Kısaca Lale Devri: Önemi, Yapılan Islahatlar ve Patrona Halil İsyanı

Osmanlı tarihinde 1718 Pasarofça Antlaşmasının imzalanmasıyla başlayan ve 1730 Patrona Halil İsyanıyla son bulan 12 yıllık Islahat dönemine Lale Devri denir. Pasarofça Antlaşması, 1715 – 1718 yılları arasında Osmanlı ile Venedik ve Avusturya arasında yaşanan ve Osmanlı Devletinin yenilgisiyle sonuçlanan Petervaradin (Petrovaradin) savaşı sonrasında İngiltere ve Hollanda’nın arabuluculuğunda  imzalanmıştı. Bu antlaşma ile Batının üstünlüğünü kabul eden… Okumaya devam et Kısaca Lale Devri: Önemi, Yapılan Islahatlar ve Patrona Halil İsyanı

Yayım tarihi
Osmanlı Tarihi olarak sınıflandırılmış

Hicaz Demiryolu Projesi Hakkında Kısaca Bilgi

Hicaz Demiryolu Projesi, İstanbul’dan Medine’ye kadar uzanan bir demiryolu ulaşım ağı kurma projesidir.   Padişah II. Abdülhamid tarafından 2 Mayıs 1900’de onaylanmış, 1 Eylül 1908’de işletmeye açılmıştır.   Hicaz Demiryolu Projesi, Abdülhamit döneminin İslamcılık siyasetinin de etkisiyle Müslümanların birliğini simgelemek amacıyla uygulamaya konulmuştu.   Projeden beklenen bir diğer fayda ise, projenin gerçekleşmesi halinde Osmanlı askerlerinin… Okumaya devam et Hicaz Demiryolu Projesi Hakkında Kısaca Bilgi

Yayım tarihi
Osmanlı Tarihi olarak sınıflandırılmış

Nedenleri ve Sonuçlarıyla Kısaca 2. Meşrutiyetin İlanı

2. Meşrutiyet, Padişah II. Abdülhamit tarafından 23 Temmuz 1908’de ilan edildi. Abdülhamit’in I. Meşrutiyet‘i takip eden istibdat yönetimi meşrutiyet fikrini savunacak güçlü bir cemiyetin yani İttihat ve Terakki Cemiyeti‘nin kurulup, gelişmesine kadar sürdü. II. Abdülhamit; yurdun çeşitli yerlerinde ortaya çıkan ayaklanmalar, dış müdahaleler, memur ve subay maaşlarının düzenli ödenmemesi gibi faktörlerin yaratmış olduğu genel memnuniyetsizlik… Okumaya devam et Nedenleri ve Sonuçlarıyla Kısaca 2. Meşrutiyetin İlanı

Yayım tarihi
Osmanlı Tarihi olarak sınıflandırılmış

Doğu Sorunu Nedir? Kısaca Şark Meselesi

Doğu Sorunu en basit ifadesiyle Osmanlı Devleti’nin paylaşılması sorunudur. Şark meselesi olarak da bilinir.   Bu sorun, 19. Yüzyılın başlarından itibaren Avrupa diplomasinin en önemli gündem maddelerinden biri olmuştur.   Osmanlı Devleti’nin gücünü kaybetmeye başlamasıyla birlikte, Osmanlı Devletinin hâkim olduğu bölgelerde önemli bir otorite boşluğu doğmaya başlamıştır.   Özellikle Balkanlar, bu boşluğun en fazla hissedildiği… Okumaya devam et Doğu Sorunu Nedir? Kısaca Şark Meselesi

Yayım tarihi
Osmanlı Tarihi olarak sınıflandırılmış

Nedenleri ve Sonuçlarıyla Kısaca Kırım Savaşı

Kırım Savaşı’nın görünen nedeni, “Kutsal Yerler” sorunudur.   Osmanlı İmparatorluğuna ait Filistin’de iki büyük Hristiyanlık mezhebi olan Katolik ve Ortodokslar arasında çıkan sorunu bahane eden Rusya, Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yer alan tüm Ortodoksların Rus himayesine bırakılmasını istemiştir.   Osmanlı, egemenlik haklarının çiğnenmesi anlamına gelecek bu teklifi, özellikle Fransa ve İngiltere’nin desteğiyle reddetmiş ve Ekim… Okumaya devam et Nedenleri ve Sonuçlarıyla Kısaca Kırım Savaşı

