Yönetişim Nedir? Tanımı ve İlkeleri

Yönetişim, toplum ve devlet ilişkilerinde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının karşılıklı etkileşimine, işbirliğine ve ortaklığına dayanan yeni bir yönetim tarzıdır. Diğer bir ifadeyle yönetişim, kamu yönetimini devlet ve siyasal faaliyet alanı ile sınırlandırmamakta, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları...

Normlar Hiyerarşisi Nedir?

Hiyerarşik bir sıra içeresinde yer alan hukuk kurallarından altta bulunanın üstte bulunan hukuk kuralına aykırı olamaması durumuna “normlar hiyerarşisi” denir.   “Hukuk Düzeni Piramidi” olarak bilinen normlar hiyerarşisi kavramı, ilk olarak Hans Kelsen isimli Avusturyalı hukukçu tarafından sistematize edilmiştir.   Bilindiği...