Haşhaşilik Nedir? Hasan Sabbah ve Haşişiler

Haşhaşilik, 11. Yüzyılda İsmailiye tarikatına mensup bir din adamı ve siyasi lider olan Hasan Sabbah tarafından İran’da kuruldu.   1090 ile 1275 yılları arasında etkin olarak faaliyet gösteren bu örgüt, adını mensuplarını motive etmek için kullanıldığı düşünülen haşhaş bitkisinden aldı.   Düşünülen diyoruz, çünkü hareket mensuplarına haşhaş içirildiği, tarihi kanıtlarla desteklenmiş bir iddaa değildir.   … Daha Fazla Oku

Monoteizm Nedir? Kısaca Tanımı ve Özellikleri

Yunanca “tek” manasına gelen “mono” ve “tanrı” manasına gelen “theoi” kelimelerinin birleşiminden oluşan Monoteizm kavramı, Türkçeye “tektanrıcılık” olarak çevrilmiştir.   Tektanrıcılık yani monoteizm, en basit tanımıyla yaşadığımız dünyanın ve tüm evrenin tek bir ilahi güç tarafından yaratılmış olduğuna ve yönetildiğine olan inançtır.   Monoteizm’e göre tüm insanlık, “Tanrı” olarak tanımlanan bu mutlak ve ilahi güce … Daha Fazla Oku

Batınilik Nedir? Batıniyye Felsefesi Hakkında Kısa Bilgi

Bâtınîlik başta dini metinler olmak üzere evrendeki her şeyin açık yani zâhir ve gizli yani “bâtın” şeklinde iki anlama sahip olduğunu ve bâtının bilgisine sadece belli özel insanların erişebileceğini savunan görüştür.   Bâtınîlik, zaman içinde, İslam tarihinde genel olarak siyasal amaçlar güden ve bu amaçlara varmak için tasavvuftan yararlanan neredeyse bütün akımları az ya da … Daha Fazla Oku

Deizm Nedir? Kısaca Deist Düşünce ve Temel İddiaları

Deizm, tüm dinlerin geçerliliğini reddeden, ancak yaratıcı bir gücün var olduğunu savunan inanç biçimidir. Bu inanç biçimine sahip olanlara Deist denir.    Deizm; kutsal kitapları, vahyi, peygamberleri, dini ritüelleri ve cennet, cehennem gibi inanışları kabul etmeyerek, ateizmle; evreni yaratan bir gücün olması gerektiğini düşünmek suretiyle de teizmle ortak noktalara sahiptir.     Ancak Deist Tanrı fikri, … Daha Fazla Oku

Eşarilik ve Mutezile Akımları Hakkında Kısaca Bilgi

Mutezile Nedir? Neyi Savunur?   İslam’ın akılcı bir yorumunu benimseyen Mutezile akımı, TDV’nin (Türk Diyanet Vakfı) İslam Ansiklopedisi‘nde “itikadi meselelerin yorumunda akla ve iradeye öncelik veren kelâm mezhebi” olarak tanımlanmaktadır.   Mutezile kelime anlamı itibariyle “uzaklaşanlar, ayrılanlar, bir tarafa çekilenler” demektir.   9. yüzyılda başlayan tercüme faaliyeti ile birlikte antik Yunan felsefesi Arapçaya aktarılmaya başlanmış, … Daha Fazla Oku

Dört Halife Dönemi Hakkında Kısa ve Özet Bilgi

İslam tarihinden Dört Halife Dönemi olarak adlandırılan dönem, Hz. Muhammed’in ölümünün ardından başa geçen Ebubekir’in halifeliğiyle başlayıp, Ali’nin öldürülmesiyle sona erer. Hulefa-i Raşidin dönemi olarak da bilinen bu dönem, 632’den 661’e kadar yaklaşık 30 yıl devam eder. Dönemin başkenti ilk üç halife döneminde Medine, Ali döneminde ise Kufe’dir.     Halife Ebubekir Dönemi (632-634) İlk … Daha Fazla Oku

Kısaca Şii İslam ve Sünni İslam Arasındaki Fark Nedir?

İslamiyet’teki en önemli ayrılıklardan biri hiç şüphe yok ki, Sünni ve Şii İslam arasındaki ayrımdır.   Bu ayrım, Hz. Muhammed’in halefinin kim olması gerektiği, yani ilk İslam halifesinin kim olacağı tartışması üzerinden ortaya çıkmıştır.    Şii İslam’a göre halifelik makamı, sadece Hz. Muhammed’in soyundan gelenlere ait bir makamdır. Dolayısıyla Hz. Muhammedin amcasının oğlu ve damatı … Daha Fazla Oku

Hristiyanlık Mezhepleri Hakkında Bilgi

KATOLİKLİK

 

Katolik kelimesi evrensel anlamına gelmektedir. Kendisinin havari Petrus tarafından kurulduğunu ifade eden bu Kilise’nin merkezi yani Papalık makamı, Vatikan’dır.

 

Katoliklikte Papalık’tan başlayıp rahip yardımcısı anlamına gelen diyakoza kadar inen bir ruhbanlık sınıfı vardır ve bu ruhban sınıfının üyesi olan hiç kimse evlenemez. Malı, mülkü olamaz. Ruhban sınıfına mensup olmayanlar yani laikler ise evlenebilir ancak boşanamazlar.

 

Ritüel ve ayinler Latince yapıldığı Katoliklik mezhebinin üyelerine, günümüzde Güney ve Orta Amerika’da, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz gibi Avrupa ülkelerinde yaygın olarak rastlanmaktadır.

Daha Fazla Oku

Nasturi, Süryani ve Keldani Ne Demektir?

  Hristiyanlık bir Ortadoğu dini olarak doğdu ve uzun yüzyıllar da böyle kaldı. Doğal olarak Hristiyanlığın ilk takipçileri, ilk büyük âlimleri ya da ilk teolojik merkezleri de bu coğrafyadan çıktı.   Antakya, Urfa, Nusaybin, İskenderiye bu dini merkezlerden bazılarıydı.   Hristiyanlığın bu ilk çağlarında Ortadoğu’da Aramice’nin farklı lehçelerini konuşan topluluklardan bazıları bu yeni dinin takipçileri … Daha Fazla Oku

Yahudilik Nedir?

TANRI

Tanrı’nın birliği Yahudi inanç esaslarının temelini oluşturur. Yahudiliğin temeli kabul edilen On Emir’de ve Yahudilerin sıkça okudukları ‘Dinle Ey İsrail’ diye başlayan Şema duasında hep Tanrı’nın birliğinden bahsedilmiştir.

 

Bununla ilişkili olarak Tanrı’nın eşi, benzeri ve ortağının olmadığı, ibadetlerin sadece ona yapılacağı belirtilmiştir. Yehova’dan başka tanrılar edinmek ve puta tapmak büyük günahlardan kabul edilir.

 

Yahudi inancına göre Tanrı, tüm insanların yaratıcısı olmakla birlikte, özel olarak İsrail’in rehberi, koruyucusu ve kurtarıcısıdır. Onlar Tanrı’yı, dolayısıyla dini sadece İsrailoğullarına ait kabul ederler.

 

Daha Fazla Oku