Kısaca İkinci Körfez Savaşı ve Irak’ta Saddam Hüseyin Döneminin Sona Ermesi

Irak Savaşı ya da İkinci Körfez Savaşı olarak adlandırılan savaş, 20 Mart 2003’te başladı.   Amerikan güçlerinin 9 Nisan 2003 tarihinde, Bağdat’a girmesiyle Saddam Hüseyin’in Irak’taki 24 yıllık iktidarı son buldu.   Amerikan İşgali oldukça kolay bir şekilde gerçekleşmiş, ancak Irak’ta uzun yıllar sürecek zor bir yapılanma sürecini başlatmıştı.   Saddam’ın sonunu getiren bu savaş,… Okumaya devam et Kısaca İkinci Körfez Savaşı ve Irak’ta Saddam Hüseyin Döneminin Sona Ermesi

Nedenleri ve Sonuçlarıyla İran İslam Devrimi

İran İslam Devrimi’nin Nedenleri   İran, 1950’lerden itibaren Şah Rıza Pehlevi’nin yönetimi altında bulunuyordu.   Ülkenin modernleştirilmesi yönünde bir politika izleyen Şah’ın, bunu yaparken dayandığı temel unsur, artan petrol gelirleriydi.   Ancak ülkenin artan refahına rağmen, gelir dağılımı konusunda çok büyük bir adaletsizlik mevcuttu. Saray ve çevresi ülkedeki siyasal yapının yanında ekonomik yapıyı da kontrol… Okumaya devam et Nedenleri ve Sonuçlarıyla İran İslam Devrimi

Siyonizm Nedir? Kısaca İsrail Devleti’nin Kurulması

İsrail Devleti, 14 Mayıs 1948‘de Filistin toprakları üzerinde kuruldu.    Filistin topraklarının, Yahudilik açısından hem tarihsel hem de dinsel bir önemi bulunmaktadır.    Tevrat’a göre Yahudiler, bir süre Mısır egemenliği altında yaşadıktan sonra, Musa Peygamber‘in önderliğinde bu topraklara gelerek kendilerine Tanrı tarafından vaat edilmiş olan bir krallık kurdular.   Ancak Davut ve Süleyman gibi hükümdarların… Okumaya devam et Siyonizm Nedir? Kısaca İsrail Devleti’nin Kurulması

Nedenleri ve Sonuçlarıyla Kısaca İran-Irak Savaşı

İran ve Irak, 1921’den yani Irak Krallığı’nın kurulmasından beri Dicle ve Fırat’ın ortak deltası olan ve iki ülke arasında sınır olan Şattülarap’ın denetimi yüzünden sürekli bir anlaşmazlık içinde bulunmuşlardır.   1975’te Cezayir’de imzalanan Cezayir Anlaşması ile bu bölge iki ülke arasında paylaşılmış ve iki ülke arasındaki sorunlar kısmen askıya alınmıştı.    Ancak 1979’da İran İslam… Okumaya devam et Nedenleri ve Sonuçlarıyla Kısaca İran-Irak Savaşı

Sykes Picot Antlaşması Kısaca Nedir?

Sykes-Picot Antlaşması İngilizler ve Fransızlar arasında 16 Mayıs 1916’da Ortadoğu topraklarının paylaşılması maksadıyla yapılan gizli bir antlaşmadır.   Bu antlaşmayı hazırlayanlar İngiliz politikacı, yazar ve aynı zamanda gezgin olan Mark Sykes ile Fransız diplomat ve avukat George Picot’du. Bu nedenle anlaşma bu kişilerin isimlerine atıfla Sykes-Picot Antlaşması olarak adlandırıldı. Daha sonra Rusya’da bu antlaşmaya katıldı.… Okumaya devam et Sykes Picot Antlaşması Kısaca Nedir?

İran’ın Dini ve Etnik Yapısı

İran’ın Dini Yapısı   İran anayasasına göre resmi din İslam’dır.   Resmi mezhep ise Oniki İmam Şiiliğinin Caferi koludur.   Nüfusunun % 98’i Müslüman olan İran’ın % 90’ı Şii Müslümanlardan oluşmakta iken; % 8’lik paya sahip olan Sünni topluluklar, daha çok ülkenin sınır bölgelerinde dağınık ve küçük guruplar halinde yaşarlar. İran’da Şii İslamın bu kadar… Okumaya devam et İran’ın Dini ve Etnik Yapısı

Nedenleri ve Sonuçlarıyla Arap Baharı Nedir?

Arap Baharı, Tunus’ta zabıtalar tarafından tezgâhına el konulan Muhammed Buazizi adlı genç bir işportacının kendini yakması üzerine 10 Aralık 2010’da Tunus’ta patlak veren ve ardından Ortadoğu’nun geneline yayılan protesto olaylarıdır.   Kısa zamanda neredeyse bütün Arap ülkelerine yayılan Arap Baharı, kimi despotik rejimlerin düşmesini sağlarken; aynı zamanda Ortadoğu’yu uzun yıllar sürecek bir kaosun içine sokmuştur.… Okumaya devam et Nedenleri ve Sonuçlarıyla Arap Baharı Nedir?

Balfour Deklarasyonu Kısaca Nedir?

Balfour Deklarasyonu, İngiltere’nin Birinci Dünya Savaşı sırasında Dışişleri Bakanı Lord Balfour nezdinde, Filistin’de bir Yahudi devleti kurulmasını desteklediğini açıklamasıdır.   Chaim Weizmann önderliğindeki Siyonist hareket, Filistin’de bir Yahudi ülkesi kurulması için Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere ve ABD hükümetleriyle sürekli bir ilişki içerisinde olmuştur.   Nihayet bu doğrultuda yapılan görüşmeler 2 Kasım 1917’de sonuç vermiş… Okumaya devam et Balfour Deklarasyonu Kısaca Nedir?

Ortadoğu Nedir? Neresidir? Kısaca Ortadoğu Kavramı

  Ortadoğu Kavramı Nasıl Ortaya Çıktı? Kavramın Tarihçesi   İkinci Dünya Savaşı’nın ardından literatürde kullanımı yaygınlaşan “Ortadoğu” kavramı, ilk defa Amerikan deniz tarihçisi ve stratejisti Alfred Thayer Mahan (öl. 1914) tarafından kullanılmıştır.   Mahan Ortadoğu Kavramını, 1902 yılında National Review’de yayınlanan “The Persian Gulf and International Relations” başlıklı yazısında, Arabistan ile Hindistan arasındaki bölgeyi ifade etmek… Okumaya devam et Ortadoğu Nedir? Neresidir? Kısaca Ortadoğu Kavramı