Rönesans Dönemi Sanat Anlayışı ve Temsilcileri

Rönesans Nedir? Dönemin Genel Özellikleri Rönesans kelime anlamı itibariyle “yeniden doğuş” demektir. Hristiyan dininde mezhep bölünmelerinin gerçekleşmesi ve Katolik inancının kiliselerdeki hâkimiyetinin son bulması ile farklı dini yorumların önünün açılması, bilim ve sanatın da önünü açmıştır. Katolik kilisesinin baskıcı yönetimi altında geçen Ortaçağ’ın ardından Avrupa pek çok alanda bağımsızlığına kavuşmuştur. Bu alanların başında da sanat… Okumaya devam et Rönesans Dönemi Sanat Anlayışı ve Temsilcileri

Yayım tarihi
Sanat Tarihi olarak sınıflandırılmış

Barok Nedir? Barok Sanatının Özellikleri ve Temsilcileri

Barok Sanatının Genel Özellikleri Barok sanatı Avrupa’da ortaya çıkan ve sırasıyla resim ve mimaride etkisini gösteren bir anlatım biçimidir. Barok kelimesi Portekizce kökenli bir kelime olup düzensiz bir şekle sahip inci anlamına gelen “Barocco” kelimesinden gelmektedir. Barok sanatının bir dönem olarak kesin sınırları çizilemese de Barok sanat anlayışı daha çok 17. ve 18. yüzyıllarda resim,… Okumaya devam et Barok Nedir? Barok Sanatının Özellikleri ve Temsilcileri

Yayım tarihi
Sanat Tarihi olarak sınıflandırılmış

Kitsch Nedir?

  Almanca kökenli olan kitsch (kiç diye okunur.) sözcüğü, çirkin ve zevksiz anlamına gelir. Sanatsal anlamda ise Kitsch sözcüğü, sanat değeri olmayan şeylere verilen sanatsal değer anlamında kullanılır.   Bu sözcüğün ortaya çıkmasına neden olan tarihsel süreç şöyle özetlenebilir:   Aristokrasi ve kilisenin sanattaki rolünün Modernleşme ve Fransız Devrimi gibi tarihsel süreçlerden sonra azalmış ve… Okumaya devam et Kitsch Nedir?

Yayım tarihi
Sanat Tarihi olarak sınıflandırılmış

Türk Müziğinin Avrupa Müziğine Etkisi

Avrupalı birçok besteci, mehterden, mehterin çalgılarından ve ritmik özelliklerinden etkilenerek, bu etkileri bestelerine yansıtmıştır. Avrupa müziğinde “Alla Turca” adı verilen bir müzik akımının ortaya çıkması da yine bu etkinin bir sonucudur. Osmanlı’nın gönderdiği elçilerin, beraberinde bir mehter orkestrası bulundurmaları ve bu orkestraların, Avrupa’da halka açık konserler vermeler, mehter müziğinin Avrupa’daki saray çevrelerinin yanı sıra, Avrupa… Okumaya devam et Türk Müziğinin Avrupa Müziğine Etkisi

Yayım tarihi
Sanat Tarihi olarak sınıflandırılmış

Sürrealizm Nedir? Sürrealizm ve Salvador Dali

Sürrealizm, 1924’te başlayan ve özellikle resim ile edebiyat gibi dallarda görülen bir sanat akımıdır.     Sürrealist resimlerde, doğanın mantıksal görünüşü değil; insanın bilinçaltı ve rüyalarındaki dünyası gösterilmek istenmiştir. Sürrealist akımda Sanat, bilinçaltından beslenen akıl dışı bir dünyanın anlatımı olarak kabul edilir.     Birbirleriyle ilgisiz görünen, biçim ve nesneleri bir araya getirmek, bütün içinde sunmak,… Okumaya devam et Sürrealizm Nedir? Sürrealizm ve Salvador Dali

Yayım tarihi
Sanat Tarihi olarak sınıflandırılmış