Kategori: Soğuk Savaş Tarihi

Brejnev Doktrini Nedir?

Brejnev Doktrini, 1968 yılında Leonid Brejnev döneminde yayımlanan ve dönemin Sovyet dış politikasının temel ilkelerini ortaya koyan doktrindir.   Doktrin özetle, sosyalist sistemin dışına çıkmaya ya da Sovyet etkisinden kurtulmaya çalışan herhangi bir Doğu Bloğu ülkesinin, derhal SSCB askeri müdahalesiyle karşılaşacağını...

Prag Baharı Nedir?

“Prag Baharı” ifadesi, 1968 yılında Çekoslovakya Komünist Partisi Birinci Sekreteri Alexander Dubçek’in ülkesinde uygulamaya çalıştığı ve “insancıl sosyalizm” olarak adlandırılan politikaları ifade etmek için kullanılır.   Soğuk Savaş döneminin önemli olaylarından biri olmakla birlikte, Sovyet ordularının Çekoslova’yı işgal etmesiyle kısa sürede...

Bağlantısızlar Hareketi Nedir? Kısaca Bağlantısızlar Hareketinin Doğuşu

Bağlantısızlar Hareketi, 1961 yılında Belgrad’da kurulan bir Uluslararası Organizasyon’dur. Bağlantısızlar Hareketinin kurulması “yumuşama dönemi” gelişmesidir.    Bu organizasyona katılan ülkelerin amacı, Soğuk Savaş sırasında Doğu ve Batı bloğu arasında yaşanan çıkar çatışmalarının dışında kalmak, bu çatışmaların toprak bütünlükleri ve egemenlikleri üzerinde...

Marshall Planı Nedir? Amaçları ve Türkiye’ye Etkileri

Marshall Planı, ABD Dışişleri Bakanı George Marshall tarafından 5 Haziran 1947’de Harvard Üniversitesinde yapılan bir konuşmada ortaya konulan ve İkinci Dünya Savaşı‘ndan çıkan Avrupa ekonomilerini tekrar kalkındırmayı amaçlayan ekonomik yardım programıdır.    Marshall Planının Amacı Nedir? Marshall Planının ilk amacı, ekonomik...

Özet Bilgi: Varşova Paktı Nedir? Ne Zaman Kurulmuştur?

ÖZET Varşova Paktı Nedir? Varşova Paktı SSCB ve beraberindeki yedi Komünist ülkenin, NATO’nun komünist karşıtı olarak oluşturdukları ortak savunma örgütüdür.   Varşova Paktı’nın ilk üyeleri Sovyetler Birliği, Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Polonya ve Romanya’dır. Tıpkı NATO, yani Kuzey Atlantik...

Arnavutlukta Enver Hoca Dönemi ve Kısa Arnavutluk Tarihi

Cumhuriyetin İlk Döneminde Türkiye-Arnavutluk İlişkileri   Bu yazımızda 1912-1939 arasındaki Arnavutluk Türkiye ilişkilerine değinecek; ardından da Enver Hoca döneminde Arnavutlukta yaşanan siyasi gelişmeler hakkında kısa bir bilgi vermeye çalışacağız.   Arnavutluk, 1912 yılında bağımsızlığını kazanmış, ilk Arnavutluk hükümeti ise Osmanlı meclisinde...