Zitvatorok Antlaşması: Kısaca Tarihi Önemi ve Maddeleri

Zitvatorok Antlaşması, 1606 yılında Osmanlı Devletinin Duraklama Dönemi‘nde Avusturya ile imzalanmıştır.   Zitvatorok Antlaşması Sultan I. Ahmed döneminde imzalanmıştır. Döemin Avusturya kralı ise Arşidük II. Rudolf’dur.   Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında yaklaşık on beş yıl süren uzun savaş dönemini bitiren bu antlaşma ile Osmanlı Devleti, herhangi bir toprak kaybına uğramamış hatta Eğri ve Kanije kalelerini… Okumaya devam et Zitvatorok Antlaşması: Kısaca Tarihi Önemi ve Maddeleri

Osmanlı Devletinde Akıncılık ve Akıncılar

Akıncılık, özellikle erken Osmanlı döneminde; yeni bölgelerin fethedilmesi, iskan edilen toprakların Osmanlı kültürüyle bütünleştirilmesi ve devlet gücünün uç topraklara yani sınır bölgelerine taşınması amacıyla hizmet etmiş olan önemli bir askeri müessesedir.   Önceki Türk-İslam devletlerinde de benzer müesseseler bulunmakla birlikte, Osmanlı Devletinde akıncılığın Osman Gazi zamanında Köse Mihal’le başladığı kabul edilir. Köse Mihal, İslamı seçerek… Okumaya devam et Osmanlı Devletinde Akıncılık ve Akıncılar

Birinci Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Topraklarını Paylaşmak İçin Yapılan Gizli Antlaşmalar

Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin özellikle Ortadoğu’daki topraklarına ilişkin İtilaf Devletleri arasında çeşitli gizli antlaşmalar imzalanmıştır.   Bu gizli antlaşmalar, 1917 Bolşevik Devrimi sonrasında Rusya’daki sosyalist hükümet tarafından dünya kamuoyuna açıklanmıştır.   Yazıda bu gizli antlaşmalar ve içerdiği hükümleri kısaca özetlenecektir.   İstanbul Anlaşması (18 Mart 1915):   İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalandı.  … Okumaya devam et Birinci Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Topraklarını Paylaşmak İçin Yapılan Gizli Antlaşmalar

Ankara Savaşı (1402): Kısaca Tarihi Önemi, Nedenleri ve Sonuçları

Ankara savaşı, 28 Temmuz 1402 tarihinde Ankara yakınlarında bulunan Çubuk Ovası’nda gerçekleşmiş, savaşı Osmanlı Devleti kaybetmiştir.   Dönemin padişahı Yıldırım Beyazıt’tır.   Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da genişleme ve merkezi otoritesini güçlendirme isteği, Ankara Savaşı’nın en önemli nedenidir.    Çünkü bu sayede Osmanlı Devleti, Doğu’da Timur’un kendi hakimiyet sahası olarak gördüğü alana taşmıştır.   Tarihin gördüğü en… Okumaya devam et Ankara Savaşı (1402): Kısaca Tarihi Önemi, Nedenleri ve Sonuçları

Çanakkale Savaşı: Tarihi Önemi, Nedenleri ve Sonuçları Hakkında Bilgi

Çanakkale Savaşı,19 Şubat 1915’de başlayıp, 8/9 Ocak 1916’da sona eren  savaştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen bu savaş, deniz ve kara savaşı olmak üzere iki aşamada gerçekleşmiştir.    Osmanlı Devletinin İngiltere ve Fransa karşısındaki zaferiyle biten bu savaş, sonuçları itibariyle Türk tarihinin en önemli olayları arasında yer almaktadır.   Çanakkale Savaşının nedenlerini ve sonuçlarını ayrıntılarıyla… Okumaya devam et Çanakkale Savaşı: Tarihi Önemi, Nedenleri ve Sonuçları Hakkında Bilgi

