Belediye Şirketleri’nin Genel Özellikleri Nelerdir?

Kent yönetimleri, bazı kent hizmetlerini, daha etkin yürütmek amacıyla, kamu hukukunun ve kamu bürokrasisinin katı kurallarından ve ağır işleyişinden uzaklaştırmak amacıyla girişimlerini şirketler haline getirerek özel hukuk hükümlerine göre işlemesini sağlamışlardır. 1984 yılından itibaren kurulmaya başlanan Belediye Şirketlerine ilişkin genel özellikler şunlardır:     Belediye şirketleri, özel hukuk tüzel kişisi olmaları nedeniyle Sayıştay tarafından direkt olarak… Okumaya devam et Belediye Şirketleri’nin Genel Özellikleri Nelerdir?

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış

Japonya’nın Yönetim Şekli ve Anayasal Düzeni

Bugünkü Japon Anayasa’sı İkinci Dünya Savaşı’ndaki yenilginin ardından ABD ve İngiltere’nin etkisi ile 1946’da hazırlanmıştır.   Demokratik bir sistem kurmayı amaçlayan 1946 Anayasası, Japonya devleti kurumlarını yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üçe ayırmaktadır. Japonya’da Yasama Organı: Ulusal Diet   Japon siyasal sistemi içinde yasama yetkisi ulusal meclise (Diet) aittir.   Asya’nın en eski parlamenter… Okumaya devam et Japonya’nın Yönetim Şekli ve Anayasal Düzeni

İsrail Devletinin Yönetim Şekli ve Anayasal Düzeni

İsrail’de Yasama, Yürütme ve Yargı   Yazılı bir anayasaya sahip olmayan İsrail’de, devletin yasama, yürütme ve yargı organları ile kişi hak ve hürriyetleri temel kanun olarak tanımlanan farklı zamanlarda çıkarılmış kanunlarla düzenlenmiştir.   İsrail’de yürütme görevi temel kanunlardaki maddelere dayanarak devlet başkanı ve başbakan ile bakanlar kurulundan oluşan hükümet tarafından gerçekleştirilir.   İsrail devletinin en… Okumaya devam et İsrail Devletinin Yönetim Şekli ve Anayasal Düzeni

İran’ın Yönetim Şekli ve İran’da Devlet Yapısı

    İran’da Safevi döneminden beridir yaklaşık 500 yıldır din adamlarının etkinliği söz konusudur.   İran siyasetinde merkezi rol oynayan ulema Şia tarihi boyunca ne ideal bir devlet ortaya koymuş, ne de böylesi bir ideal devlet oluşturma iddiasında bulunmuştur.   Çünkü Şia yorumuna göre ideal devlet, ancak Kayıp İmam’ın devlet başkanı olduğu zamandır.   İmamın… Okumaya devam et İran’ın Yönetim Şekli ve İran’da Devlet Yapısı

Fransa Yönetim Şekli ve Yarı Başkanlık Sistemi

Günümüz Fransız siyasal sistemi incelendiğinde, Fransa’nın yönetim şeklinin uzun ve birçok değişik uygulamayı içeren son birkaç asırlık siyasal tecrübenin etkisiyle şekillendiği söylenebilir.   Bu bağlamda Fransa’da 1789 ihtilalinden bu yana yaşanmış on beş anayasal rejim olduğu belirtilmelidir. Fransa tarihindeki bu rejimler; mutlakıyet, anayasal monarşi, parlamenter cumhuriyet ve yarı başkanlık gibi çeşitli tiplerde ortaya çıkmıştır.  … Okumaya devam et Fransa Yönetim Şekli ve Yarı Başkanlık Sistemi

İngiltere’de Hükümet Sistemi: İngiliz Parlamentarizmi ve Özellikleri

Tecrübeye ve uygulanabilirliğe dayalı olarak uzun yüzyıllarda gelişen bir yapı olan İngiltere’nin yönetim şekli, cumhuriyet olmayan bir demokrasi örneğidir.   Birleşik Krallık ile ilgili olarak sıklıkla dile getirilen en temel özellik yazılı bir anayasaya sahip olmama ve bu durumdan kaynaklanan esnekliğin varlığıdır.   Birleşik Krallıkta devlet kuruluşlarının yapısı ve yetkileri ile vatandaşların haklarını belirleyen ve… Okumaya devam et İngiltere’de Hükümet Sistemi: İngiliz Parlamentarizmi ve Özellikleri

ABD Yönetim Şekli ve Amerika’da Başkanlık Sistemi

Genel Olarak Amerikan Siyasal Sistemi Amerikan siyasal yapısının temel özellikleri Anayasacılık, Federalizm ve Başkanlık Sistemi’dir. Amerika’nın kurucuları, hükümetin denetimsiz kalarak vatandaşların haklarına karşı bir tehdit oluşturmasını engellemek amacıyla kuvvetler ayrılığı sistemine yer vermişler; kuvvetler ayrılığını korumak içinse kontrol ve denge mekanizmaları geliştirmişlerdir. Bu sistem altında yasama ve yürütme hemen hemen her işinde birbiriyle işbirliği yapmak… Okumaya devam et ABD Yönetim Şekli ve Amerika’da Başkanlık Sistemi

Nutuk Nedir? Kısaca Özellikleri, Tarihsel Niteliği ve Önemi

Nutuk Ne Zaman ve Nerede Okunmuştur? 1927 Yılının Haziran ayının sonunda, 19 Mayıs 1919’dan beri 8 yıldır gitmediği İstanbul’a giderek, 30 Eylül’e kadar Nutuk üzerine çalışan Mustafa Kemal, 15 Ekim 1927 Cumartesi günü TBMM salonunda toplanan Cumhuriyet Halk Partisi Kongresinde Nutuk’u okumaya başlamıştır.     Meclis salonunda 63 ilden gelen ikişer delege ve milletvekillerinin yanı… Okumaya devam et Nutuk Nedir? Kısaca Özellikleri, Tarihsel Niteliği ve Önemi

Şeyh Sait İsyanı’nın Nedenleri ve Sonuçları

Şeyh Said İsyanı, günümüzde Bingöl’e bağlı Genç ilçesinin Piran köyünde 13 Şubat 1925’te başladı. İsyan sonucunda, isyanın bastırılması için Takrir-i Sükûn Kanunu çıkarıldı ve İstiklal Mahkemeleri kuruldu.    Şeyh Said, Nakşibendi tarikatının önde gelen isimlerinden olması, zenginliği ve Doğunun feodal düzeni içerisindeki ağalık sıfatı ile Kürtler üzerinde oldukça etkili bir isimdi ve bu etkisi sayesinde,… Okumaya devam et Şeyh Sait İsyanı’nın Nedenleri ve Sonuçları

Sadettin Bilgiç Kimdir?

23 Aralık 1920’de Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde doğan Bilgiç, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.   27 Mayıs’tan sonra siyaset hayatına girdi. Milli Birlik Komitesi’nin 13 Ocak 1961’de siyasi faaliyetleri serbest bırakmasının ardından, 11 Şubat 1961’de kurulan Adalet Partisi’nin, Şevket Demirel’in başkanlığında oluşturulan Isparta il ve ilçe teşkilatlarının kurulmasında rol oynadı.   15 Ekim 1961’de yapılan genel… Okumaya devam et Sadettin Bilgiç Kimdir?

Yayım tarihi
Biyografiler olarak sınıflandırılmış