Engel Kanunu Nedir? Tanımı ve Temel Varsayımı

Engel Yasası, bir tüketicinin gıdasal mallara gelirindeki artış oranından daha az oranda harcama yaptığını gösteren iktisat prensibidir.    Ernst Engel tarafından gelir-tüketim ilişkisini açıklamak için ortaya atılan kanun, 1857 yılında Belçikalı aileler üzerinde yapılan bir araştırmaya dayanır. Engel, bu araştırma sonucunda...

Marjinal Fayda Kavramı Kısaca Nedir?

Marjinal sözcüğü günlük dilde genellikle “aykırı, farklı” gibi anlamlarda kullanılıyor olsa da, iktisat literatüründe “son birim” anlamına gelmektedir.    İktisat biliminde yani ekonomide marjinal kavramı, “son kullanılan, son eklenen ya da son çıkarılan birimi” ifade eder ve bir mal ya da...

Federalizm Nedir? Kısaca Federal Devletler ve Özellikleri

Federalizm, birden fazla özerk devletin aynı merkezi iktidara tabi olmak suretiyle oluşturdukları bir devlet topluluğudur.   Federalizmde, bir “federal devlet” bir de federal devleti oluşturan “federe devletler” bulunur. Federe devletler  “devlet”, “eyalet”, “kanton” gibi çeşitli isimlerle anılabilir.    Kültürel ve etnik anlamdaki...

Bretten Woods Sistemi Kısaca Nedir?

1944 yılında ABD’nin ABD’nin New Hampshire eyaletinin Bretton Woods şehrinde toplanan ve IMF ile Dünya Bankası’nın kuruluşuna öncülük eden toplantıda kabul edilen para sistemine Bretten Woods Sistemi denir.    Bretten Woods Sistemine göre ABD doları, altına dönüştürülebilen tek para birimi olarak...

Ayn Rand Felsefesi ve Düşünceleri

Ayn Rand, 1905-1982 yılları arasında yaşamış olan Rusya asıllı Amerikalı romancı ve felsefecidir. Gerçek adı Alissa Rosenbaum‘dır. “Biz Yaşamız (We Are The Living)”, “Omuz Silken Atlas (Atlas Shrugged)”, “Kapitalizm Bilinmeyen Ülkü (Capitalism: The Unkonwn İdeal)”, Bencilliğin Erdemi (The Virtue of Selfishness)”...

Nihal Atsız Kimdir? Türkçülük ve Irkçılıkla İlgili Fikirleri

Nihal Atsız, 1905-1975 yılları arasında yaşamış ve Türkçülük düşüncesinin önde gelen isimlerinden biri olmuş tarihçi ve yazardır.    Bozkurtların Ölümü, Bozkurtlar Diriliyor, Deli Kurt gibi tarihi romanlarıyla Türkçülük fikrini edebi bir dille işlemiş; çeşitli akademik tarih kitapları kaleme almış ve çıkardığı...