Cengiz Han ve Moğol İmparatorluğu Tarihi

Dünya tarihinin en büyük fatihlerinden biri sayılan Moğol hükümdarı Cengiz (Çingiz) Han, 12. Yüzyılın sonlarında başlayan fetihleriyle, dünya tarihine damgasını vurdu.   Kurduğu imparatorluk, ölümünden sonra da genişlemeye devam etti ve günümüz Çin, İran, Türkiye, Rusya ve Doğu Avrupa topraklarının büyük bir kısmını içine alarak, bugüne kadar ulaşılan en geniş “bitişik sınırlı” imparatorluk haline geldi. … Daha Fazla Oku

Haşhaşilik Nedir? Hasan Sabbah ve Haşişiler

Haşhaşilik, 11. Yüzyılda İsmailiye tarikatına mensup bir din adamı ve siyasi lider olan Hasan Sabbah tarafından İran’da kuruldu.   1090 ile 1275 yılları arasında etkin olarak faaliyet gösteren bu örgüt, adını mensuplarını motive etmek için kullanıldığı düşünülen haşhaş bitkisinden aldı.   Düşünülen diyoruz, çünkü hareket mensuplarına haşhaş içirildiği, tarihi kanıtlarla desteklenmiş bir iddaa değildir.   … Daha Fazla Oku

Nedenleri ve Sonuçlarıyla Niğbolu Savaşı (1396)

Niğbolu Savaşı, 25 Eylül 1396’da Osmanlı Devleti ile Haçlı ordusu arasında gerçekleşti ve Osmanlıların mutlak zaferiyle sonuçlandı.   Dönemin padişahı Yıldırım Bayezit (1389 – 1402)’tir.   Niğbolu Zaferinin en önemli sonucu, Osmanlı Devleti’nin bu zafer sonucunda Balkanlar’daki varlığını kesinleştirmesidir.   Diğer bir ifadeyle Haçlı Seferi özelliği gösteren bu savaş sonucunda, Osmanlıların Balkanlarda kalıcı oldukları anlaşılmış, … Daha Fazla Oku

Popülizm Nedir, Ne Demektir? Tanımı ve Genel Özellikleri

Latince “populus” yani “halk” kelimesinden türemiş olan popülizm kavramı, TDK’nın Güncel Türkçe Sözlüğünde “halk yardakçılığı” ve “Politik durumu dramatize ederek halkın ilgisini uyandırmak amacıyla yapılan politika” olarak tanımlanmaktadır.   Bu tanımdan anlaşılacağı üzere popülizm, günümüz literatüründe olumsuz çağrışımlara sahip bir kelimedir.   Popülizm, halkın öfkelerine, önyargılarına ve hayal kırıklıklarına hitap etmeye dayanan yani demagoji yapan … Daha Fazla Oku

Neoliberalizm Nedir?

Neo-liberalizm kavramı, özellikle son 30 – 40 yılda politik ve ekonomik tartışmaların merkezine oturmuş durumda. Hatta birçok düşünüre göre neoliberalizm, yaşadığımız dünyayı şekillendiren yegâne ideoloji ve bizler “neoliberalizm çağı” nda yaşamaktayız.       Peki neoliberalizm nedir?   Neoliberalizm, özellikle 18. ve 19. yüzyılların hâkim ekonomi anlayışı olan ve temel unsurlarını serbest piyasa ekonomisi ile serbest … Daha Fazla Oku

Entelektüelin Tanımı: Entelektüel Nedir? Kime Denir?

Kökeni Latince “intellectus” yani “anlamak, idrak etmek, ayırt etmek” sözcüğüne dayanan entelektüel (ing: intellectual) kelimesi, kısaca şöyle tanımlanabilir:    “Kapsamlı bilgi ve birikim gerektiren soyut ve kavramsal meseleler hakkında düşünen, bu meselerle ilgilenen kişi.”   Kelimenin günlük dildeki kullanımına baktığımızda, hemen hemen benzer anlamlar taşıdığı söylenebilir.   Örneğin, mesleği bilgi, düşünce ya da fikir üretmek … Daha Fazla Oku

Monoteizm Nedir? Kısaca Tanımı ve Özellikleri

Yunanca “tek” manasına gelen “mono” ve “tanrı” manasına gelen “theoi” kelimelerinin birleşiminden oluşan Monoteizm kavramı, Türkçeye “tektanrıcılık” olarak çevrilmiştir.   Tektanrıcılık yani monoteizm, en basit tanımıyla yaşadığımız dünyanın ve tüm evrenin tek bir ilahi güç tarafından yaratılmış olduğuna ve yönetildiğine olan inançtır.   Monoteizm’e göre tüm insanlık, “Tanrı” olarak tanımlanan bu mutlak ve ilahi güce … Daha Fazla Oku

Marksizm Nedir? Ne Demektir? Amacı ve Felsefesi

Marksizm, hedefi sınıfsız bir toplum yaratmak olan ve bu uğurda sosyal sınıfları (burjuva ve proletarya) ve bu sınıfların oluşmasını sağlayan özel mülkiyeti ortadan kaldırmayı hedefleyen Komünist siyasal ideolojinin felsefesidir.   Ciddi bir ekonomik analiz ve ilginç bir siyasal ütopya üzerine yükselen Marksizm, Alman Felsefeci Karl Marx’ın fikirleri çerçevesinde gelişmiştir.   Marksizm’in amacı, yıkılmaya mahkum olduğunu … Daha Fazla Oku

Kısaca Mısır Piramitleri: Özellikleri, Neden ve Nasıl Yapıldıkları

Dünyanın diğer noktalarında da benzer türde yapılara rastlansa da Piramit denildiğinde, akla hiç şüphe yok ki, ilk olarak Mısır Piramitleri gelir.   Dünyanın en etkileyici yapıtlarından biri olan Mısır piramitleri hala ayakta olup, her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilmekte ve Antik Mısır medeniyetinin muhteşem tarihine etkileyici bir bakış sunmaktadır.   Göz alıcı anıtsal mimarileriyle … Daha Fazla Oku

Sümerler Kimdir? Sümer Medeniyetinin Tarihsel Önemi ve Özellikleri

Sümer Medeniyetinin Ortaya Çıkması   Dünya üzerindeki ilk medeniyeti inşa ettikleri kabul edilen Sümer uygarlığı, yaklaşık olarak milattan önce 5 binli yıllarda Mezopotamya’da ortaya çıktı ve neredeyse iki bin yıl ayakta kaldı.   Dünya tarihindeki ilk uygarlığın Mezopotamya’da ortaya çıkması sadece bir tesadüften ibaret değildi.   “Medeniyetin Beşiği” olarak bilinen bu coğrafya, ilk insan uygarlığının … Daha Fazla Oku