Ana Sayfa Blog
mısır piramitleri

Kısaca Mısır Piramitleri: Özellikleri, Neden ve Nasıl Yapıldıkları

Dünyanın diğer noktalarında da benzer türde yapılara rastlansa da Piramit denildiğinde, akla hiç şüphe yok ki, ilk olarak Mısır Piramitleri gelir.   Dünyanın en etkileyici yapıtlarından...
sümerler

Sümerler Kimdir? Sümer Medeniyetinin Tarihsel Önemi ve Özellikleri

Sümer Medeniyetinin Ortaya Çıkması   Dünya üzerindeki ilk medeniyeti inşa ettikleri kabul edilen Sümer uygarlığı, yaklaşık olarak milattan önce 5 binli yıllarda Mezopotamya’da ortaya çıktı ve...
john stuart mill

John Stuart Mill Kimdir? Genel Hatlarıyla Felsefesi ve Düşünceleri

İngiliz filozof John Stuart Mill, 1806 – 1873 yılları arasında yaşadı.   Liberal siyaset felsefesinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilir.   Yazdığı makaleler ve kitaplarla etik,...
Nihilizm

Nihilizm Nedir, Ne Demektir? Kısaca Tanımı

Latince kökenli bir kelime olan Nihilizm, “nihil” yani “hiç” kelimesinden türemiş olup Türkçe'ye “hiççilik” olarak çevrilmiştir.   En genel anlamıyla nihilizm, hiçbir değer ya da evrensel...
FRİEDRİCH NİETZSCHE

Friedrich Nietzsche Kimdir? Kısaca Felsefesi ve Düşünceleri

“Tanrı öldü. Onu biz öldürdük.” ya da “Beni öldürmeyen şey, güçlendirir” gibi oldukça sıradışı ve kışkırtıcı aforizmalarıyla tanınan Alman Filozof Friedrich Nietzsche, 1844 yılında...
Türkiyenin Jeostratejik Önemi

Türkiye’nin Jeostratejik Önemi: Fırsatlar ve Tehditler

Toprakları bir yanda Balkanlara, bir yandan Kafkaslara, diğer yandan da Ortadoğu'nun Bereketli Hilal'ine ulaşan Türkiye, jeostratejik açıdan oldukça önemli bir ülkedir.   Türkiye; Avrupa, Asya ve...
hegemon güç nedir?

Kısaca Hegemon Devlet ve Hegemon Güç Kavramları

Dünya tarihine bakıldığında, hemen hemen her dönemde belli devletlerin uluslararası alanda büyük bir güç kazandığı görülmektedir. Bu devletler, hem uluslararası alandaki gelişmeleri daha fazla...
Türk-İslam Sentezi Nedir?

Türk-İslam Sentezi Kısaca Nedir?

Türk-İslam Sentezi, Türk sağının geleneksel iki kanadı olarak görülen İslamcı ve Milliyetçi çizgiyi bir araya getirerek aralarındaki ayrımı ortadan kaldırmayı hedefleyen bir siyasal anlayışı...
1973 Petrol Krizi

1973 Petrol Krizi Nedir? Kısaca Nedenleri ve Sonuçları

1973 Petrol Krizi doğrudan doğruya 1973 Arap-İsrail Savaşı'nın dolaylı sonuçlarından biridir.   Savaştan önce de petrol üreticisi ülkeler için yıllardır sorun olan petrol fiyatları meselesi, savaşın...
Kopenhag Kriterleri

Kopenhag Kriterleri Nedir? Kısaca Amacı ve Önemi

İlk kez 1993 Kopenhag Zirvesinde ortaya konulan ve ardından 1995 Madrid ve 1997 Luxembourg zirvelerinde geliştirilen Kopenhag Kriterleri, bir Avrupa ülkesinin AB üyeliğine kabul...