Browsing Category

Siyaset Bilimi

Müzakereci Demokrasi Nedir?

Müzakereci demokrasi anlayışı, Liberal demokratik sistemin eleştirisine dayanan ve alternatif bir model olarak öne sürülen yaklaşımlardan biridir. İlk olarak Joseph Beseette tarafından kullanılan Müzakereci Demokrasi kavramı, John Rawls,…

Radikal Demokrasi Nedir?

Postmodern döneme ait bir yaklaşım olan Radikal Demokrasi kavramı, temsilî liberal demokrasi uygulamalarının devlet ve toplum ilişkilerinde bir meşruiyet krizi yarattığı varsayımından hareketle bunun aşılması gerektiğini savunur. Bunu…