Enflasyon Nedir? Kısaca Tanımı, Hesaplanması ve Enflasyon-Faiz İlişkisi

Fiyatlar genel düzeyinde ortaya çıkan sürekli artışa enflasyon denir.    Daha açık bir ifadeyle enflasyon, birkaç mal ya da hizmetin fiyatında meydana gelen artış değil, bir ekonomide kullanılan mal ve hizmetlerin genelinden ortaya çıkan ve devamlılığı olan bir artıştır.   Enflasyonun en önemli sonucu, paranın satın alma gücünü düşürmesidir.   Yani enflasyon daha çok parayla… Okumaya devam et Enflasyon Nedir? Kısaca Tanımı, Hesaplanması ve Enflasyon-Faiz İlişkisi

Yayım tarihi
Ekonomi olarak sınıflandırılmış

Klasik Yönetim Teorisi ve Özellikleri

Klasik Yönetim Teorisi (Klasik Örgüt Kuramı), 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış olup yönetim ve örgüt çalışmalarının bir bilim dalı haline getiren yönetim yaklaşımıdır.     Klasik yönetim teorisi üç temel yaklaşımdan oluşur. Bu yaklaşımlar; 1- Frederick W. Taylor’un Bilimsel Yönetim Yaklaşımı, 2- Henri Fayol’un Yönetim Süreci Yaklaşımı ve 3- Max Weber’in Bürokrasi… Okumaya devam et Klasik Yönetim Teorisi ve Özellikleri

Yayım tarihi
Sosyal Bilimler olarak sınıflandırılmış

İdari Vesayet Yetkisi Nedir? Özellikleri ve Tanımı

Devlet tüzel kişiliğini temsil eden merkezi yönetimin, yerinden yönetim kuruluşları üzerinde sahip olduğu denetim yetkisine idari vesayet denir.   İdari vesayet denetiminin amacı, devlet idaresinin ve kamu hizmetlerinin bir bütün halinde ve uyum içerisinde yürütülmesini sağlamaktır.    Bu denetim türü ile yerinden yönetim kuruluşlarınının, merkezin yani devletin önceden belirlediği esas, standart ve ilkelere göre hareket… Okumaya devam et İdari Vesayet Yetkisi Nedir? Özellikleri ve Tanımı

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış

Federalizm Nedir? Kısaca Federal Devletler ve Özellikleri

Federalizm, birden fazla özerk devletin aynı merkezi iktidara tabi olmak suretiyle oluşturdukları bir devlet topluluğudur.  Federalizmde, bir “federal devlet” bir de federal devleti oluşturan “federe devletler” bulunur.  Federe devletler  “devlet”, “eyalet”, “kanton” gibi çeşitli isimlerle anılabilir.  Kültürel ve etnik anlamdaki heterojenlik, yani aynı ülke içinde yaşayan insanlar arasındaki dil, din, kültür ve etnisite farklılıkları ile… Okumaya devam et Federalizm Nedir? Kısaca Federal Devletler ve Özellikleri

Yayım tarihi
Siyaset Bilimi olarak sınıflandırılmış

Bretten Woods Sistemi Kısaca Nedir?

1944 yılında ABD’nin ABD’nin New Hampshire eyaletininBretton Woods şehrinde toplanan ve IMF ile Dünya Bankası’nın kuruluşuna öncülük eden toplantıda kabul edilen para sistemine Bretten Woods Sistemi denir.    Bretten Woods Sistemine göre ABD doları, altına dönüştürülebilen tek para birimi olarak kabul edilmiş ve 1 ons altın 35 ABD dolarına eşitlenmiştir. Böylece ABD, dış talep olduğunda… Okumaya devam et Bretten Woods Sistemi Kısaca Nedir?

