Batı Trakya Türk Cumhuriyeti’nin Kuruluşu Hakkında Kısa Bilgi

Batı Trakya Türk Cumhuriyeti, Balkan Savaşları sırasında İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kontrolünde, Batı Trakya topraklarında kurulan kısa süreli bir Türk devletidir.   Türk tarihinin en...

Kısaca İttihat ve Terakki Cemiyeti Nedir?

İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Kuruluşu   İttihad-ı Osmanî Cemiyeti:   Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası olarak kabul edilen Kanun-i Esasi’yi 1876 yılında ilan eden ve ilk Mebusan Meclisini 1877’de...

11 Maddede Karakol Cemiyeti Nedir?

1.) Karakol Cemiyeti, Baha Sait, Kara Vasıf ve Refik İsmail Beyler tarafından Mahmut Paşa Cami avlusundaki bir kahvede yapılan toplantıda doğmuştur. Cemiyetin...

Basmacı Hareketi Nedir?

Basmacı Hareketi, Türkistan'da Sovyet yönetimin baskılarına karşı 1918'de başlayıp, 1930'ların başlarına dek süren isyan ve direniş hareketidir.   Baskın yapanlar anlamında kullanılan...