Abbasiler Dönemi Özellikleri ve Gelişmeleri (Özet ve Maddeler Halinde)

Abbasilerin Emevilerden İktidarı Almaları İslam tarihinde Abbasiler dönemi, Emevilerin yıkılmasıyla başladı. Emevileri yıkılışa götüren halk isyanlarının başında yer alan Abbasi ailesinin soyu, Hz. Muhammed’in amcası olan Abbas bin Abdülmuttalib (568 – 653)’e dayanmaktadır.   Emevilerin geniş çaplı isyanlarla boğuştuğu bir dönemde Abbasi ailesinden Ebü’l-Abbas’ın Kûfe’de 749 yılında halife ilan edilmesi, Abbasiler dönemini resmen başlattı. Nitekim… Okumaya devam et Abbasiler Dönemi Özellikleri ve Gelişmeleri (Özet ve Maddeler Halinde)

Yayım tarihi
İslam Tarihi olarak sınıflandırılmış

Emeviler Dönemi Olayları ve Genel Özellikleri

Emevi Devleti, dört halife döneminden (632-661) sonra Suriye’de kuruldu. Adını kurucusu Muâviye b. Ebû Süfyân’ın mensubu bulunduğu Ümeyye kabilesinden almıştır.   Emeviler, halifeliği ele geçirme süreçleri nedeniyle İslam dünyasında genelde ciddi şekilde eleştirilmişlerdir. Ancak diğer taraftan bakacak olursak, İslamın bir devlet biçimi şeklinde örgütlenmesi, sınırlarının genişlemesi, kültürel ve mimari açılardan bir İslam kültürünün ortaya çıkması… Okumaya devam et Emeviler Dönemi Olayları ve Genel Özellikleri

Yayım tarihi
İslam Tarihi olarak sınıflandırılmış

İslam Medeniyetinin Altın Çağı: Ne Zaman Başladı? Ne Zaman Bitti?

İslam Medeniyetinin “Altın Çağı” olarak adlandırılan dönem, Abbasi Halifeliğinin 750 yılında Bağdat’ı başkent ilan etmesiyle başlar ve yine Bağdat’ın 1258’de Hülagü komutasındaki Moğol orduları tarafından istila edilmesiyle son bulur. Bağdat’ın yanı sıra, Endülüs Emevi Devletinin hüküm sürdüğü, “Müslüman İspanyası” da, bu dönemin bir diğer önemli merkezidir.    Avrupa’da 1400 ile 1700 yılları arası “Rönesans“ yani… Okumaya devam et İslam Medeniyetinin Altın Çağı: Ne Zaman Başladı? Ne Zaman Bitti?

Yayım tarihi
İslam Tarihi olarak sınıflandırılmış

Haşhaşilik Nedir? Hasan Sabbah ve Haşişiler

Haşhaşilik, 11. Yüzyılda İsmailiye tarikatına mensup bir din adamı ve siyasi lider olan Hasan Sabbah tarafından İran’da kuruldu.   1090 ile 1275 yılları arasında etkin olarak faaliyet gösteren bu örgüt, adını mensuplarını motive etmek için kullanıldığı düşünülen haşhaş bitkisinden aldı.   Düşünülen diyoruz, çünkü hareket mensuplarına haşhaş içirildiği, tarihi kanıtlarla desteklenmiş bir iddaa değildir.  … Okumaya devam et Haşhaşilik Nedir? Hasan Sabbah ve Haşişiler

Yayım tarihi
İslam Tarihi olarak sınıflandırılmış

Batınilik Nedir? Batıniler ve Batıniyye Felsefesi Hakkında Kısa Bilgi

Bâtınîlik başta dini metinler olmak üzere evrendeki her şeyin açık yani zâhir ve gizli yani “bâtın” şeklinde iki anlama sahip olduğunu savunur. Batınilere göre bâtının bilgisine sadece belli özel insanlar erişebilir.   Bâtınîlik, zaman içinde, İslam tarihinde genel olarak siyasal amaçlar güden ve bu amaçlara varmak için tasavvuftan yararlanan neredeyse bütün akımları az ya da… Okumaya devam et Batınilik Nedir? Batıniler ve Batıniyye Felsefesi Hakkında Kısa Bilgi

Yayım tarihi
İslam Tarihi olarak sınıflandırılmış

Eşarilik ve Mutezile Akımları Hakkında Kısaca Bilgi

Mutezile Nedir? Neyi Savunur?   İslam’ın akılcı bir yorumunu benimseyen Mutezile akımı, TDV’nin (Türk Diyanet Vakfı) İslam Ansiklopedisi‘nde “itikadi meselelerin yorumunda akla ve iradeye öncelik veren kelâm mezhebi” olarak tanımlanmaktadır.   Mutezile kelime anlamı itibariyle “uzaklaşanlar, ayrılanlar, bir tarafa çekilenler” demektir.   9. yüzyılda başlayan tercüme faaliyeti ile birlikte antik Yunan felsefesi Arapçaya aktarılmaya başlanmış,… Okumaya devam et Eşarilik ve Mutezile Akımları Hakkında Kısaca Bilgi

Yayım tarihi
İslam Tarihi olarak sınıflandırılmış

İslamiyet’in Doğuşu ve Yayılması Hakkında Kısaca Özet

İslamiyet, Arabistan’da 7. Yüzyılda ortaya çıktı.   Musevilik ve Hristiyanlığın ardından ortaya çıkan İslamiyet, dünyada tek tanrılı din geleneğinin yerleşmesini sağlayan üçüncü önemli dindir.     Ayrıca özellikle Doğu dünyasında ve Akdeniz’de yarattığı siyasal ve kültürel değişimlerle, İslamiyet’in doğuşu dünya tarihinin en önemli olgularından biridir.     İslam peygamberi Hz. Muhammed, o güne kadar çoğunlukla… Okumaya devam et İslamiyet’in Doğuşu ve Yayılması Hakkında Kısaca Özet

Yayım tarihi
İslam Tarihi olarak sınıflandırılmış

Dört Halife Dönemi Hakkında Kısa ve Özet Bilgi

İslam tarihinden Dört Halife Dönemi olarak adlandırılan dönem, Hz. Muhammed’in ölümünün ardından başa geçen Ebubekir’in halifeliğiyle başlayıp, Ali’nin öldürülmesiyle sona erer. Hulefa-i Raşidin dönemi olarak da bilinen bu dönem, 632’den 661’e kadar yaklaşık 30 yıl devam eder. Dönemin başkenti ilk üç halife döneminde Medine, Ali döneminde ise Kufe’dir.     Halife Ebubekir Dönemi (632-634) İlk… Okumaya devam et Dört Halife Dönemi Hakkında Kısa ve Özet Bilgi

Yayım tarihi
İslam Tarihi olarak sınıflandırılmış

Kısaca Şii İslam ve Sünni İslam Arasındaki Fark Nedir?

İslamiyet’teki en önemli ayrılıklardan biri hiç şüphe yok ki, Sünni ve Şii İslam arasındaki ayrımdır.   Bu ayrım, Hz. Muhammed’in halefinin kim olması gerektiği, yani ilk İslam halifesinin kim olacağı tartışması üzerinden ortaya çıkmıştır.    Şii İslam’a göre halifelik makamı, sadece Hz. Muhammed’in soyundan gelenlere ait bir makamdır.   Dolayısıyla Hz. Muhammedin amcasının oğlu ve… Okumaya devam et Kısaca Şii İslam ve Sünni İslam Arasındaki Fark Nedir?

Yayım tarihi
İslam Tarihi olarak sınıflandırılmış