Yayım tarihi
Dünya Tarihi olarak sınıflandırılmış

Ayn Rand Felsefesi ve Düşünceleri

Ayn Rand, 1905-1982 yılları arasında yaşamış olan Rusya asıllı Amerikalı romancı ve felsefecidir. Gerçek adı Alissa Rosenbaum‘dır. “Biz Yaşamız (We Are The Living)”, “Omuz Silken Atlas (Atlas Shrugged)”, “Kapitalizm Bilinmeyen Ülkü (Capitalism: The Unkonwn İdeal)”, Bencilliğin Erdemi (The Virtue of Selfishness)” en bilinen eserleridir.  Siyaset felsefesi bağlamında sınırsız bir kapitalizmi savunurken; ahlak felsefesi açısından birey… Okumaya devam et Ayn Rand Felsefesi ve Düşünceleri

Yayım tarihi
Felsefe Tarihi olarak sınıflandırılmış

Milton Friedman’ın Temel Görüş ve Düşünceleri

Serbest piyasa savunucusu ve liberal bir düşünür olan Milton Friedman, John Maynard Keynes’le birikte 20. Yüzyılın en etkili iki ekonomistinden biridir.     Para, enflasyon ve tüketim konusundaki çalışmalarıyla 1974 yılında Nobel İktisat ödülü kazanmıştır.  Ancak onun ünü, daha çok Keynesyen ekonomi anlayışının birçok iddiasına karşı çıkarak geliştirdiği “monoterizm” yani “parasalcılık” teorisiyle ilişkilidir.   Ekonominin enflasyon… Okumaya devam et Milton Friedman’ın Temel Görüş ve Düşünceleri

Yayım tarihi
İktisat Tarihi olarak sınıflandırılmış

Nihal Atsız’ın Düşünceleri (Türkçülük ve Irkçılık)

Nihal Atsız, 1905-1975 yılları arasında yaşamış ve Türkçülük düşüncesinin önde gelen isimlerinden biri olmuş tarihçi ve yazardır.    Bozkurtların Ölümü, Bozkurtlar Diriliyor, Deli Kurt gibi tarihi romanlarıyla Türkçülük fikrini edebi bir dille işlemiş; çeşitli akademik tarih kitapları kaleme almış ve çıkardığı Atsız, Türk Sazı, Orhun, Orkun ve Ötüken gibi dergiler yoluyla pekçok politik ve toplumsal… Okumaya devam et Nihal Atsız’ın Düşünceleri (Türkçülük ve Irkçılık)

Politik Doğruculuk Nedir? Tanımı, Örnekleri ve Eleştiriler

Politik doğruculuk, toplumdaki dezavantajlı gruplara yönelik “incitici” ve “küçük düşürücü” söylemelerden kaçınılması gerektiğini savunan bir düşüncedir.   Politik doğruculuk, dile yerleşmiş bazı ifadelerin belli insan gruplarını rencide ettiği hatta yer yer “nefret söylemi” ne yol açtığı iddiasından hareketle, bu söylemlerin önüne geçilmesi gerektiğini savunur.    90’lı yılların başında Amerikan üniversitelerinde gelişen politik doğruculuk (political correctness)… Okumaya devam et Politik Doğruculuk Nedir? Tanımı, Örnekleri ve Eleştiriler

Yayım tarihi
Sosyal Bilimler olarak sınıflandırılmış

Oligarşi Ne Demek? Tanımı ve Özellikler

Oligarşi nedir? En basit tanımıyla oligarşi, ayrıcalıklı küçük bir grubun iktidarı elinde bulundurması durumudur.  Birkaç kişiden oluşabileceği gibi kalabalık bir kadrodan da oluşabilecek olan bu grup; zenginlik, din, ırk vs. gibi ayırıcı bir özellikle diğer insanlardan ayrılır ve onlar üzerinde iktidar kurar.  Ancak en bilinen şekliyle oligarşi, zenginlerin, servet sahiplerinin yönetimini ifade etmek için kullanılır.… Okumaya devam et Oligarşi Ne Demek? Tanımı ve Özellikler

Yayım tarihi
Siyaset Bilimi olarak sınıflandırılmış