Sosyal Bilim Nedir? Sosyal Bilimlerin Tanımı ve Alt Dalları

Sistematik, tutarlı ve yöntemli bilgi edinme çabasına bilim denir. Diğer bir ifadeyle bilim, evrendeki varlık ve olaylarla ilgili bilgilerden yola çıkarak evrene veya bu varlık ve olaylara deney ve gözlemle doğrulanabilir açıklamalar getirme işidir.   Bilim kendi içinde iki dala ayrılır. Bunlar (1) Evren ve doğa üzerindeki çalışmaları kapsayan Doğa Bilimleri ve (2) İnsan ve… Okumaya devam et Sosyal Bilim Nedir? Sosyal Bilimlerin Tanımı ve Alt Dalları

Yayım tarihi
Bilim Tarihi olarak sınıflandırılmış

Tümdengelim (Dedüksiyon) Nedir? Tanımı ve Örnekleri

Tümdengelim: Tanım ve Örnekler En basit tanımıyla tümdengelim, genel nitelikteki bir önermeden daha az genel olan yeni önermelerin elde edilmesi sürecidir. Bir diğer ifadeyle genelden özele ulaşmayı hedefleyen akıl yürütme biçimine “tümdengelim” denir. “Dedüksiyon” ya da “Dedüktif akıl yürütme” olarak da bilinir.  Endüktif akıl yürütme yani tümevarımla birlikte iki temel mantıksal akıl yürütme biçiminden biri… Okumaya devam et Tümdengelim (Dedüksiyon) Nedir? Tanımı ve Örnekleri

Yayım tarihi
Bilim Tarihi olarak sınıflandırılmış

Tümevarım (İndüktif) Nedir? Tanımı ve Örnekleri

Tümevarım: Tanım ve Örnekler Tümevarım, özel veya tekil önermelerden genel veya tümel önermelere doğru yapılan bir akıl yürütme biçimidir, “indüktif akıl yürütme” olarak da bilinir.   Diğer bir tanımla özelden genele ulaşmayı hedefleyen akıl yürütme biçimine tümevarım denir.   Dedüksiyon yani tümdengelimle birlikte iki temel mantısal akıl yürütme biçiminden biri sayılır.   Türk Dil Kurumu… Okumaya devam et Tümevarım (İndüktif) Nedir? Tanımı ve Örnekleri

Yayım tarihi
Bilim Tarihi olarak sınıflandırılmış

Hipotez Nedir? Kısaca Tanımı ve Özellikleri

Hipotezin Tanımı ve Hipotez Örnekleri Belli bir bilimsel problemin çözümüne yönelik olarak ortaya konulan tahmin ya da varsayımlara “hipotez” denir.   Hipotez, belli bir bilimsel problemin çözümüne yönelik olarak ortaya konulan, geçici bir çözüm yoludur.    Bir başka ifadeyle tanımlayacak olursak hipotez, bir bilimsel araştırma probleminin olası çözümlerine ilişkin ortaya konulmuş olan ve doğruluğu ya… Okumaya devam et Hipotez Nedir? Kısaca Tanımı ve Özellikleri

Yayım tarihi
Bilim Tarihi olarak sınıflandırılmış

Sigmund Freud Kimdir? Kısaca Bilinçdışı ve Psikanaliz Yaklaşımı

Sigmund Freud, 1856 – 1939 yılları arasında yaşamış Avusturyalı nörologdur.   20. yüzyılın en etkili ve önemli bilim adamlarından biri olarak görülür ve modern psikolojinin babası sayılır.   Geliştirdiği psikolojik yaklaşımla, insan davranışının temellerini açıklamış ve bu temellerden hareketle, ruhsal hastalıkları tedavi etmeyi amaçlamıştır.   Bu yaklaşım, psiko-analitik, psikanaliz ya da psiko-dinamik yaklaşım olarak adlandırılır… Okumaya devam et Sigmund Freud Kimdir? Kısaca Bilinçdışı ve Psikanaliz Yaklaşımı

Yayım tarihi
Bilim Tarihi olarak sınıflandırılmış

Evrim Teorisi Basitçe ve Özetle Nedir?

Evrim kuramı, insanın ve öteki canlıların yeryüzünde ortaya çıkışıyla ilgili olarak ortaya atılan iki temel görüşten biridir. Diğer görüş insanların tanrı tarafından yaratıldığını kabul eden ve dinsel inanca dayanan görüştür.   Dinsel inanç bir ön kabulden kaynaklandığı için kanıtlanmasına ve bilimsel olarak değerlendirilmesine gerek yoktur. İnsanın ve öteki canlıların ortaya çıkışıyla ilgili olarak ortaya konan… Okumaya devam et Evrim Teorisi Basitçe ve Özetle Nedir?

Yayım tarihi
Bilim Tarihi olarak sınıflandırılmış

İlk Çağ Uygarlıklarının Bilim ve Teknolojiye Katkıları

Mezopotamya medeniyetlerinin bilimsel ve felsefi birikime olan ilk katkıları, aritmetik ve geometrik alanlardadır. Bu medeniyetler, çarpım tablosunu kullanmak, dört işlem yapmak, kare ve karekök almak gibi aritmetik işlemleri buldular. Ayrıca alan ölçümleri ve su kanalları açmak için geometriden yararlandılar ve bu süreçte, dairenin alanı ve silindirin hacmini bulmada “pi” sayısı için 3,125 değerini belirlediler ve… Okumaya devam et İlk Çağ Uygarlıklarının Bilim ve Teknolojiye Katkıları

Yayım tarihi
Bilim Tarihi olarak sınıflandırılmış

Kısaca Pozitivizm ve Pozitivist Felsefe Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Pozitivizm, bilimin sadece tek bir mantığı olduğunu ve bir entelektüel etkinliğin ancak bu mantığa uyduğu takdirde bilim olarak kabul edilebileceğini ileri sürer.   Başka bir deyişle, sadece tek bir bilimsel yöntem vardır, bütün bilimler bu yöntemi kullanır, sadece konuları değişiktir.   Pozitivizm, gerçekliğin insanlardan bağımsız olarak var olduğunu savunur. Nasıl ki yer çekimi yasası insan… Okumaya devam et Kısaca Pozitivizm ve Pozitivist Felsefe Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Yayım tarihi
Bilim Tarihi olarak sınıflandırılmış