İdari Yargıda Görülen Dava Türleri ve İdari Yargının Genel Özellikleri

İdari Yargının Özellikleri   İdari yargıda dava bir idari makama yani kamu tüzel kişiliğine karşı açılır. Bu yargılama usulünde üç temel ilke vardır:   – İdari yargı duruşmalar üzerinden yürütülmez ancak tarafların isteğine bağlı olarak, bir kereye mahsus olmak üzere karar vermeden hemen önce duruşma yapılabilir. Temyiz aşamasında ise sadece tarafların isteği yeterli değildir. Hâkiminde… Okumaya devam et İdari Yargıda Görülen Dava Türleri ve İdari Yargının Genel Özellikleri

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış

Bir Kimlik Peşinde Türkiye Özet ve Değerlendirme

  Tarihin anlaşılır kılınabilmesinin yolu tarihi dönemlere ayırmaktan geçer. Bu dönemler birbirinden ayrı birbirinden kopuk kompartımanlar halinde değildir. Her kilometre taşı, her dönüm noktası yeni bir dönemin başlangıcı olduğu gibi aynı zamanda eski döneminde doruk noktasını teşkil eder.     Bu bağlamda bir tarih kitabının incelenmesi, tarihçinin hangi olayları dönemlendirmesine esas alacak kadar önemli bulduğu… Okumaya devam et Bir Kimlik Peşinde Türkiye Özet ve Değerlendirme

Ben Değeri Tiryakiliği Kitap Özeti

  Ben değeri tiryakiliği, bireylerin yaşamlarını sıkıntı, rahatsızlık ve bunalım ile sürdürmelerine katkısı olan yaygın ve öğrenilmiş gerçekçi olmayan inanç türüdür. Bu inanç türünün en önemli özelliği, yapılan bir şeyin iyiliğinden veya kötülüğünden hareketle, bireyi topyekûn “iyi” ya da topyekun “kötü” olarak değerlendirmektir. Bu inanç nedeniyle birey, hem dört dörtlük hatadan arınık bir birey olmaya… Okumaya devam et Ben Değeri Tiryakiliği Kitap Özeti

Tutum Nedir?

  Tutum bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan bir eğilimdir.   Psikolojik obje, birey için bir anlam taşıyan, bireyin farkında olduğu herhangi bir obje demektir.   Bu herhangi bir şey bir kişi için psikolojik obje niteliği taşırken, başka bir kişi için bu niteliği… Okumaya devam et Tutum Nedir?

Yayım tarihi
Sosyal Bilimler olarak sınıflandırılmış

Bilimsel Yöntem Nedir? Bilimsel Araştırma Teknikleri Nelerdir?

Bilimsel Araştırma Yöntemlerinin neler olduğunu inceleyeceğimiz bu yazıda, öncelikle Bilim Nedir? Bilimsel Yöntem Nedir? gibi sorulara cevap verrmek suretiyle bilime ilişkin temel hususları gözden geçireceğiz.   Bilim, yaşadığımız dünya ve evren hakkındaki “sistemli bilgi edinme çabamıza” verilen isimdir. Bilimin en önemli özelliği onun kanıtlanabilir ve tekrarlanabilir verilere dayanmak zorunda oluşudur. Çünkü ancak bu tarz bilgilerdir… Okumaya devam et Bilimsel Yöntem Nedir? Bilimsel Araştırma Teknikleri Nelerdir?

Yayım tarihi
Sosyal Bilimler olarak sınıflandırılmış

Çevre Etiği ve Çevre Hakkı Nedir?

  Çevre Etiği Nedir?   İnsanın doğa karşısında nasıl davranması gerektiğini sorgulayan çevre etiği, insanın canlı ve cansız varlıklara karşı olan davranışlarında ideal olanın ne olduğunu bulmaya çalışan bir yaklaşımı ifade etmektedir. İnsanın doğaya karşı davranışlarını sorgulayan etik öğretiler, “insan merkezli çevre etiği” ve “ekoloji merkezli çevre etiği” olarak ayrılabilir.   İnsan merkezli çevre etiği,… Okumaya devam et Çevre Etiği ve Çevre Hakkı Nedir?

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış

Ekolojik Düşünce ya da Ekolojik Paradigma Ne Anlama Gelir?

Ekolojik Hareket Nasıl Doğdu?   Özellikle ikinci dünya savaşı sonrasında batıda aydınlanmanın getirdiği siyasal ve sosyal sistem yarattığı sorunlar nedeniyle ciddi biçimde eleştirilmeye başlanmıştır. Özellikle Frankfurt Okulu, aydınlanmanın sert bir şekilde sorgulanması ve sanayi toplumu eleştirileriyle bu döneme damgasını vurmuştur. Bunlar, doğaya hükmetmeye çalışan sanayi toplumunun, insanlara hükmeden kurumlar ortaya çıkardığını ve teknolojik egemenliğin insan… Okumaya devam et Ekolojik Düşünce ya da Ekolojik Paradigma Ne Anlama Gelir?

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış

Aydınlanma, Modernite ve Pozitivizm Nedir? Çevre Sorunlarıyla İlişkileri Nelerdir?

Çevre sorunlarının hissedilir hale gelmesi ve gelecek açısından tehdit oluşturması sanayi devriminin bir sonucudur. Bu nedenle öncelikle sanayi devriminin arkasındaki bilimsel ve zihinsel dönüşümü anlamak gerekir. Bu dönüşüm nedeniyle, bu dönemden sonra organik dünya görüşünün yerini mekanik bir dünya görüşü almaya başlamıştır.   Bacon, Descartes ve Newton’la şekillenen, günümüz biliminin metodolojisi olan “pozitivizm” bilimsel bilginin… Okumaya devam et Aydınlanma, Modernite ve Pozitivizm Nedir? Çevre Sorunlarıyla İlişkileri Nelerdir?

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış

Çevre Etki Değerlendirmesi ÇED Kısaca Nedir? Amacı Nedir?

ÇED’in amacı, gerçekleştirilmek istenen ve çevre üzerinde önemli olumsuz etkileri olabilecek faaliyetler hakkında yetkili birimlerce onay verilmeden ya da karar alınmadan önce bunların çevresel etkilerinin araştırılarak önlenmeye çalışılmasıdır. ÇED’in bir diğer önemli amacı, faaliyetlerin gelecekte yol açabileceği olumsuz çevresel etkileri önceden hesaba katmak suretiyle, çevre hukukunun en temel ilkesi olan önleyiciliğin gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Çevresel açıdan… Okumaya devam et Çevre Etki Değerlendirmesi ÇED Kısaca Nedir? Amacı Nedir?

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış

Çevre Hukukunun Temel İlkeleri Nelerdir?

  Çevre Hukukunun Temel İlkeleri şunlardır: Önleme İlkesi, Kirleten Öder İlkesi, Katılım İlkesi, İşbirliği ve Eşgüdüm İlkesi. ÖNLEME İLKESİ   Korumak tedavi etmekten iyidir şeklinde özetlenebilecek düşünceye dayanan bu ilke, çevre üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilecek faaliyetlerin olabilecek en erken aşamada engellenmesini amaçlamaktadır.   Koruyucu hekim mantığına dayanan bu ilke uyarınca ilgili makamlar, henüz çevresel sorunlar… Okumaya devam et Çevre Hukukunun Temel İlkeleri Nelerdir?

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış