Türkiye’nin Jeostratejik Önemi: Fırsatlar ve Tehditler

Toprakları bir yanda Balkanlara, bir yandan Kafkaslara, diğer yandan da Ortadoğu‘nun Bereketli Hilal‘ine ulaşan Türkiye, jeostratejik açıdan oldukça önemli bir ülkedir.   Türkiye; Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kesiştiği bir düğüm noktası, bir köprü durumundadır. Bu özelliğiyle sürekli ve çok yönlü çıkar çatışmalarının yaşandığı, kritik bir coğrafi konum üzerinde yer alır.   Türkiye toprakları, sanayileşmiş… Okumaya devam et Türkiye’nin Jeostratejik Önemi: Fırsatlar ve Tehditler

Avrupa’da Din: Kısaca Hristiyanlık ve Avrupa’nın Mezhep Haritası

Avrupa’nın hâkim dini Hristiyanlıktır.     391’de, İmparator Theodosius’un Hristiyanlığı Roma‘nın resmi dini ilan etmesiyle, Hristiyanlık Avrupa’da önemli bir güç haline gelmiştir.    Avrupa’daki dinsel bölünme, daha çok Hristiyanlığın farklı mezhepleri arasındadır. Bu bağlamda Avrupa’da nüfusunun çoğunluğu Katolik olan ülkeler şunlardır;   İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz Belçika, Lüksemburg, Hırvatistan, Andorra, San Marino, Monaco, Malta, İsviçre,… Okumaya devam et Avrupa’da Din: Kısaca Hristiyanlık ve Avrupa’nın Mezhep Haritası

Çin’in Kısa Tarihi ve Günümüzdeki Ekonomik, Siyasal ve Askeri Gücü

ÇİN TARİHİ Çin Halk Cumhuriyeti ve Çin Cumhuriyeti(Tayvan)   Çin Cumhuriyet, 1912’de kuruldu. Böylece Çin’de binlerce yıldır var olan hanedan yönetimi sona erdi.   Ancak Çin Cumhuriyeti’nin kuruluşunu iç karışıklık ve parçalanma süreci takip etti.   Bu süreçte iki önemli güç ortaya çıktı. Bunlar Çin Komünist Partisi ve Çin Milliyetçi Partisi yani Kuomintang.   Bu… Okumaya devam et Çin’in Kısa Tarihi ve Günümüzdeki Ekonomik, Siyasal ve Askeri Gücü

İskandinav Ülkeleri Hangileridir? İskandinavya Hakkında Kısa Bilgi

İskandinavya, Avrupa’nın kuzeyinde yer alan bir yarımadadır.    Ancak İskandinavya ifadesi sadece coğrafi değil, ama aynı zamanda kültürel anlamlar da içermektedir.    Bu bağlamda İskandinavya sadece İsveç ve Norveç’in yer aldığı bir coğrafi bölge olsa da, kültürel anlamda daha geniş bir coğrafyayı kapsamaktadır.    Nordik yani Kuzeyli ülkeler de denen İskandinav ülkeleri, İsveç, Norveç, Danimarka,… Okumaya devam et İskandinav Ülkeleri Hangileridir? İskandinavya Hakkında Kısa Bilgi

Rusya Siyasal Sistemi Hakkında Bilgi

Rusya’da hükümet sistemi yar-başkanlık olarak adlandırılmakla beraber Anayasa, cumhurbaşkanına herhangi bir modern demokrasiye oranla çok daha geniş yetkiler tanımıştır. Cumhurbaşkanı idari yargıyı neredeyse bütünüyle değiştirebilecek ve yeniden kurabilecek güçtedir.   Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı, genel, eşit ve doğrudan seçim hakkına dayanarak, gizli oylamayla altı yıl için seçilir. Aynı kişi arka arkaya iki dönemden fazla Rusya Federasyonu… Okumaya devam et Rusya Siyasal Sistemi Hakkında Bilgi

Japonya’nın Yönetim Şekli ve Anayasal Düzeni

Bugünkü Japon Anayasa’sı İkinci Dünya Savaşı’ndaki yenilginin ardından ABD ve İngiltere’nin etkisi ile 1946’da hazırlanmıştır.   Demokratik bir sistem kurmayı amaçlayan 1946 Anayasası, Japonya devleti kurumlarını yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üçe ayırmaktadır. Japonya’da Yasama Organı: Ulusal Diet   Japon siyasal sistemi içinde yasama yetkisi ulusal meclise (Diet) aittir.   Asya’nın en eski parlamenter… Okumaya devam et Japonya’nın Yönetim Şekli ve Anayasal Düzeni

İsrail Devletinin Yönetim Şekli ve Anayasal Düzeni

İsrail’de Yasama, Yürütme ve Yargı   Yazılı bir anayasaya sahip olmayan İsrail’de, devletin yasama, yürütme ve yargı organları ile kişi hak ve hürriyetleri temel kanun olarak tanımlanan farklı zamanlarda çıkarılmış kanunlarla düzenlenmiştir.   İsrail’de yürütme görevi temel kanunlardaki maddelere dayanarak devlet başkanı ve başbakan ile bakanlar kurulundan oluşan hükümet tarafından gerçekleştirilir.   İsrail devletinin en… Okumaya devam et İsrail Devletinin Yönetim Şekli ve Anayasal Düzeni

İran’ın Yönetim Şekli ve İran’da Devlet Yapısı

    İran’da Safevi döneminden beridir yaklaşık 500 yıldır din adamlarının etkinliği söz konusudur.   İran siyasetinde merkezi rol oynayan ulema Şia tarihi boyunca ne ideal bir devlet ortaya koymuş, ne de böylesi bir ideal devlet oluşturma iddiasında bulunmuştur.   Çünkü Şia yorumuna göre ideal devlet, ancak Kayıp İmam’ın devlet başkanı olduğu zamandır.   İmamın… Okumaya devam et İran’ın Yönetim Şekli ve İran’da Devlet Yapısı

Fransa Yönetim Şekli ve Yarı Başkanlık Sistemi

Günümüz Fransız siyasal sistemi incelendiğinde, Fransa’nın yönetim şeklinin uzun ve birçok değişik uygulamayı içeren son birkaç asırlık siyasal tecrübenin etkisiyle şekillendiği söylenebilir.   Bu bağlamda Fransa’da 1789 ihtilalinden bu yana yaşanmış on beş anayasal rejim olduğu belirtilmelidir. Fransa tarihindeki bu rejimler; mutlakıyet, anayasal monarşi, parlamenter cumhuriyet ve yarı başkanlık gibi çeşitli tiplerde ortaya çıkmıştır.  … Okumaya devam et Fransa Yönetim Şekli ve Yarı Başkanlık Sistemi

İngiltere’de Hükümet Sistemi: İngiliz Parlamentarizmi ve Özellikleri

Tecrübeye ve uygulanabilirliğe dayalı olarak uzun yüzyıllarda gelişen bir yapı olan İngiltere’nin yönetim şekli, cumhuriyet olmayan bir demokrasi örneğidir.   Birleşik Krallık ile ilgili olarak sıklıkla dile getirilen en temel özellik yazılı bir anayasaya sahip olmama ve bu durumdan kaynaklanan esnekliğin varlığıdır.   Birleşik Krallıkta devlet kuruluşlarının yapısı ve yetkileri ile vatandaşların haklarını belirleyen ve… Okumaya devam et İngiltere’de Hükümet Sistemi: İngiliz Parlamentarizmi ve Özellikleri