Browsing Category

İktisat Tarihi

Kısaca Malthus’un Nüfus Teorisi

Malthus'un Nüfus Teorisi, gıda üretimindeki artışın, nüfus artışından daha yavaş olacağını ve buna bağlı olarak yaşam refahının düşeceğini öne süren teoridir. Özellikle nüfus teorisiyle tanınan Robert Thomas Malthus, 1766 - 1834

Klasik İktisat Teorisi Nedir?

    Klasik İktisat Teorisi, kendisinden önce gelişen Fizyokrat İktisat Teorisi'nden önemli oranda etkilenmiştir. Özellikle doğal düzen ve devlet müdahalesinin sınırlı olması görüşü, tıpkı Fizyokrat anlayışta olduğu gibi Klasik İktisat

Fizyokrasi Nedir?

Doğanın egemenliği anlamına gelen Fizyokrasi Düşüncesi, Merkantilist düşüncelere tepki olarak 18. yüzyılın ortalarında Fransa'da doğmuştur. Doğanın egemenliği anlamına gelen Fizyokrasi düşüncesine göre, ekonomik sistemin "doğal düzen"