John Stuart Mill Kimdir? Genel Hatlarıyla Felsefesi ve Düşünceleri

İngiliz filozof John Stuart Mill, 1806 – 1873 yılları arasında yaşadı.   Liberal siyaset felsefesinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilir.   Yazdığı makaleler ve kitaplarla etik, siyaset felsefesi, epistemoloji ve din felsefesi gibi pek çok alanda düşünceler üretmiş olan Mill’in en önemli eserleri arasında şunlar sayılabilir: Özgürlük Üzerine Faydacılık Demokratik Yönetim Üzerine Düşünceler, … Daha Fazla Oku

Nihilizm Nedir, Ne Demektir? Kısaca Tanımı

Latince kökenli bir kelime olan Nihilizm, “nihil” yani “hiç” kelimesinden türemiş olup Türkçe’ye “hiççilik” olarak çevrilmiştir.   En genel anlamıyla nihilizm, hiçbir değer ya da evrensel gerçek tanımayan görüşlerin ortak adıdır.   Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) , Siyaset Felsefesi ya da Ahlak Felsefesi (Etik) gibi pek çok alanda çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir.     Bu anlamda … Daha Fazla Oku

Friedrich Nietzsche Kimdir? Kısaca Felsefesi ve Düşünceleri

“Tanrı öldü. Onu biz öldürdük.” ya da “Beni öldürmeyen şey, güçlendirir” gibi oldukça sıradışı ve kışkırtıcı aforizmalarıyla tanınan Alman Filozof Friedrich Nietzsche, 1844 yılında doğdu.   Belli ölçülerde Schopenhauer ve Heraclitus gibi filozoflardan etkilense de felsefe tarihinin diğer pek çok filozofuna karşı negatif bir bakış açısı geliştiren Nietzsche, ortaya koyduğu düşüncelerle, oldukça özgün bir profil … Daha Fazla Oku

Türkiye’nin Jeostratejik Önemi: Fırsatlar ve Tehditler

Toprakları bir yanda Balkanlara, bir yandan Kafkaslara, diğer yandan da Ortadoğu‘nun Bereketli Hilal‘ine ulaşan Türkiye, jeostratejik açıdan oldukça önemli bir ülkedir.   Türkiye; Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kesiştiği bir düğüm noktası, bir köprü durumundadır. Bu özelliğiyle sürekli ve çok yönlü çıkar çatışmalarının yaşandığı, kritik bir coğrafi konum üzerinde yer alır.   Türkiye toprakları, sanayileşmiş … Daha Fazla Oku

Kısaca Hegemon Devlet ve Hegemon Güç Kavramları

Dünya tarihine bakıldığında, hemen hemen her dönemde belli devletlerin uluslararası alanda büyük bir güç kazandığı görülmektedir. Bu devletler, hem uluslararası alandaki gelişmeleri daha fazla etkileme gücüne sahiptirler hem de dünya ticaretinden daha fazla pay almaktadırlar.   İşte bu ülkeler, o dönemin “hegemon gücü” ya da “hegemon devleti” olarak adlandırılırlar.   Kısaca “hegemon güç” uluslararası sisteme … Daha Fazla Oku

Türk-İslam Sentezi Kısaca Nedir?

Türk-İslam Sentezi, Türk sağının geleneksel iki kanadı olarak görülen İslamcı ve Milliyetçi çizgiyi bir araya getirerek aralarındaki ayrımı ortadan kaldırmayı hedefleyen bir siyasal anlayışı ifade eder.    Türk-İslam Sentezi fikrinin, özellikle 1960’lı yıllardan itibaren güçlenmeye başlayan sol harekete karşı, sağı tek bir blok olarak ortaya çıkarma gayretleri sonucunda 1970’li yıllarda ortaya çıktığı varsayılır.    1970’de … Daha Fazla Oku

1973 Petrol Krizi Nedir? Kısaca Nedenleri ve Sonuçları

1973 Petrol Krizi doğrudan doğruya 1973 Arap-İsrail Savaşı‘nın dolaylı sonuçlarından biridir.   Savaştan önce de petrol üreticisi ülkeler için yıllardır sorun olan petrol fiyatları meselesi, savaşın çıkmasıyla birlikte bir krize dönüşmüştür.     Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı (OPEC) üyesi Arap Devletleri, 1973 Savaşı’ndan sonra petrolü İsrail’i destekleyen ABD ve Batı Ülkelerine karşı bir silah … Daha Fazla Oku

Kopenhag Kriterleri Nedir? Kısaca Amacı ve Önemi

İlk kez 1993 Kopenhag Zirvesinde ortaya konulan ve ardından 1995 Madrid ve 1997 Luxembourg zirvelerinde geliştirilen Kopenhag Kriterleri, bir Avrupa ülkesinin AB üyeliğine kabul edilebilmesi için sahip olması gereken temel nitelikleri belirtir.   Diğer bir ifadeyle, bugün Avrupa Birliği‘ne üye olmak isteyen her ülke, bu kriterleri yerine getirmek zorundadır.   Bu kriterlerin en baştaki amacı, … Daha Fazla Oku

Osmanlı Devletinde Gerileme Dönemi Islahatları ve Özellikleri

Osmanlı Devleti’nde gerileme döneminin 1699 Karlofça Barış Antlaşması’yla başladığı ve bu dönemin Sultan III. Selim’in tahta çıktığı ve ayrıca Avrupa’da Fransız İhtilali’nin başladığı 1789’a kadar sürdüğü kabul edilir.   Bu dönem “Duraklama Dönemi” nin aksine, devlete ilişkin sorunların daha net bir şekilde görüldüğü ve “Avrupa’nın üstünlüğü” fikrinin büyük ölçüde kabul edildiği bir dönemdir.   Dolayısıyla … Daha Fazla Oku

Osmanlı Devletinde Duraklama Dönemi ve Özellikleri

Osmanlı tarihinde Duraklama Döneminin 1579 Sokullu Mehmet Paşanın ölümüyle başladığı ve 1699 Karlofça Barış Antlaşmasının imzalanmasıyla son bulduğu kabul edilir.   Yapılan ıslahatların kişilere bağımlı olması, devamlılığın olmaması, sorunların gerçek nedenlerinin sorgulanmaması, daha çok askeri alanlarda ıslahatlara başvurulması ve ıslahatların genelde yeniçeri, ulema ya da birtakım saray çevresi tarafından engellenmek istemesi; duraklama dönemi ıslahatlarının genel … Daha Fazla Oku