Ayastefanos ve Berlin Antlaşmalarının Kısaca Maddeleri ve Aralarındaki Farklar

Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları, 93 Harbi sonucunda Osmanlı Devleti ve Rus Çarlığı arasında imzalanan antlaşmalardır.   Padişah II. Abdülhamit dönemi gelişmesidir.    93 Harbi;  31 Ocak 1878'de...

Kapıkulu Nedir, Ne Demektir? Kısaca Kapıkulu Ocakları

Kapıkulu geniş anlamıyla, “saraya ya da padişaha hizmet eden yönetici ve savaşçı grup” olarak tanımlanabilir. “Kul taifesi” olarak da bilinir.   Hıristiyan tutsak ya da devşirmelerden...

Nedenleri ve Sonuçlarıyla 93 Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı)

93 Harbinin Nedenleri   “93 Harbi” 1877-1878 yılları arasında Padişah II. Abdülhamit döneminde Osmanlı Devleti ve Rusya arasında yaşanan savaştır.   Bu savaş, o zaman kullanılmakta olan Rumi...

Tımar Sistemi Nedir? Kısaca Özellikleri, Amaçları ve Bozulması

Tımar Sisteminin Özellikleri ve Amaçları   Osmanlı idari ve askeri teşkilatlanmasının temel ayaklarından biri olan Tımar sistemi, Selçuklular zamanında uygulanan "İkta Sistemi" nin Osmanlı'daki karşılığıdır.     "Dirlik...

Devşirme Sistemi Nedir? Hangi Amaçla ve Nasıl Uygulanmıştır?

Devşirme Sisteminin Amacı Neydi Neden Uygulandı ve Ne Zaman Ortaya Çıktı?   Devşirme Sistemi, Osmanlı Devletinin askeri ve bürokratik amaçlarla uygulamaya koyduğu ve Padişah II. Murat...

Kısaca Lale Devri: Önemi, Yapılan Islahatlar ve Patrona Halil İsyanı

Osmanlı tarihinde 1718 Pasarofça Antlaşmasının imzalanmasıyla başlayan ve 1730 Patrona Halil İsyanıyla son bulan 12 yıllık Islahat dönemine Lale Devri denir.   Genelde Osmanlı’da zevk ve...

Hicaz Demiryolu Projesi Hakkında Kısaca Bilgi

Hicaz Demiryolu Projesi, İstanbul’dan Medine’ye kadar uzanan bir demiryolu ulaşım ağı kurma projesidir.   Padişah II. Abdülhamid tarafından 2 Mayıs 1900'de onaylanmış, 1 Eylül 1908’de...

Nedenleri ve Sonuçlarıyla Kısaca 2. Meşrutiyetin İlanı

2. Meşrutiyet, Padişah II. Abdülhamit tarafından 23 Temmuz 1908’de ilan edildi.  

Doğu Sorunu Nedir? Kısaca Şark Meselesi

Doğu Sorunu en basit ifadesiyle Osmanlı Devleti’nin paylaşılması sorunudur. Şark meselesi olarak da bilinir.   Bu sorun, 19. Yüzyılın başlarından itibaren Avrupa diplomasinin en önemli gündem...

Nedenleri ve Sonuçlarıyla Kısaca Kırım Savaşı

Kırım Savaşı’nın görünen nedeni, “Kutsal Yerler” sorunudur.   Osmanlı İmparatorluğuna ait Filistin’de iki büyük Hristiyanlık mezhebi olan Katolik ve Ortodokslar arasında çıkan sorunu bahane eden Rusya,...