John Stuart Mill Kimdir? Genel Hatlarıyla Felsefesi ve Düşünceleri

İngiliz filozof John Stuart Mill, 1806 – 1873 yılları arasında yaşadı.   Liberal siyaset felsefesinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilir.   Yazdığı makaleler ve kitaplarla etik, siyaset felsefesi, epistemoloji ve din felsefesi gibi pek çok alanda düşünceler üretmiş olan Mill’in en önemli eserleri arasında şunlar sayılabilir: Özgürlük Üzerine Faydacılık Demokratik Yönetim Üzerine Düşünceler,… Okumaya devam et John Stuart Mill Kimdir? Genel Hatlarıyla Felsefesi ve Düşünceleri

Türk-İslam Sentezi Kısaca Nedir?

Türk-İslam Sentezi, Türk sağının geleneksel iki kanadı olarak görülen İslamcı ve Milliyetçi çizgiyi bir araya getirerek aralarındaki ayrımı ortadan kaldırmayı hedefleyen bir siyasal anlayışı ifade eder.    Türk-İslam Sentezi fikrinin, özellikle 1960’lı yıllardan itibaren güçlenmeye başlayan sol harekete karşı, sağı tek bir blok olarak ortaya çıkarma gayretleri sonucunda 1970’li yıllarda ortaya çıktığı varsayılır.    1970’de… Okumaya devam et Türk-İslam Sentezi Kısaca Nedir?

Aristokrasi Kısaca Nedir? Tanımı ve Tarihsel Özellikleri

Aristokrasi kavramı, siyasal düşünceler tarihi içerisinde değerlendirildiğinde monarşik ve demokratik yönetim biçimlerinin karşısında yer alan ve az sayıdaki en iyilerin, yani seçkinlerin yönetimini savunan idare biçimidir.   Köklerini ilkçağ Antik Yunan Felsefesi içinde yer alan Platon ve Aristoteles’ten alır.   İngilizce’de aristocracy; Fransızca’da aristocratie, Almanca’da ise aristocratie olarak bilinen kavramın kökeni Yunanca “aristokratia” kelimesidir.  … Okumaya devam et Aristokrasi Kısaca Nedir? Tanımı ve Tarihsel Özellikleri

Aristoteles’in Siyaset Felsefesi ve Devlet Anlayışı

Aristoteles MÖ 384 ve MÖ 322 yılları arasında yaşamıştır.   Pek çok bilim adamı tarafından tarihte “siyaset bilimi“ ile uğraşan ilk kişi olarak kabul edilir.   Bunun temel nedeni, Aristoteles’in hocası Platon’un aksine, soyut ve yaşama geçmesi imkânsız siyasal yapılanmalar önermemesi; bunun yerine yaşadığı dönemin siyasal gerçekliklerini çözümlemeye çalışmasıdır.   Platon “En ideal devlet biçimi… Okumaya devam et Aristoteles’in Siyaset Felsefesi ve Devlet Anlayışı

Siyaset Felsefesi Nedir?

Siyaset Felsefesi ile siyaset bilimi arasında genel olarak şu ayrım yapılır: Siyaset bilimi, yönetim biçimlerini, siyasal olguları ve süreçleri betimler yani olguyu olduğu gibi gösterir. Oysa siyaset felsefesi olanı eleştirir ve olması gerekeni vurgular.   Felsefe nasıl bilimden, teolojiden ve ideolojiden farklı bir alansa bir felsefe olan siyaset felsefesi de o ölçüde siyaset biliminden, siyaset… Okumaya devam et Siyaset Felsefesi Nedir?

Farabi’nin Siyasal Düşüncesi ve Erdemli Şehir

Farabi’nin El-Medinetü’l-Fâzıla ya da günümüzdeki ismiyle İdeal Devlet veya Erdemli Şehir isimli klasik eseri, temelde bir siyaset kitabıdır. Bu eserinde Farabi, belli bir amaç ile bir şehirde toplanmış kimselerin meydana getirdiği topluluk anlamında kullandığı “medine” nin “faziletli bir şehir” olarak kurulabilmesi için gerekli şartların neler olduğuna ve kendisinden etkilendiği Platon gibi ideal bir devletin nasıl… Okumaya devam et Farabi’nin Siyasal Düşüncesi ve Erdemli Şehir

Augustinus Kimdir?

Bu yazımızda Augustinus’un kim olduğu sorusuna ve Augustinus’un geliştirdiği siyaset felsefesi ile ortaçağ devlet anlayışını nasıl etkilediğine kısaca değineceğiz. Augustinus’un Tanrı Devleti Üzerine adlı yapıtı, onun devlet anlayışını ve genel olarak Ortaçağ’ın devlet anlayışını gösteren önemli bir yapıttır.   Devlet adlı yapıtında ideal devletin bu dünyanın hiçbir yerinde bulunamayacağını, oysa gökyüzünde bu devletin bir örneğinin… Okumaya devam et Augustinus Kimdir?

Siyasal Düşünceler Tarihi: Doğa Durumu

Devletin var oluş nedenini açıklamaya çalışan siyaset kuramları bir varsayımdan hareket ederler. Bu varsayımın adı doğa durumu varsayımıdır. Siyaset felsefesinde doğa durumu gerçek bir durum olarak tasarlanmaz. Devletin var oluş nedenini açıklamak, devletin varlığını temellendirmek amacıyla tasarlanmış bir durumdur, bir varsayım, bir tasarımdır.   Kısaca doğa durumu, hiçbir devlet örgütlenmesinin, siyasi örgütlenmenin ve yönetimin olmadığı… Okumaya devam et Siyasal Düşünceler Tarihi: Doğa Durumu

Elit Teorileri: Gaetano Mosca ve Yönetici Sınıf

  Mosca’nın Yönetici Sınıf Teorisi   Mosca, kendisi elit terimini kullanmamakla beraber, elit ve kitle ayrımını ilk defa sistemleştiren siyaset bilimci sayılır.   Elit kavramı yerine yönetici sınıf kavramını kullanan Mosca, kurduğu teoriye ve ana eserinin başlığına da bu adı vermiştir.   Mosca, bütün toplumların yönetici sınıf ve yönetilen sınıf olmak üzere iki sınıfa ayrıldığını… Okumaya devam et Elit Teorileri: Gaetano Mosca ve Yönetici Sınıf

Emmanuel Joseph Sieyès’in Siyasal Düşüncesi

     Etats Generaux’u toplantıya çağıran kral, krallığın bütün eğitimli kişilerinden bu toplantıya ilişkin görüşlerini ve bilgilerini sunmalarını isteyen bir kararname çıkarmıştı. Bu dönemde düşünceleriyle en fazla dikkat çeken isim ise, “Üçüncü Tabaka Nedir?” adlı risalesiyle bir din adamı olan Emanuel Sieyes’tir.  Sieyes’e göre, soyluların dışındaki insanlardan oluşan üçüncü tabaka, topluma yararlı tüm işleri yerine getirdiği… Okumaya devam et Emmanuel Joseph Sieyès’in Siyasal Düşüncesi