Browsing Category

Siyasal İdeolojiler Tarihi

Maoculuk Nedir?

Marksizmin bir türü olan Maoculuk, Marksizm'in Çin'in toplumsal gerçeklerine uyarlanmasından ortaya çıkmış bir görüştür ve özellikle iki açıdan Klasik Marksizm'den ayrılır: 1. Sosyalist iktidar, Çin'de bir proletarya devrimi…

İdeoloji Nedir?

Her ideoloji, “ideoloji” kavramına kendi felsefesi ve ilkeleri doğrultusunda bir anlam yüklemiştir. Fakat ideolojiyi genel olarak, toplumsal yaşamdaki farklı fikir, inanç ve değerleri meydana getiren maddi bir süreç olarak…