Çanakkale Savaşı: Tarihi Önemi, Nedenleri ve Sonuçları Hakkında Bilgi

Çanakkale Savaşı,19 Şubat 1915’de başlayıp, 8/9 Ocak 1916’da sona eren  savaştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen bu savaş, deniz ve kara savaşı olmak üzere iki aşamada gerçekleşmiştir.    Osmanlı Devletinin İngiltere ve Fransa karşısındaki zaferiyle biten bu savaş, sonuçları itibariyle Türk tarihinin en önemli olayları arasında yer almaktadır.   Çanakkale Savaşının nedenlerini ve sonuçlarını ayrıntılarıyla … Daha Fazla Oku

Ayastefanos ve Berlin Antlaşmalarının Kısaca Maddeleri ve Aralarındaki Farklar

Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları, 93 Harbi sonucunda Osmanlı Devleti ve Rus Çarlığı arasında imzalanan antlaşmalardır.   Padişah II. Abdülhamit dönemi gelişmesidir.    93 Harbi;  31 Ocak 1878’de imzalanan Edirne Mütarekesi ile sona erdi ve Ruslar’ın karargâhlarını naklettikleri Yeşilköy’de (Ayastefanos) barış görüşmeleri başladı.   Görüşmeler neticesinde, 3 Mart 1878’de Ayastefanos Anlaşması imzalandı.   29 maddeden oluşan … Daha Fazla Oku

Kapıkulu Nedir, Ne Demektir? Kısaca Kapıkulu Ocakları

Kapıkulu geniş anlamıyla, “saraya ya da padişaha hizmet eden yönetici ve savaşçı grup” olarak tanımlanabilir. “Kul taifesi” olarak da bilinir.   Hıristiyan tutsak ya da devşirmelerden oluşturulan Kapıkulları,  “Acemi Oğlanlar Ocağı” ve “Enderun Mektebi” gibi belirli ocak ve okullarda eğitilmiş ve daha sonra imparatorluğun askeri ya da idari alanlarında görevlendirilmiştir.   Görevleri karşısında aldıkları ücretlere … Daha Fazla Oku

Nedenleri ve Sonuçlarıyla 93 Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı)

93 Harbinin Nedenleri   “93 Harbi” 1877-1878 yılları arasında Padişah II. Abdülhamit döneminde Osmanlı Devleti ve Rusya arasında yaşanan savaştır.   Bu savaş, o zaman kullanılmakta olan Rumi takvime göre 1293 yılında meydana geldiği için “93 Harbi” olarak adlandırılmıştır.   Savaşın en temel sebebi, Rusya’nın Osmanlı Devleti’ni Balkan topraklarından atmak istemesidir. Bir başka ifadeyle 93 … Daha Fazla Oku

Tımar Sistemi Nedir? Kısaca Özellikleri, Amaçları ve Bozulması

Tımar Sisteminin Özellikleri ve Amaçları   Osmanlı idari ve askeri teşkilatlanmasının temel ayaklarından biri olan Tımar sistemi, Selçuklular zamanında uygulanan “İkta Sistemi” nin Osmanlı’daki karşılığıdır.     “Dirlik Sistemi” olarak da bilinir. Dirlik, Osmanlı’da hizmet karşılığı devlet görevlilerine ve savaşlarda başarı göstermiş askerlere tahsis edilen topraklardır.     Bu toprakların mülkiyeti devlete ait olmakla birlikte … Daha Fazla Oku

Devşirme Sistemi Nedir? Hangi Amaçla ve Nasıl Uygulanmıştır?

Devşirme Sisteminin Amacı Neydi Neden Uygulandı ve Ne Zaman Ortaya Çıktı?   Devşirme Sistemi, Osmanlı Devletinin askeri ve bürokratik amaçlarla uygulamaya koyduğu ve Padişah II. Murat zamanında kurumsallaştırdığı bir sistemdir.   Devşirme sistemi kısaca, Hristiyan ailelerinden küçük yaşlarda alınan çocukların özel olarak kurulan okullarda eğitime tabi tutulmaları ve nihayet başarı düzeylerine göre Osmanlı devletinin çeşitli … Daha Fazla Oku

Kısaca Lale Devri: Önemi, Yapılan Islahatlar ve Patrona Halil İsyanı

Osmanlı tarihinde 1718 Pasarofça Antlaşmasının imzalanmasıyla başlayan ve 1730 Patrona Halil İsyanıyla son bulan 12 yıllık Islahat dönemine Lale Devri denir. Pasarofça Antlaşması, 1715 – 1718 yılları arasında Osmanlı ile Venedik ve Avusturya arasında yaşanan ve Osmanlı Devletinin yenilgisiyle sonuçlanan Petervaradin (Petrovaradin) savaşı sonrasında İngiltere ve Hollanda’nın arabuluculuğunda  imzalanmıştı. Bu antlaşma ile Batının üstünlüğünü kabul eden … Daha Fazla Oku

Hicaz Demiryolu Projesi Hakkında Kısaca Bilgi

Hicaz Demiryolu Projesi, İstanbul’dan Medine’ye kadar uzanan bir demiryolu ulaşım ağı kurma projesidir.   Padişah II. Abdülhamid tarafından 2 Mayıs 1900’de onaylanmış, 1 Eylül 1908’de işletmeye açılmıştır.   Hicaz Demiryolu Projesi, Abdülhamit döneminin İslamcılık siyasetinin de etkisiyle Müslümanların birliğini simgelemek amacıyla uygulamaya konulmuştu.   Projeden beklenen bir diğer fayda ise, projenin gerçekleşmesi halinde Osmanlı askerlerinin … Daha Fazla Oku

Nedenleri ve Sonuçlarıyla Kısaca 2. Meşrutiyetin İlanı

2. Meşrutiyet, Padişah II. Abdülhamit tarafından 23 Temmuz 1908’de ilan edildi.   Abdülhamit’in I. Meşrutiyet‘i takip eden istibdat yönetimi meşrutiyet fikrini savunacak güçlü bir cemiyetin yani İttihat ve Terakki Cemiyeti‘nin kurulup, gelişmesine kadar sürdü.   II. Abdülhamit; yurdun çeşitli yerlerinde ortaya çıkan ayaklanmalar, dış müdahaleler, memur ve subay maaşlarının düzenli ödenmemesi gibi faktörlerin yaratmış olduğu … Daha Fazla Oku

Doğu Sorunu Nedir? Kısaca Şark Meselesi

Doğu Sorunu en basit ifadesiyle Osmanlı Devleti’nin paylaşılması sorunudur. Şark meselesi olarak da bilinir.   Bu sorun, 19. Yüzyılın başlarından itibaren Avrupa diplomasinin en önemli gündem maddelerinden biri olmuştur.   Osmanlı Devleti’nin gücünü kaybetmeye başlamasıyla birlikte, Osmanlı Devletinin hâkim olduğu bölgelerde önemli bir otorite boşluğu doğmaya başlamıştır.   Özellikle Balkanlar, bu boşluğun en fazla hissedildiği … Daha Fazla Oku