Makyavelizm Nedir? Anlamı ve Niccolò Machiavelli’nin Siyaset Felsefesi

Machiavelli, Makyavelizm olarak bilinen siyaset felsefesiyle ve kaleme aldığı “Prens“ adlı eseriyle günümüzde dahi ilgi odağı olmaya devam eden bir düşünürdür.   Peki Makyavelizm ne demek?   Türk Dil Kurumu Sözlüğü Makyavelizmi; politikada, amaca ulaşmak için ahlaka aykırı da olsa her türlü aracı hoş gören anlayış olarak tanımlamıştır. Bu anlamda Makyavelizmi, “amaçlar araçları meşru kılar”… Okumaya devam et Makyavelizm Nedir? Anlamı ve Niccolò Machiavelli’nin Siyaset Felsefesi

Kapitalizm Nasıl Ortaya Çıktı?

  Kapitalizmin Ortaya Çıkışı   Kapitalizmin ortaya çıkışı konusu, başka sorunlarla özellikle iktisadi gelişmeyle ilgili olması nedeniyle büyük önem taşır. Eğer iktisadi gelişimin 18.yüzyılda başladığı kapitalizmin de 19.yüzyıl da sahneye çıktığı kabul edilirse kapitalizmi doğuran olgunun iktisadi gelişme olduğu sonucuna varılır.   Bu alanda süren anlaşmazlıkları gözlemek için kapitalizmin ortaya çıkış tarihi konusundaki çeşitli düşüncelere… Okumaya devam et Kapitalizm Nasıl Ortaya Çıktı?

Yayım tarihi
Dünya Tarihi olarak sınıflandırılmış

Fundamentalist Nedir? Kısaca Fundamentalizm Kavramı ve Özellikleri

Fundamentalist Ne Demek? Fundamentalizm köktencilik ya da köktendincilik demektir. Bu anlamda köktenci ya da köktenci eğilimlerden yana olan, bu yönde tutum sergileyen kişilere fundamentalist denir.   Birçok insan için baskı ve hoşgörüsüzlük anlamı taşıyan fundamentalizm, liberal değerler ve kişisel özgürlüğün düşmanı olarak görülür.   Bu eğilim, komünizmin yıkılmasıyla birlikte gelişmiş batıdaki birçok kişide dini fundamentalizmin… Okumaya devam et Fundamentalist Nedir? Kısaca Fundamentalizm Kavramı ve Özellikleri

Türk Milliyetçiliğinin Tarihi, Doğuşu ve Gelişimi

19.yüzyılın sonlarından itibaren ortaya çıkan ve günümüze kadar belli bir süreklilik gösteren Türkçülük, zamanın koşullarına ve gelişmelerine paralel olarak çeşitli dönemlerde belli değişikliklere uğrayarak farklı şekiller almıştır.   Türkçülük, Osmanlının millet sistemi üzerindeki egemenliğini yitirdiği bir süreçte, yeni bir siyaset üretme imkânı olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle Balkan Savaşları sonrasında Anadolu’da Türk nüfusun artması ve kaybedilen… Okumaya devam et Türk Milliyetçiliğinin Tarihi, Doğuşu ve Gelişimi

Türkiye’de Sosyalist Düşüncenin Gelişimi

Teorik ve Pratik Sosyalizm Ayrımının Ortaya Çıkması   Sosyalist devrimin İngiltere ve Almanya gibi kapitalistleşmiş ülkelerde değil, Rusya gibi kapitalizm açısından Avrupa’nın en geri kalmış sayılabilecek ülkelerinde ortaya çıkması, Marx’ın çerçevesini çizdiği teorik sosyalizm anlayışını pratikte değiştirmiştir.   Bu durumun en bilinen örneği Rusya’dır.   Lenin en başlarda, Rusya’daki devrimin önce Alman ve daha sonra… Okumaya devam et Türkiye’de Sosyalist Düşüncenin Gelişimi

Milliyetçilik Nedir, Ne Demektir? Milliyetçilik Düşüncesinin Kısaca Tanımı

Günümüzün hakim siyasal ideolojilerinden biri olan Milliyetçiliğin tanımı, milliyetçiliğin ortaya çıkışı ve milliyetçiliğin özellikleri sıklıkla araştırılan konular arasında. Biz de bu yazıda Millet ve Milliyetçilik kavramlarından hareketle Milliyetçiliğe ilişkin bu çok tartışılan konuları ele alacağız.    Milliyetçiliğin Tanımı ve Temel Özellikleri   Milliyetçilik, hem bir ideoloji olarak hem de siyasal ve sosyal bir hareket olarak… Okumaya devam et Milliyetçilik Nedir, Ne Demektir? Milliyetçilik Düşüncesinin Kısaca Tanımı

Muhafazakar ve Muhafazakarlık Nedir?

  Muhafazakarlık Nedir? Tanımı ve Ortaya Çıkışı   Muhafazakârlık sıradan, yani herkeste olan bir tutum ya da psikoloji olduğu gibi bir ideoloji olarak da değerlendirilmektedir. Bu nedenle günlük hayatında muhafazakâr davranışlar sergileyen bir kişinin politik olarak da muhafazakâr ideolojiyi desteklediği söylenemez.     Muhafazakâr ideolojinin her zaman her şeyi muhafaza etmek istediği, yani her türlü değişime… Okumaya devam et Muhafazakar ve Muhafazakarlık Nedir?

Sosyalizm Nedir? Kısaca Tanımı ve Çeşitleri

Bu yazıda Komünizm olarak da bilinen Sosyalizm Nedir? sorusuna cevap verilerek, sosyalist felsefenin değişik biçimleri ve tarih içinde geçirdiği dönüşüm kısaca incelenecektir.   Ayrıntılara geçmeden önce sosyalizmi kısaca ve maddeler halinde özetleyelim:   Üretim araçları toplumun ortak mülkiyetindedir.   Ekonomik süreçler konusunda merkezi bir planlama vardır. Neyin ne kadar üretileceği karar verecek olan devlettir.  … Okumaya devam et Sosyalizm Nedir? Kısaca Tanımı ve Çeşitleri

Kısaca Liberalizm Nedir?

Liberalizm: Tanımı ve Özellikleri   Basitçe ve kısaca Liberalizm, zenginliği yaratan şeyin bireysel çıkarların itici gücü olduğunu savunan ve bu nedenle bireye ve bireysel özgürlüğe büyük önem veren siyasal ideolojidir.    Liberal siyasal ideolojinin temel talepleri kısaca şunlardır:    Devletin ekonomideki rolünün sınırlandırılması,  Serbest girişim, Bireyin temel değer olarak kabul edilmesi,  İnsan hakları ve hukukun… Okumaya devam et Kısaca Liberalizm Nedir?

İdeoloji Nedir?

İdeoloji Ne Demek? İdeoloji bir birey ya da grup tarafından benimsenen ve o birey ya da grubun toplumsal, siyasal ve ekonomik olaylara ve olgulara bakışını şekillendiren düşünsel çerçevedir.   İdeoloji kelimesi günlük dilde sıklıkla belli siyasal düşünce ve doktrinleri tanımlamak için kullanılır. Bu bağlamda örneğin; marksizm, komünizm, liberalizm ya da muhafazakarlık olarak adlandırdığımız düşüncelerin her… Okumaya devam et İdeoloji Nedir?