Yayım tarihi
Osmanlı Tarihi olarak sınıflandırılmış

Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı’na Girmesi ve Savaştığı Cepheler

Osmanlı’nın Savaşa Girmesi Osmanlı İmparatorluğu, II. Abdülhamit döneminden itibaren İngiltere, Fransa ve Rusya’ya karşı, Avrupa’nın yükselen gücü olan Almanya ile ittifaka girmiştir.   Bu ittifak İkinci Meşrutiyet’in ardından kurulan İttihat ve Terakki Cemiyeti iktidarı döneminde de devam etmiştir.   Aslında İttihat ve Terakki ilk etapta, İmparatorluğun dış politikasını değiştirmek ve İngiltere ve Fransa ile ittifak… Okumaya devam et Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı’na Girmesi ve Savaştığı Cepheler

Yayım tarihi
Osmanlı Tarihi olarak sınıflandırılmış

Misak-ı Milli Nedir? Kısaca Misak-ı Milli Kararları

Misak-ı Milli Kararları, 28 Ocak 1920’de kabul edilmiştir. Misak-ı Milli Kararları, Atatürk’ün liderliğinde toplanan Erzurum ve Sivas Kongrelerinde vatanın kurtuluşu için saptanan ilkelerin, Osmanlı Mebusan Meclisince de kabul edildiğini göstermesi açısından önemlidir. Böylece Türk milleti, düşman işgaline karşı direneceğini tüm dünyaya duyurmuştur.    Mustafa Kemal Paşa’nın Erzurum Mebusu olarak yer aldığı Son Osmanlı Mebusan Meclisinde… Okumaya devam et Misak-ı Milli Nedir? Kısaca Misak-ı Milli Kararları

Yayım tarihi
Osmanlı Tarihi olarak sınıflandırılmış

Mondros Mütarekesi Hakkında Kısaca Bilgi

Mondros Ateşkes Antlaşması ya da Mondros Mütarekesi olarak bilinen anlaşma 30 Ekim 1918’de, Ege Denizinin Limni Adasında bulunan Mondros limanındaki Agamennon zırhlısında imzalandı.   Mondros Mütarekesinin imzalanmasıyla Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşından yenilgiyle çıkmış olduğunu kabul etti.    Mütareke görüşmeleri sırasında İtilaf devletlerini İngiliz Amiral Calthorpe temsil ederken; Osmanlı Devleti, Bahriye Nazırı Rauf (Orbay) Bey… Okumaya devam et Mondros Mütarekesi Hakkında Kısaca Bilgi

Yayım tarihi
Osmanlı Tarihi olarak sınıflandırılmış

Kısaca 3. Selim Dönemi: Islahatlar, Reformlar ve Nizam-ı Cedid

Osmanlı Devletinde yaşanan ilk ciddi reform girişimleri, Fransız Devrimi‘nin gerçekleştiği 1789 yılında tahta çıkmış olan III. Selim dönemine aittir.    III. Selim, Şehzadelik dönemini saraya kapatılmış bir şekilde geçirmiş olsa da, Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip etmiş ve devletin kötü gidişatını durdurabilmek adına Batılı tarzda reformlar yapılmasını gerekli görmüştür.   Bu sebeple, gerek yerli gerekse yabancı… Okumaya devam et Kısaca 3. Selim Dönemi: Islahatlar, Reformlar ve Nizam-ı Cedid

Yayım tarihi
Osmanlı Tarihi olarak sınıflandırılmış

Nedenleri ve Sonuçlarıyla Kısaca Balkan Savaşları

Balkan Savaşlarının Nedenleri  Balkanlar, özellikle 19. yüzyılın başlarından itibaren sadece Osmanlı’nın değil neredeyse tüm Avrupa’nın en sorunlu ve kritik coğrafyalarından biri konumuna gelmişti.   Osmanlı’ya “hasta adam” teşhisi konulduğundan beri, Balkanlardaki Osmanlı egemenliği artık sona ermiş sayılıyor ve büyük devletler bölgeyi kendi çıkarlarına göre yeniden dizayn etmeye çalışıyordu.   Uzun yıllar Osmanlı egemenliği altında bulunan… Okumaya devam et Nedenleri ve Sonuçlarıyla Kısaca Balkan Savaşları

Yayım tarihi
Osmanlı Tarihi olarak sınıflandırılmış