SALT I ve SALT II Antlaşmaları Nedir? Kısaca Nedenleri ve Sonuçları

17 Kasım 1969‘da, SSCB ile ABD arasında başlayan “Stratejik Silahların Sınırlandırması Görüşmeleri” (Strategic Arms Limitation Talks) kısaca “SALT” olarak bilinir.   SALT-I (26 Mayıs 1972) ve SALT-II (18 Haziran 1979) olmak üzere iki antlaşmanın imzalanmasıyla sonuçlanan bu görüşmeler, soğuk savaş dönemindeki silahsızlanma çabalarının en önemli aşamalarından biri sayılır.   Bu silahsızlanma çabalarının aşağıda inceleyeceğimiz farklı … Daha Fazla Oku

Brejnev Doktrini Nedir?

Brejnev Doktrini, 1968 yılında Leonid Brejnev döneminde yayımlanan ve dönemin Sovyet dış politikasının temel ilkelerini ortaya koyan doktrindir.   Doktrin özetle, sosyalist sistemin dışına çıkmaya ya da Sovyet etkisinden kurtulmaya çalışan herhangi bir Doğu Bloğu ülkesinin, derhal SSCB askeri müdahalesiyle karşılaşacağını vurgulamıştır.   Leonid Brejnev, Ekim 1964’te Nikita Kruşçev’in görevden uzaklaştırılmasının ardından SSCB’nin başına geçti. … Daha Fazla Oku

Kısaca Küba Füze Krizi ve Türkiye’ye Etkileri

“Küba Füze Krizi” Soğuk Savaş döneminde ABD ve Sovyetler Birliği arasında ortaya çıkan ve iki ülke arasında nükleer savaş ihtimalinin belirdiği diplomatik krizdir.    ABD ve Küba ilişkileri, 1959 Küba Devriminin ardından hızlı bir şekilde bozulmaya başladı.   1960’ta Sovyetler Birliği lideri Kruşçev‘in, Küba’ya konvansiyonel silahlar satacağını bildirmesi, Küba-ABD ilişkilerinde gerginliği iyice arttırdı.   Dönemin … Daha Fazla Oku

Prag Baharı Nedir?

“Prag Baharı” ifadesi, 1968 yılında Çekoslovakya Komünist Partisi Birinci Sekreteri Alexander Dubçek’in ülkesinde uygulamaya çalıştığı ve “insancıl sosyalizm” olarak adlandırılan politikaları ifade etmek için kullanılır.   Soğuk Savaş döneminin önemli olaylarından biri olmakla birlikte, Sovyet ordularının Çekoslova’yı işgal etmesiyle kısa sürede sona ermiştir.    Prag Baharının ortaya çıktığı 1968 yılı, bütün dünyayı kasıp kavuran özgürlükçü … Daha Fazla Oku

Bağlantısızlar Hareketi Nedir? Kısaca Bağlantısızlar Hareketinin Doğuşu

Bağlantısızlar Hareketi, 1961 yılında Belgrad’da kurulan bir Uluslararası Organizasyon’dur. Bağlantısızlar Hareketinin kurulması “yumuşama dönemi” gelişmesidir.    Bu organizasyona katılan ülkelerin amacı, Soğuk Savaş sırasında Doğu ve Batı bloğu arasında yaşanan çıkar çatışmalarının dışında kalmak, bu çatışmaların toprak bütünlükleri ve egemenlikleri üzerinde yıpratıcı etkide bulunmasını engellemektir.   Hareketin kuruluşuna giden süreçte üç önemli konferans toplanmıştır. Bunlar: … Daha Fazla Oku

Marshall Planı Kısaca Nedir?

George Marshall, Haziran 1947’de Harvard Üniversitesinde yaptığı bir konuşmada, İkinci Dünya Savaşı‘ndan çıkan Avrupa ekonomilerini tekrar kalkındırmak için çok geniş kapsamlı bir program önermiştir.     Marshall Planı ya da Marshall Yardımı olarak adlandırılacak olan bu program, katılmak isteyen her Avrupa ülkesine Amerikan mali yardımı yanında malzeme ve makine yardımını da içeriyordu.   Plan, Avrupa … Daha Fazla Oku

Truman Doktrini Kısaca Nedir?

1946’dan itibaren SSCB ve komünizmle mücadele, ABD dış politikasının temel anlayışı oldu. Bu dönem dünya tarihinde soğuk savaş olarak adlandırılır.   Truman Doktrini ‘nin çıkış noktası bu anlayıştır. ABD Başkanı Harry S. Truman, doktrinini geliştirirken somut olarak İngiliz birliklerinin Yunanistan’dan çekilmesinden sonra Yunanistan’da sosyalistlerin ağırlıkta olduğu bir hükûmetin kurulmasını ve Sovyetler Birliği’nin Türkiye’ den Boğazlar’ … Daha Fazla Oku

Özet Bilgi: Varşova Paktı Nedir? Ne Zaman Kurulmuştur?

ÖZET Varşova Paktı Nedir? Varşova Paktı SSCB ve beraberindeki yedi Komünist ülkenin, NATO’nun komünist karşıtı olarak oluşturdukları ortak savunma örgütüdür.   Varşova Paktı’nın ilk üyeleri Sovyetler Birliği, Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Polonya ve Romanya’dır. Tıpkı NATO, yani Kuzey Atlantik Paktı gibi Varşova Paktı’da tüm üyelerin herhangi bir saldırı durumunda birbirinin yardımına koşmasını hedeflemiştir. … Daha Fazla Oku

Arnavutlukta Enver Hoca Dönemi ve Kısa Arnavutluk Tarihi

Cumhuriyetin İlk Döneminde Türkiye-Arnavutluk İlişkileri   Bu yazımızda 1912-1939 arasındaki Arnavutluk Türkiye ilişkilerine değinecek; ardından da Enver Hoca döneminde Arnavutlukta yaşanan siyasi gelişmeler hakkında kısa bir bilgi vermeye çalışacağız.   Arnavutluk, 1912 yılında bağımsızlığını kazanmış, ilk Arnavutluk hükümeti ise Osmanlı meclisinde mebus olan İsmail Kemal başkanlığında kurulmuştur. Ancak Arnavutluğun kurulmasının ardından pek çok iç ve … Daha Fazla Oku

Bulgaristan’da Todor Jivkov Dönemi

  Bu yazımızda Todor Jivkov döneminde Bulgaristan’da yaşanan siyasal ve tarihsel gelişmeler hakkında kısa bir bilgi vermeye çalışacağız.   Todor Jivkov, 1954 yılında Vulko Çernenkov’un yerine Bulgar Komünist Partisinin genel sekreteri oldu.   Komünist ülkeler arasındaki en genç parti lideriydi. 1962-71 yılları arasında Başbakan olarak görev yapan Todor Jivkov, 1972’de Bulgaristan’ın yeni anayasasıyla oluşturulan Devlet … Daha Fazla Oku