Kategori: Osmanlı Tarihi

Fetret Devri Kısaca Nedir?

Osmanlı Devleti, Ankara Savaşı’nda yenilgiye uğramasının ve Yıldırım Beyazıt’ın Timur tarafından esir edilmesinin ardından bir taht kavgasının içine düşmüştür.   Yıldırım Bayezid’in dört oğlu yani dört şehzadesi arasında 1402 yılında başlayan bu taht kavgası,  Çelebi Mehmet’in 1413 yılında iktidara tam anlamıyla...

Birinci Meşrutiyet (23 Aralık 1876): Kısaca Önemi ve Özellikleri

Birinci Meşrutiyet Dönemi, Kanun-i Esasi’nin 23 Aralık 1876’da Padişah II. Abdülhamit tarafından ilan edilmesiyle başlar.   1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nın (93 Harbi) başlamasını bahane eden II. Abdülhamit’in 14 Şubat 1878’de Meclis-i Mebusan’ı kapatmasıyla sona erer.   Dolayısıyla Birinci Meşrutiyet olarak adlandırılan dönem, Osmanlı...

Osmanlı Neden Yıkıldı? Maddeler Halinde Osmanlı Devletinin Gerileme ve Yıkılma Nedenleri

Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü kolay olmamış, Osmanlı Devletinin gerilemesi ve yıkılışı birçok iç ve dış nedenin bir araya gelmesiyle uzun bir sürecin sonunda gerçekleşmiştir.   17. Yüzyılın sonlarında başlayan gerileme dönemi, 19. Yüzyıla gelindiğinde artık bir çöküş dönemine dönüşmüş ve Osmanlı Devleti,...

Sevr Antlaşması Kısaca Nedir? Maddeleri ve Genel Özellikleri

  Sevr Antlaşmasının Genel Özellikleri   Birinci Dünya Savaşı‘ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti, önce Mondros Ateşkes Antlşmasını sonra da Sevr Barış Antlaşmasını imzalamak zorunda kaldı. İtilaf Devletleri, Osmanlı Hükümetini Paris’in banliyölerinden biri olan Sevr’de (Sevres) barış görüşmelerine çağırdılar.   10 Mayıs...

Kısaca Tanzimat Dönemi Nedir?

Tanzimat dönemi, Osmanlı İmparatorluğunun 1839 ile 1876 arasındaki 37 yıllık dönemini kapsar. Tanzimat Döneminin padişahları Sultan Abdülmecit ve Sultan Abdülaziz’dir. Bu dönemde yaşanan iki önemli gelişme vardır. Bunlar Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı’dır.   Osmanlı İmparatorluğu, yaşadığı sorunlara çözüm bulmak amacıyla...