Proletarya Nedir? Ne Demektir? Kısaca Anlamı

Proletarya Kelimesinin Tanımı   Proletarya, genellikle Marksist yani Komünist literatürde kullanılan bir kavramdır.    Üretim araçlarına sahip olmadığı için, emek gücünü belirli bir ücret karşılığında, sermaye sahiplerine satan insana proleter, bu insanların oluşturduğu sınıfa ise proletarya denir.    Bir başka ifadeyle, belli bir ücret karşılığında maaşlı çalışan kesime proletarya denir.    Burada alınan maaşın az ya… Okumaya devam et Proletarya Nedir? Ne Demektir? Kısaca Anlamı

Sosyal Devlet Nedir? Kısaca Sosyal Refah Devleti Anlayışı

Yurttaşlarına insan onuruna yakışan asgari bir yaşam düzeyini sağlamak, onların sosyal ve ekonomik refahını korumak ve iyileştirmek adına etkin rol ve sorumluluk alan devlete Sosyal Devlet, bu devlet anlayışına ise Sosyal Devlet anlayışı denir.   Sosyal devlet, toplumda sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı konumda bulunan insanlar lehine müdahalelerde bulunur. Toplumsal eşitsizlikleri gidermek üzere önlemler alır.… Okumaya devam et Sosyal Devlet Nedir? Kısaca Sosyal Refah Devleti Anlayışı

Yayım tarihi
Sosyal Politika olarak sınıflandırılmış