Nihilizm Nedir, Ne Demektir? Kısaca Tanımı

Latince kökenli bir kelime olan Nihilizm, “nihil” yani “hiç” kelimesinden türemiş olup Türkçe'ye “hiççilik” olarak çevrilmiştir.   En genel anlamıyla nihilizm, hiçbir değer ya da evrensel...

Friedrich Nietzsche Kimdir? Kısaca Felsefesi ve Düşünceleri

“Tanrı öldü. Onu biz öldürdük.” ya da “Beni öldürmeyen şey, güçlendirir” gibi oldukça sıradışı ve kışkırtıcı aforizmalarıyla tanınan Alman Filozof Friedrich Nietzsche, 1844 yılında...

Gerçeklik ve Doğruluk Arasındaki Fark Nedir?

Gerçeklik ve Doğruluk kavramları günlük dilde sıkca birbiri yerine kullanılan ve sanki aralarında herhangi bir anlam farkı yokmuş gibi görülen kavramlardır.    Ancak bu iki kavram,...

Michel Foucault Kimdir? Kısaca Felsefesi ve Düşünceleri

Fransız Filozof Michel Foucault, 1826 – 1984 yılları arasında yaşadı.   Çağımızın en önemli düşünürlerinden biri olarak kabul edilen Foucault yaptığı multidisipliner çalışmaları nedeniyle; tarihçi, edebiyat...

Immanuel Kant’ın Bilgi ve Ahlak Felsefesine Kısa Bir Giriş

Kant'ın Felsefe Tarihi Açısından Önemi   Ünlü Alman filozof Immanuel Kant, günümüzde Rusya sınırları içerisinde yer alan Kaliningrad’da 1724 yılında doğdu.    Felsefe tarihinin en çok tartışılan, en...

Agnostik Nedir? Ne Demektir? Kısaca Agnostisizm Hakkında Bilgi

  Türkçeye bilinmezcilik olarak çevrilen Agnostisizm, tanrının var olup olmadığının bilinemeyeceğini savunur.   Bu görüşü savunanlara ise "agnostik" yani "bilinmezci" denir.   Agnostik düşünceye göre, insan aklı Tanrı hakkında...

Ateizm Nedir? Kısaca Ateist Felsefe ve Argümanları

Ateizm yani tanrıtanımazcılık, bazı nedenlerden hareketle Tanrı’nın ya da herhangi bir ruhsal ve uhrevi varlığın olmadığını savunan bir düşünce biçimidir. Bu düşünce biçimini savunanlara...

Cogito Ergo Sum Nedir?

Latince bir ifade olan "cogito ergo sum", "Düşünüyorum, o halde varım" olarak Türkçeye çevrilmiştir.   Descartes tarafından ortaya atılan bu önerme, ünlü filozofun en bilinen...

Sofist Nedir? Sofistlerin Bilgi ve Ahlak Anlayışları

Sofist sözcüğü, Yunanca’da “bilgili kişi” anlamına gelmektedir.   Sofistler, eski Yunanistan’ın belli başlı kentlerini gezerek ders veren kişilerdir.   Bu dersler genellikle güzel konuşma yani hitabet...

Felsefe Nedir? Kısaca Felsefenin Tanımı

Felsefe Nedir? Kelime Anlamı ve Kökeni   Felsefe, insan yaşamını ve dünyayı, insan aklıyla açıklamaya çalışan bir düşünsel etkinliktir.   Kelime, antik Yunanca'dan Arapçaya oradan da Türkçeye...