Kategori: İslam Tarihi

Abbasiler Dönemi Özellikleri ve Gelişmeleri (Özet ve Maddeler Halinde)

Abbasilerin Emevilerden İktidarı Almaları İslam tarihinde Abbasiler dönemi, Emevilerin yıkılmasıyla başladı. Emevileri yıkılışa götüren halk isyanlarının başında yer alan Abbasi ailesinin soyu, Hz. Muhammed’in amcası olan Abbas bin Abdülmuttalib (568 – 653)’e dayanmaktadır.   Emevilerin geniş çaplı isyanlarla boğuştuğu bir dönemde...

İslam Medeniyetinin Altın Çağı: Ne Zaman Başladı? Ne Zaman Bitti?

İslam Medeniyetinin “Altın Çağı” olarak adlandırılan dönem, Abbasi Halifeliğinin 750 yılında Bağdat’ı başkent ilan etmesiyle başlar ve yine Bağdat’ın 1258’de Hülagü komutasındaki Moğol orduları tarafından istila edilmesiyle son bulur. Bağdat’ın yanı sıra, Endülüs Emevi Devletinin hüküm sürdüğü, “Müslüman İspanyası” da, bu...

Eşarilik ve Mutezile Akımları Hakkında Kısaca Bilgi

Mutezile Nedir? Neyi Savunur?   İslam’ın akılcı bir yorumunu benimseyen Mutezile akımı, TDV’nin (Türk Diyanet Vakfı) İslam Ansiklopedisi‘nde “itikadi meselelerin yorumunda akla ve iradeye öncelik veren kelâm mezhebi” olarak tanımlanmaktadır.   Mutezile kelime anlamı itibariyle “uzaklaşanlar, ayrılanlar, bir tarafa çekilenler” demektir....

İslamiyet’in Doğuşu ve Yayılması Hakkında Kısaca Özet

İslamiyet, Arabistan’da 7. Yüzyılda ortaya çıktı.   Musevilik ve Hristiyanlığın ardından ortaya çıkan İslamiyet, dünyada tek tanrılı din geleneğinin yerleşmesini sağlayan üçüncü önemli dindir.     Ayrıca özellikle Doğu dünyasında ve Akdeniz’de yarattığı siyasal ve kültürel değişimlerle, İslamiyet’in doğuşu dünya tarihinin...