Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı’na Girmesi ve Savaştığı Cepheler

Osmanlı'nın Savaşa Girmesi Osmanlı İmparatorluğu, II. Abdülhamit döneminden itibaren İngiltere, Fransa ve Rusya'ya karşı, Avrupa'nın yükselen gücü olan Almanya ile ittifaka girmiştir.   Bu ittifak İkinci Meşrutiyet’in...

Misak-ı Milli Nedir? Kısaca Misak-ı Milli Kararları

Misak-ı Milli Kararları, 28 Ocak 1920’de kabul edilmiştir. Misak-ı Milli Kararları, Atatürk’ün liderliğinde toplanan Erzurum ve Sivas Kongrelerinde vatanın kurtuluşu için saptanan ilkelerin, Osmanlı...

Mondros Mütarekesi Hakkında Kısaca Bilgi

Mondros Ateşkes Antlaşması ya da Mondros Mütarekesi olarak bilinen anlaşma 30 Ekim 1918’de, Ege Denizinin Limni Adasında bulunan Mondros limanındaki Agamennon zırhlısında imzalandı.   Mondros Mütarekesinin...

Kısaca 3. Selim Dönemi: Islahatlar, Reformlar ve Nizam-ı Cedid

Osmanlı Devletinde yaşanan ilk ciddi reform girişimleri, Fransız Devrimi'nin gerçekleştiği 1789 yılında tahta çıkmış olan III. Selim dönemine aittir.    III. Selim, Şehzadelik dönemini saraya kapatılmış...

Nedenleri ve Sonuçlarıyla Kısaca Balkan Savaşları

Balkan Savaşlarının Nedenleri  Balkanlar, özellikle 19. yüzyılın başlarından itibaren sadece Osmanlı'nın değil neredeyse tüm Avrupa'nın en sorunlu ve kritik coğrafyalarından biri konumuna gelmişti.   Osmanlı'ya "hasta...

Kısaca II. Abdülhamit Dönemi ve Islahatları

Osmanlı Devletinde II. Abdülhamit dönemi, 31 Ağustos 1876’da başlar ve Abdülhamit'in 33 senelik saltanatının ardından tahttan indirildiği 27 Nisan 1909'da biter.  Meşruiyet rejimine geçmekte direnen...

Fetret Devri Kısaca Nedir?

Osmanlı Devleti, Ankara Savaşı’nda yenilgiye uğramasının ve Yıldırım Beyazıt’ın Timur tarafından esir edilmesinin ardından bir taht kavgasının içine düşmüştür.   Yıldırım Bayezid’in dört oğlu yani...

4. Murat Kimdir? Kısaca Dördüncü Murat Dönemi

Dördüncü Murat, 17. Osmanlı padişahıdır. Yeniçeri Ocağını kaldırmaya çalıştığı için çıkan isyan neticesinde öldürülen abisi II. Osman’ın yani Genç Osman’ın yerine 1623 yılında tahta...

2. Mahmut Dönemi Islahatları Kısaca Nelerdir?

İkinci Mahmut, 3. Selim’in ardından tahta çıkmıştır. 30. Osmanlı Padişahı olup babası Sultan 1. Abdülhamit’tir. 1808'de tahta çıkan II. Mahmut, 1839'daki ölümüne dek yaklaşık 31 yıl...

Birinci Meşrutiyet (23 Aralık 1876): Kısaca Önemi ve Özellikleri

Birinci Meşrutiyet Dönemi, Kanun-i Esasi’nin 23 Aralık 1876’da Padişah II. Abdülhamit tarafından ilan edilmesiyle başlar.   1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nın (93 Harbi) başlamasını bahane eden II....