Politik Doğruculuk Nedir? Tanımı, Örnekleri ve Eleştiriler

Politik doğruculuk, toplumdaki dezavantajlı gruplara yönelik “incitici” ve “küçük düşürücü” söylemelerden kaçınılması gerektiğini savunan bir düşüncedir.   Politik doğruculuk, dile yerleşmiş bazı ifadelerin belli insan gruplarını rencide ettiği hatta yer yer “nefret söylemi” ne yol açtığı iddiasından hareketle, bu söylemlerin önüne...

Türkçülük Düşüncesinin Esasları ve Temsilcileri

Türkçülük, Osmanlı Devleti tarihinde İkinci Meşrutiyet sonrasında ortaya çıkan üç temel siyasi akımdan biridir. Diğer iki akım olan Osmanlıcılık ve İslamcılık gibi “Devlet nasıl kurtulur?” sorusuna bir yanıt olarak ortaya çıkmıştır.    Türkçülüğün, Osmanlı sınırları içerisinde gelişen son milliyetçilik olması onun...

Kuzgun Acar Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Asıl adı Abdülahet Kuzgun Çetin Acar olan ünlü Türk heykeltraş Kuzgun Acar, 28 Şubat 1928’de İstanbul’da doğmuştur.  Ortaya koyduğu eserlerle sanatçı, Türkiye’de çağdaş heykel sanatının öncülerinden sayılır.   Özellikle demir, çivi, tel ve ahşap gibi malzemeler kullanarak verdiği eserlerle ön plana...

Rönesans Dönemi Sanat Anlayışı ve Temsilcileri

Rönesans Nedir? Dönemin Genel Özellikleri Rönesans kelime anlamı itibariyle “yeniden doğuş” demektir. Hristiyan dininde mezhep bölünmelerinin gerçekleşmesi ve Katolik inancının kiliselerdeki hâkimiyetinin son bulması ile farklı dini yorumların önünün açılması, bilim ve sanatın da önünü açmıştır. Katolik kilisesinin baskıcı yönetimi altında...

Mecusilik Nedir? Zerdüştlük ve Mecusiliğin İnanç Esasları

Zerdüştlük, Zerdüştilik ya da Mazdeizm olarak da bilinen Mecusilik, İran coğrafyasında ortaya çıkmış bir dindir. Kurucusu, Mecusilerce peygamber olduğu kabul edilen Zerdüşt’tür. Zerdüşt’ün yaşamı, nerede doğduğu, hangi yıllarda yaşadığı gibi konular kesin olarak bilinmemektedir.  İnanışa göre otuz yaşlarındayken Tanrı’nın temsilcisi olan vahiy...

Uluslarası İlişkilerde İdealizm ve Temel Varsayımları

İdealizm, kökleri Antik Dönem’e kadar uzanan ve var olanların düşünceye (idea=fikir) dayandığını kabul eden felsefi yaklaşıma verilen isimdir.   Uluslararası ilişkiler bağlamında değerlendirildiğinde ise idealizm, barışın nasıl kalıcı olabileceğine ve ideal bir dünya düzeninin nasıl kurulabileceğine yanıt arayan uluslararası ilişkiler kuramının...