Ayastefanos ve Berlin Antlaşmalarının Kısaca Maddeleri ve Aralarındaki Farklar

Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları, 93 Harbi sonucunda Osmanlı Devleti ve Rus Çarlığı arasında imzalanan antlaşmalardır.   Padişah II. Abdülhamit dönemi gelişmesidir.    93 Harbi;  31 Ocak 1878’de imzalanan Edirne Mütarekesi ile sona erdi ve Ruslar’ın karargâhlarını naklettikleri Yeşilköy’de (Ayastefanos) barış görüşmeleri başladı.   Görüşmeler neticesinde, 3 Mart 1878’de Ayastefanos Anlaşması imzalandı.   29 maddeden oluşan… Okumaya devam et Ayastefanos ve Berlin Antlaşmalarının Kısaca Maddeleri ve Aralarındaki Farklar

Yayım tarihi
Osmanlı Tarihi olarak sınıflandırılmış

Kapıkulu Nedir, Ne Demektir? Kısaca Kapıkulu Ocakları

Kapıkulu geniş anlamıyla, “saraya ya da padişaha hizmet eden yönetici ve savaşçı grup” olarak tanımlanabilir. “Kul taifesi” olarak da bilinir.   Hıristiyan tutsak ya da devşirmelerden oluşturulan Kapıkulları,  “Acemi Oğlanlar Ocağı” ve “Enderun Mektebi” gibi belirli ocak ve okullarda eğitilmiş ve daha sonra imparatorluğun askeri ya da idari alanlarında görevlendirilmiştir.   Görevleri karşısında aldıkları ücretlere… Okumaya devam et Kapıkulu Nedir, Ne Demektir? Kısaca Kapıkulu Ocakları

Yayım tarihi
Osmanlı Tarihi olarak sınıflandırılmış

Nedenleri ve Sonuçlarıyla 93 Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı)

93 Harbinin Nedenleri   “93 Harbi” 1877-1878 yılları arasında Padişah II. Abdülhamit döneminde Osmanlı Devleti ve Rusya arasında yaşanan savaştır.   Bu savaş, o zaman kullanılmakta olan Rumi takvime göre 1293 yılında meydana geldiği için “93 Harbi” olarak adlandırılmıştır.   Savaşın en temel sebebi, Rusya’nın Osmanlı Devleti’ni Balkan topraklarından atmak istemesidir. Bir başka ifadeyle 93… Okumaya devam et Nedenleri ve Sonuçlarıyla 93 Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı)

Yayım tarihi
Osmanlı Tarihi olarak sınıflandırılmış

Tımar Sistemi Nedir? Kısaca Özellikleri, Amaçları ve Bozulması

Tımar Sisteminin Özellikleri ve Amaçları   Osmanlı idari ve askeri teşkilatlanmasının temel ayaklarından biri olan Tımar sistemi, Selçuklular zamanında uygulanan “İkta Sistemi” nin Osmanlı’daki karşılığıdır.     “Dirlik Sistemi” olarak da bilinir.   Dirlik, Osmanlı’da hizmet karşılığı devlet görevlilerine ve savaşlarda başarı göstermiş askerlere tahsis edilen topraklardır.     Bu toprakların mülkiyeti devlete ait olmakla… Okumaya devam et Tımar Sistemi Nedir? Kısaca Özellikleri, Amaçları ve Bozulması

Yayım tarihi
Osmanlı Tarihi olarak sınıflandırılmış

Devşirme Sistemi Nedir? Hangi Amaçla ve Nasıl Uygulanmıştır?

Devşirme Sisteminin Amacı Neydi Neden Uygulandı ve Ne Zaman Ortaya Çıktı?   Devşirme Sistemi, Osmanlı Devletinin askeri ve bürokratik amaçlarla uygulamaya koyduğu ve Padişah II. Murat zamanında kurumsallaştırdığı bir sistemdir.   Devşirme sistemi kısaca, Hristiyan ailelerinden küçük yaşlarda alınan çocukların özel olarak kurulan okullarda eğitime tabi tutulmaları ve nihayet başarı düzeylerine göre Osmanlı devletinin çeşitli… Okumaya devam et Devşirme Sistemi Nedir? Hangi Amaçla ve Nasıl Uygulanmıştır?

Yayım tarihi
Osmanlı Tarihi olarak sınıflandırılmış