Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Nedir? Kısaca Maslow Piramiti Teorisi

İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı, Abraham Maslow tarafından geliştirilmiştir.  Kuram, insan ihtiyaçlarının sıralı olduğu ve bireyin bir sıradaki ihtiyaçlarını gidermeden daha üst sıradaki ihtiyaçları tarafından güdülenmeyeceği temel varsayımına dayanır.  Bu kuramda Maslow, insan ihtiyaçlarını temel ihtiyaçlardan başlayıp daha karmaşık psikolojik ihtiyaçlara doğru yükselen bir hiyerarşi içinde sıralamıştır: Fizyolojik İhtiyaçlar, Güvenlik İhtiyacı, Sosyal İhtiyaçlar, Saygınlık İhtiyacı, Kendini Gerçekleştirme … Daha Fazla Oku

Emile Durkheim Kimdir? Kısaca Sosyolojisi ve Fikirleri

Sosyolojiyi sistemleştiren en önemli isimlerin başında gelen Emile Durkheim, toplum yaşamının doğa bilimleriyle aynı nesnellikte incelenmesi gerektiğini savunmuştur.   İncelemelerini yaparken genellikle vaka analizi ve istatistik gibi ampirik kanıtlara başvuran Durkheim, toplumsal gerçekliğin, doğal gerçeklikle aynı bilimsel metodlar kullanılarak incelenmesi gerektiğini savunan “pozitivist sosyal bilim anlayışının” öncü isimlerindendir.   Sosyolojiye bilimsel bir disiplin kazandırmış olması … Daha Fazla Oku

Saint Simon Kimdir? Kısaca Saint Simon ve Fikirleri

Fransız düşünürdür. Tam adı Claude Henri de Saint Simon’dur.   Klasik Sosyoloji tarihinin önemli isimleri arasında sayılır. Sosyolojinin, sosyalizmin, modern sanayi toplumu kavramlarının hep onun düşüncelerinden etkilendiği iddia edilmektedir.   Ayrıca bu düşünür, bilime ve ilerlemeye yaptığı vurgular nedeniyle pozitivizmin de habercisi sayılır.    Örneğin ünlü sosyolog Durkheim, Saint Simon’u 19. yüzyıl düşüncesinin tohumlarını atan … Daha Fazla Oku

Auguste Comte Kimdir? Kısaca Sosyoloji Anlayışı ve Üç Hal Yasası

Düşünsel kariyerine Saint Simon‘un yardımcılığıyla başlayan Auguste Comte, insanlığın tarihsel süreçteki dönüşümünü ve Avrupa toplumunun mevcut durumuna nasıl ulaştığını incelemiştir.   Sosyoloji tarihi açısından iki büyük önemi vardır:   1.) Sosyoloji kelimesini “icat eden” isim olması, 2.) Üç hal yasası.   Auguste Comte ve Sosyoloji Kavramı   Auguste Comte, her şeyden önce Aydınlanma Devriminin, yani … Daha Fazla Oku

Prens Sabahattin Kimdir?

  Sosyolog ve siyaset adamı Prens Sabahattin Padişah Abdülmecit’in kızı Seniha Sultan ile Damat Mahmut Celalettin Paşa’nın oğludur.   1877 yılında İstanbul’da doğan Prens Sabahattin, 1899’da II. Abdülhamit yönetimini eleştirdiği için gözden düşen babasıyla birlikte Fransa’ya kaçtı.   Prens Sabahattin Fransa’da çeşitli siyaset bilimci ve sosyologlarla ilişki kurdu ve bu durum düşüncelerinin şekillenmesinde oldukça etkili … Daha Fazla Oku

Kısaca Sosyoloji Nedir?

  SOSYOLOJİ NEDİR?   En genel ifadesiyle sosyoloji, toplumu ve toplumsal gerçekleri araştıran, inceleyen, karşılaştıran ve yorumlayan bir bilim dalıdır.   Sosyoloji, insan toplumlarının, insan kültürlerinin ve insan ilişkilerinin sistematik bir biçimde incelenmesidir.     Sosyoloji biliminin amacı, insanın sosyal ilişkilerini incelemek, toplumları, toplumsal kurumları ve bu kurumların insan üzerindeki etkilerini incelemektir.   Bu bağlamda … Daha Fazla Oku

Ziya Gökalp: Hayatı ve Fikirleri

Ziya Gökalp’in Hayatı   Ziya Gökalp, 1876’da Diyarbakır’da doğdu.   Eski Yunan filozoflarını okuduğu ve felsefeye merak saldığı gençlik yıllarında Doğu kültürüyle Batı kültürünü bağdaştıramamanın getirdiği bunalım sonucunda intihara sürüklendi.   Kendisini tabancayla öldürmeye kalkışan Gökalp, kurşun alın kemiğinden içeri girmediği için hayatta kaldı.   1895 yılında ailesinden gizli bir şekilde İstanbul’a gelen Gökalp, burada … Daha Fazla Oku

İbni Haldun: Sosyolojisi, Düşüncesi ve Fikirlerinin Önemi

Ayrıntılara geçmeden önce İbni Haldun hakkında kısaca bilgi verecek olursak;   İbn-i Haldun ‘Mukaddime’  adlı eseriyle tanınır.     Bu eser hem doğulu hem de batılı düşünce tarihçileri tarafından sosyal bilimlerin yetkin bir ilk örneği sayılır.    İbn-i Haldun’un Mukaddime adlı eseri, tarih felsefesine önemli bir katkı olmasının yanında, uygarlığın toplumsal siyasal ve ekonomik bileşenlerinin … Daha Fazla Oku

Diyalektik Materyalizm Nedir?

Bu yazımızda kısaca felsefenin önemli sorularından olan diyalektik nedir? ve materyalizm nedir? sorularından hareketle diyalektik materyalizm ya da tarihsel materyalizm nedir sorusuna cevap vermeye çalışacağız.   Kısaca Diyalektik Materyalizmin Anlamı   Tarihsel materyalizm ya da diyalektik materyalizm kavramı, – Marx’ın ifadesiyle tarihin maddeci kavrayışı– insanlığın doğuşundan beri toplumsal yapının şekillenmesinde belirli yasaların rol oynadığını ifade … Daha Fazla Oku

Richard Sennett Kimdir?

Bu yazımızda ünlü Amerikalı Sosyolog Richard Sennett’in kim olduğu ve onun sosyolojisini oluşturan fikirlerin neler olduğu konusunda kısa bir bilgi vereceğiz.   Richard Sennett 1943 yılında Chicago’da doğmuştur. Eğitimini Chicago ve Harvard Üniversiteleri’nde tamamlamıştır. Harward ve New York Üniversiteleri ile London School Of Economics‘te dersler veren Richard Sennett 1980’lerde UNESCO’da danışmanlık Amerikan Çalışma Konseyi’nde başkanlık … Daha Fazla Oku