Browsing Category

Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi Nedir?

Kavram Olarak Kamu Yönetimi Kamu yönetimi nedir? sorusuna çeşitli cevaplar verilmiştir. Bu cevapların her biri Kamu Yönetimi’nin çeşitli yönlerini ortaya koymaktadır. Bu açıdan Kamu yönetimi kavramının temel de dört…

Takdir Yetkisi Nedir?

İdare açısından yetki iki şekilde ortaya çıkar: 1- Bağlı Yetki, 2- Takdir Yetkisi. Eğer kanun koyucu belli koşulların ortaya çıkması durumunda, idareye belli eylemler yapma zorunluluğu öngörmüşse buna ‘bağlı…