Kategori: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Saltanatın Kaldırılmasının Nedenleri ve Gerekçesi

  Bu yazımızda saltanatın kaldırılmasına zemin hazırlayan gelişmeler hakkında kısa bir bilgi vererek kısaca saltanatın kaldırılmasının nedenleri ve sonuçları üzerinde durmaya çalışacağız.   Kurtuluş Savaşı sırasında ve TBMM’nin açıldığı dönemde, öncelikli olan yurdun düşman işgalinden kurtarılması olduğu için, Saltanat makamına karşı...

Turgut Özal’ın Cumhurbaşkanı Seçilmesi

Bu yazımızda, Türk siyasal hayatının önemli simalarından 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 31 Ekim 1989 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı olarak seçilmesine giden süreci kısaca inceleyeceğiz.   Özal’ın liderliğindeki ANAP iktidarı döneminde yaşanan diğer gelişmeleri ise şu yazımızdan okuyabilirsiniz:  Genel Hatlarıyla Türkiye’de...

Türkiye’de Siyasal Partilerin Ortaya Çıkışı

Türkiye siyasi partilerin tarihi II. Meşrutiyet dönemine kadar uzanır.   23 Temmuz 1908’de padişah II. Abdülhamit’in hürriyeti ilan ettiğini açıklamasıyla başlayan ve aslında 1876 Anayasası’nın yeniden ilanı anlamına gelen II. Meşrutiyet ile birlikte siyasi partilerin kurulması cemiyet kurma hürriyeti kapsamında yasallaşır....

Milli Mücadeleyi Konu Alan Roman ve Şiirler

Millî Mücadele, hem savaşın yaşandığı dönemde hem de savaştan sonraki dönemde sanat ve edebiyat dünyamızdaki birçok sanatsal ve kültürel yapıta ilham kaynağı olmuştur.   Kurtuluş Savaşı’nı destekleyen yazarlar, şairler ve gazeteciler Millî Mücadele anlayışının ve bilincinin gelişip yaygınlaşmasında, halka ulaştırılmasında önemli...