İttihat ve Terakki

Batı Trakya Türk Cumhuriyeti’nin Kuruluşu Hakkında Kısa Bilgi

Batı Trakya Türk Cumhuriyeti, Balkan Savaşları sırasında İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kontrolünde, Batı Trakya topraklarında kurulan kısa süreli bir Türk devletidir.   Türk tarihinin en kısa ömürlü devleti olarak bilinir.   25 Eylül 1913’te kurulan devlet, sadece 57 gün ayakta kalabilmiştir. Kuruluş amacı, Osmanlı’nın Balkan Savaşları neticesinde Batı Trakya’yı terk etmek zorunda kalması üzerine, Batı Trakya’da yaşayan Türklerin katliama uğramasını…

Devamını Oku »

Kısaca İttihat ve Terakki Cemiyeti Nedir?

İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Kuruluşu   İttihad-ı Osmanî Cemiyeti:   Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası olarak kabul edilen Kanun-i Esasi’yi 1876 yılında ilan eden ve ilk Mebusan Meclisini 1877’de açan II. Abdülhamit, 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi’ni (93 Harbi) bahane ederek, 1878’de önce meclisi kapatmış ardından da anayasayı askıya almıştır. Çünkü İkinci Abdülhamit, çok dinli ve çok milletli bir imparatorlukta anayasa ve meclisin…

Devamını Oku »

11 Maddede Karakol Cemiyeti Nedir?

1.) Karakol Cemiyeti, Baha Sait, Kara Vasıf ve Refik İsmail Beyler tarafından Mahmut Paşa Cami avlusundaki bir kahvede yapılan toplantıda doğmuştur. Cemiyetin isim babası, Baha Sait Bey’dir. Cemiyetin kuruluşunda ve nizamnamesinin yazılışında, İttihat ve Terakki ruhundan ilham alınmıştır,   2.) Cemiyetin Merkez Heyeti’ni şu kişiler oluşturmaktadır: Baha Sait Bey, Kara Vasıf Bey, Refik İsmail Bey, Galatalı Şevket Bey, Kemalettin Sami Bey, Edip…

Devamını Oku »

Basmacı Hareketi Nedir?

Basmacı Hareketi, Türkistan’da Sovyet yönetimin baskılarına karşı 1918’de başlayıp, 1930’ların başlarına dek süren isyan ve direniş hareketidir.   Baskın yapanlar anlamında kullanılan “Basmacı” ya da “Basmacı Hareketleri” ifadesi, Ruslar tarafından Rus işgaline uğramış olan Türk topraklarında kendilerine karşı gerilla savaşı veren Türk savaşçıları ifade etmek için kullanılmıştır.   Dolayısıyla Basmacı Hareketi bir anlamda Türkistan’ın milli mücadelesidir.   Ruslar bu harekete…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu