Milliyetçilik Nedir, Ne Demektir? Milliyetçilik Düşüncesinin Kısaca Tanımı

Günümüzün hakim siyasal ideolojilerinden biri olan Milliyetçiliğin tanımı, milliyetçiliğin ortaya çıkışı ve milliyetçiliğin özellikleri sıklıkla araştırılan konular arasında. Biz de bu yazıda Millet ve Milliyetçilik kavramlarından hareketle Milliyetçiliğe ilişkin bu çok tartışılan konuları ele alacağız.    Milliyetçiliğin Tanımı ve Temel Özellikleri   Milliyetçilik, hem bir ideoloji olarak hem de siyasal ve sosyal bir hareket olarak… Okumaya devam et Milliyetçilik Nedir, Ne Demektir? Milliyetçilik Düşüncesinin Kısaca Tanımı

Muhafazakar ve Muhafazakarlık Nedir?

  Muhafazakarlık Nedir? Tanımı ve Ortaya Çıkışı   Muhafazakârlık sıradan, yani herkeste olan bir tutum ya da psikoloji olduğu gibi bir ideoloji olarak da değerlendirilmektedir. Bu nedenle günlük hayatında muhafazakâr davranışlar sergileyen bir kişinin politik olarak da muhafazakâr ideolojiyi desteklediği söylenemez.     Muhafazakâr ideolojinin her zaman her şeyi muhafaza etmek istediği, yani her türlü değişime… Okumaya devam et Muhafazakar ve Muhafazakarlık Nedir?

Sosyalizm Nedir? Kısaca Tanımı ve Çeşitleri

Bu yazıda Komünizm olarak da bilinen Sosyalizm Nedir? sorusuna cevap verilerek, sosyalist felsefenin değişik biçimleri ve tarih içinde geçirdiği dönüşüm kısaca incelenecektir.   Ayrıntılara geçmeden önce sosyalizmi kısaca ve maddeler halinde özetleyelim:   Üretim araçları toplumun ortak mülkiyetindedir.   Ekonomik süreçler konusunda merkezi bir planlama vardır. Neyin ne kadar üretileceği karar verecek olan devlettir.  … Okumaya devam et Sosyalizm Nedir? Kısaca Tanımı ve Çeşitleri

Kısaca Liberalizm Nedir?

Liberalizm: Tanımı ve Özellikleri   Basitçe ve kısaca Liberalizm, zenginliği yaratan şeyin bireysel çıkarların itici gücü olduğunu savunan ve bu nedenle bireye ve bireysel özgürlüğe büyük önem veren siyasal ideolojidir.    Liberal siyasal ideolojinin temel talepleri kısaca şunlardır:    Devletin ekonomideki rolünün sınırlandırılması,  Serbest girişim, Bireyin temel değer olarak kabul edilmesi,  İnsan hakları ve hukukun… Okumaya devam et Kısaca Liberalizm Nedir?

İdeoloji Nedir?

İdeoloji Ne Demek? İdeoloji bir birey ya da grup tarafından benimsenen ve o birey ya da grubun toplumsal, siyasal ve ekonomik olaylara ve olgulara bakışını şekillendiren düşünsel çerçevedir.   İdeoloji kelimesi günlük dilde sıklıkla belli siyasal düşünce ve doktrinleri tanımlamak için kullanılır. Bu bağlamda örneğin; marksizm, komünizm, liberalizm ya da muhafazakarlık olarak adlandırdığımız düşüncelerin her… Okumaya devam et İdeoloji Nedir?

İdare Mahkemesinde Dava Dilekçesi Nasıl Yazılmalı?

  Kanun koyucu, idari davalardaki dava dilekçesi için belli bir format öngörmemiştir. Fakat dilekçede bulunması gereken hususlar vardır. Bu hususlar İYUK m.3’de belirtilmiştir.   İdare Mahkemelerinde açacağınız davalarda dava dilekçesi ile ilgili önemli hususlar şunlardır:   – Davanın açılması için verilen ilk dilekçede, belli bir idare mahkemesi, vergi mahkemesi (birden fazla vergi ve idare mahkemesi… Okumaya devam et İdare Mahkemesinde Dava Dilekçesi Nasıl Yazılmalı?

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış

Takdir Yetkisi Nedir?

İdare açısından yetki iki şekilde ortaya çıkar:   1- Bağlı Yetki, 2- Takdir Yetkisi.   Eğer kanun koyucu belli koşulların ortaya çıkması durumunda, idareye belli eylemler yapma zorunluluğu öngörmüşse buna ‘bağlı yetki’denir. Fakat kanun koyucu bazı durumlarda, idareye seçenek sunmak suretiyle bu seçeneklerden birini seçmek ya da çizdiği çerçeve içinde hareket etmek imkânı tanıyabilir. Bu… Okumaya devam et Takdir Yetkisi Nedir?

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış

İdari Yargıda Görülen Dava Türleri ve İdari Yargının Genel Özellikleri

İdari Yargının Özellikleri   İdari yargıda dava bir idari makama yani kamu tüzel kişiliğine karşı açılır. Bu yargılama usulünde üç temel ilke vardır:   – İdari yargı duruşmalar üzerinden yürütülmez ancak tarafların isteğine bağlı olarak, bir kereye mahsus olmak üzere karar vermeden hemen önce duruşma yapılabilir. Temyiz aşamasında ise sadece tarafların isteği yeterli değildir. Hâkiminde… Okumaya devam et İdari Yargıda Görülen Dava Türleri ve İdari Yargının Genel Özellikleri

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış

Bir Kimlik Peşinde Türkiye Özet ve Değerlendirme

  Tarihin anlaşılır kılınabilmesinin yolu tarihi dönemlere ayırmaktan geçer. Bu dönemler birbirinden ayrı birbirinden kopuk kompartımanlar halinde değildir. Her kilometre taşı, her dönüm noktası yeni bir dönemin başlangıcı olduğu gibi aynı zamanda eski döneminde doruk noktasını teşkil eder.     Bu bağlamda bir tarih kitabının incelenmesi, tarihçinin hangi olayları dönemlendirmesine esas alacak kadar önemli bulduğu… Okumaya devam et Bir Kimlik Peşinde Türkiye Özet ve Değerlendirme

Ben Değeri Tiryakiliği Kitap Özeti

  Ben değeri tiryakiliği, bireylerin yaşamlarını sıkıntı, rahatsızlık ve bunalım ile sürdürmelerine katkısı olan yaygın ve öğrenilmiş gerçekçi olmayan inanç türüdür. Bu inanç türünün en önemli özelliği, yapılan bir şeyin iyiliğinden veya kötülüğünden hareketle, bireyi topyekûn “iyi” ya da topyekun “kötü” olarak değerlendirmektir. Bu inanç nedeniyle birey, hem dört dörtlük hatadan arınık bir birey olmaya… Okumaya devam et Ben Değeri Tiryakiliği Kitap Özeti