John Stuart Mill Kimdir? Genel Hatlarıyla Felsefesi ve Düşünceleri

İngiliz filozof John Stuart Mill, 1806 – 1873 yılları arasında yaşadı.   Liberal siyaset felsefesinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilir.   Yazdığı makaleler ve kitaplarla etik,...

Türk-İslam Sentezi Kısaca Nedir?

Türk-İslam Sentezi, Türk sağının geleneksel iki kanadı olarak görülen İslamcı ve Milliyetçi çizgiyi bir araya getirerek aralarındaki ayrımı ortadan kaldırmayı hedefleyen bir siyasal anlayışı...

Aristokrasi Kısaca Nedir? Tanımı ve Tarihsel Özellikleri

Aristokrasi kavramı, siyasal düşünceler tarihi içerisinde değerlendirildiğinde monarşik ve demokratik yönetim biçimlerinin karşısında yer alan ve az sayıdaki en iyilerin, yani seçkinlerin yönetimini savunan...

Aristoteles’in Siyaset Felsefesi ve Devlet Anlayışı

Aristoteles MÖ 384 ve MÖ 322 yılları arasında yaşamıştır.   Pek çok bilim adamı tarafından tarihte "siyaset bilimi" ile uğraşan ilk kişi olarak kabul edilir.   Bunun temel...

Siyaset Felsefesi Nedir?

Siyaset Felsefesi ile siyaset bilimi arasında genel olarak şu ayrım yapılır: Siyaset bilimi, yönetim biçimlerini, siyasal olguları ve süreçleri betimler yani olguyu olduğu...

Farabi’nin Siyasal Düşüncesi ve Erdemli Şehir

Farabi’nin El-Medinetü’l-Fâzıla ya da günümüzdeki ismiyle İdeal Devlet veya Erdemli Şehir, isimli klasik eseri, temelde bir siyaset kitabıdır. Bu eserinde Farabi, belli bir...

Augustinus Kimdir?

Bu yazımızda Augustinus'un kim olduğu sorusuna ve Augustinus'un geliştirdiği siyaset felsefesi ile ortaçağ devlet anlayışını nasıl etkilediğine kısaca değineceğiz. Augustinus’un Tanrı Devleti Üzerine adlı...

Siyasal Düşünceler Tarihi: Doğa Durumu

Devletin var oluş nedenini açıklamaya çalışan siyaset kuramları bir varsayımdan hareket ederler. Bu varsayımın adı doğa durumu varsayımıdır. Siyaset felsefesinde doğa durumu gerçek bir...

Elit Teorileri: Gaetano Mosca ve Yönetici Sınıf

  Mosca'nın Yönetici Sınıf Teorisi   Mosca, kendisi elit terimini kullanmamakla beraber, elit ve kitle ayrımını ilk defa sistemleştiren siyaset bilimci sayılır.   Elit kavramı yerine yönetici sınıf...

Emmanuel Joseph Sieyès’in Siyasal Düşüncesi

     Etats Generaux’u toplantıya çağıran kral, krallığın bütün eğitimli kişilerinden bu toplantıya ilişkin görüşlerini ve bilgilerini sunmalarını isteyen bir kararname...