Papa Eftim ve Türk Ortodoks Patrikhanesi

Türk Ortodoks Patrikhanesi, Birinci Dünya Savaşı sırasında Fener Rum Patrikhanesinin yıkıcı faaliyetlerine katılmak istemeyen Ortodoks Hristiyan Türklerin (Karamanlılar) çabaları sonucunda, Büyük Taarruzun hemen ardından...

Güneş Motel Olayı Nedir? Ne Zaman, Nerede ve Nasıl Gerçekleşmiştir?

Güneş Motel Olayı, 1977’de, iktidardaki Adalet Partisi’nden istifa eden 11 milletvekilinin Ecevit liderliğindeki CHP’ye geçmesi olayıdır.   Milletvekilleriyle CHP’ye geçiş konusunda yapılan görüşmeler, İstanbul Florya'daki Güneş...

Mübadele Nedir? Kısaca Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Hakkında Bilgi

Mübadele “değiş-tokuş” anlamına gelen Arapça kökenli bir sözcüktür.   Tarihimizde genel olarak  “Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi” ni anlatmak için kullanılır.   Türk-Yunun Nüfus mübadelesi, 1923 yılında Lozan Konferansı'nda kararlaştırıldı.   Buna...

Asya Tipi Üretim Tarzı Nedir? Kısaca Tanımı ve Türkiye’de ATÜT Tartışmaları

ATÜT Kavramının Tanımı ve Genel Özellikleri   Batı toplumlarını açıklamak için geliştirdiği toplum modelleriyle (İlkel-Komünal Toplum, Antik Toplum, Feodal Toplum ve Burjuva Toplumu) Doğu toplumlarını açıklamakta...

Milli Mücadeleye Yararlı ve Zararlı Cemiyetler Hangileridir?

Milli Mücadeleye Yararlı Cemiyetler   Osmanlı Devletinin Mondros Mütarekesinin ardından başlayan işgallere karşı tepkisiz kalması sonucunda, Türk milleti kendi kendini örgütlemiş ve mücadeleye girişmiştir.    Bu amaçla işgallere...

EMİNSU Olayı Nedir?

EMİNSU Olayı; orduda 27 Mayıs Darbesinin ardından, 2 Ağustos 1960'ta çıkarılan bir kanunla gerçekleştirilen geniş çaplı bir tasfiye hareketidir.   Adını tasfiye edilen subaylar tarafından...

Vagon Li (Wagon-Lits) Olayı Nedir? Kısaca Nedeni ve Sonuçları

Vagon-Lits olayı; 22 Şubat 1933’de, Wagon-Lits Şirketinin Beyoğlu Şube Müdürü Mösyö Jannonive ile memur Naci Bey arasında başlayan dil tartışmasının, kısa bir süre içerisinde...

1961 Anayasası: Genel Özellikleri ve Önemli Maddeleri

1961 Anayasasının Genel Özellikleri   1961 Anayasası, 1960 Askeri Müdahalesi tarafından kurulan Temsilciler Meclisi tarafından hazırlanmış ve 9 Temmuz 1961’de halkoyuna sunularak kabul edilmiştir.   Tek parti döneminde...

Genel Hatlarıyla Türk Kurtuluş Savaşının Kısa Tarihi

Kurtuluş Savaşı, 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkmasıyla başlar ve 24 Temmuz 1923’te Lozan Barış Antlaşmasının imzalanmasıyla son bulur.   Milli Mücadele, İstiklal Harbi...

Genel Hatlarıyla Türkiye’de ANAP Dönemi ve Turgut Özal İktidarı

Anavatan Partisi, dört eğilimi birleştiren bir “merkez partisi” olma iddiasıyla 20 Mayıs 1983 tarihinde Turgut Özal tarafından kuruldu.   ANAP’ın birleştirdiğini iddia ettiği eğilimler şunlardı:   ...