kullanılır. Anomi kavramı, kişisel ve zihinsel bir duruma yani psikolojik bir…

Kaizen Nedir? Kısaca Ne Demektir?

Japonca kökenli bir kelime olan Kaizen, “değişim” ve “daha iyi” anlamına gelir. İmai Masaaki tarafından geliştirilen Kaizen kavramı, endüstriyel işletmelerde sürekli iyileştirme ve geliştirme anlamında kullanılmaktadır. Kaizen…

Alturizm (Özgecilik) Nedir?

Altruizm kelimesi, Türkçeye özgecilik olarak çevrilen ve “başkası için” anlamına gelen Latince kökenli bir kavramdır. Özgecilik ya da Alturizm, birisine yarar sağlamak ya da onu zarardan ve kötülükten korumak dışında herhangi bir beklenti…

Tutum Nedir?

Tutum bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan bir eğilimdir. Psikolojik obje, birey için bir anlam taşıyan, bireyin farkında olduğu…