Kızıl Elma Ne Demek?

Kızıl Elma, Türklerin dünya hakimiyeti idealini sembolize eden en eski kavramlardan biridir. Bu anlamıyla Kızıl Elma kavramı, Türk milliyetçiliği düşüncesinin mihenk taşlarından birini oluşturur. 

 

Kızılelma, çeşitli kaynaklarda “Mutlak dünya hâkimiyetinin sembolü”“Türk’ün gerçekleştirmek istediği ülkü” ya da “Türk ordusunun hedefi” gibi çeşitli ancak  birbirleriyle yakından ilişkili anlamlarda kullanılagelmiştir. 

 

İlk olarak Orta Asya Türkleri arasında ortaya çıkan bu ülkü, zamanla çeşitli anlamlar kazanmıştır. Diğer bir ifadeyle gerçekleştirilmesi düşünülen idealleri, hedefleri ve zaptedilmesi gereken yerleri belirleyen bir sembol olarak kullanılmış, çeşitli zaferlerin işareti, hâkimiyetin veya fethedilmek üzere seçilmiş yerlerin sembolü olarak kullanılmıştır. 

 

Örneğin Ergenekon destanında Kızıl Elma, Ergenekon’dan dışarı çıkma ve kaybedilmiş olan eski yurdu tekrar ele geçirme hedefi olarak kendini gösterirken; Osmanlı döneminde İstanbul, Roma, Viyana, Estergon, Budin gibi fethedilmesi gereken çeşitli şehirleri ifade etmek için kullanılmıştır. 

 

Dolayısıyla diyebiliriz ki Kızıl Elma kavramı, Türkler için kazanılması gereken zaferler ve inanılması gereken ülküler anlamına gelir. Bir anlamda Kızıl Elma, ulaşıldıkça uzaklaşan sürekli bir hedef ve ülküdür. 

 

Türkçü düşüncenin önemli simalarından Ziya Gökalp ise Kızıl Elma kavramını Turan anlayışıyla bir arayarak getirerek kavrama yeni bir boyut kazandırmıştır. 

 

Ziya Gökalp, Türklerin büyük bir ülkede birlikte yaşama ideallerini ve isteğini anlattığı Turan adlı şiirinde, Kızıl Elma kavramını bu ülkede yaşayan insanların aramaları ve ulaşmaları gereken yerleri ve fikirleri işaret eden ortak bir ülkü olarak kullanmıştır. 

 

“Kızılelma” adlı şirinde ise Ziya Gökalp, “Kızılelma yok mu? Şüphesiz vardır / Fakat onun semti başka diyardır… / Zemini mefkûre, seması hayal…” diyerek Kızılelma’nın aslında somut bir yer olmadığı, onun daha çok fikir ve ülkü olduğunu belirtmiştir. 

 

Dolayısıyla Kızıl Elma kavramı, Türk milletinin tarihi ülkülerini temsil eden bir sembol olmuştur.

 

Kavram, her dönemin kültürüne, önceliklerine ve hedeflerine uygun olarak belirginleşmiş ve gerektiğinde somut hedeflere yönelmiştir. Kızıl Elma, zaman zaman coğrafi bir yerin zaman zaman ulaşılması gereken manevi bir ülkünün adı olmuştur. 

Görüş ve Önerileriniz İçin