Browsing Category

Felsefe Tarihi

Pragmatik Nedir?

Pragmatik felsefe ya da bir başka deyişle pragmatizm, hakikatin ölçütünün pratik değer olduğunu öne süren felsefe yaklaşımıdır. Bu yaklaşıma göre evrensel doğrular yoktur. Hangi düşünce, hangi inanç kime yarar sağlıyorsa o düşünce o kimse…

Arkhe Nedir?

Arkhe, kelime anlamı itibariyle "ilk, ana, temel, başlangıç" demektir. Felsefede Arkhe kavramı, evrendeki her şeyin temelinde yer alan ilk şeyi bulma arayışının bir ürünüdür. Basitleştirecek olursak, arkhe filozofun…

İslam Düşünce Tarihinde Felsefe

        Bu yazımızda İslam düşüncesinde felsefenin yeri, islam ve felsefe ilişkisi ve İslam'da felsefe var mıdır? gibi sorulara İslam dünyasında felsefeyle ilgilenmiş düşünürler üzerinden kısaca yanıt vermeye çalışacağız.     …