Türk Milliyetçiliğinin Tarihi, Doğuşu ve Gelişimi

19.yüzyılın sonlarından itibaren ortaya çıkan ve günümüze kadar belli bir süreklilik gösteren Türkçülük, zamanın koşullarına ve gelişmelerine paralel olarak çeşitli dönemlerde belli değişikliklere uğrayarak farklı şekiller almıştır.   Türkçülük, Osmanlının millet sistemi üzerindeki egemenliğini yitirdiği bir süreçte, yeni bir siyaset üretme imkânı olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle Balkan Savaşları sonrasında Anadolu’da Türk nüfusun artması ve kaybedilen… Okumaya devam et Türk Milliyetçiliğinin Tarihi, Doğuşu ve Gelişimi

Türkiye’de Sosyalist Düşüncenin Gelişimi

Teorik ve Pratik Sosyalizm Ayrımının Ortaya Çıkması   Sosyalist devrimin İngiltere ve Almanya gibi kapitalistleşmiş ülkelerde değil, Rusya gibi kapitalizm açısından Avrupa’nın en geri kalmış sayılabilecek ülkelerinde ortaya çıkması, Marx’ın çerçevesini çizdiği teorik sosyalizm anlayışını pratikte değiştirmiştir.   Bu durumun en bilinen örneği Rusya’dır.   Lenin en başlarda, Rusya’daki devrimin önce Alman ve daha sonra… Okumaya devam et Türkiye’de Sosyalist Düşüncenin Gelişimi

Nutuk Nedir? Kısaca Özellikleri, Tarihsel Niteliği ve Önemi

Nutuk Ne Zaman ve Nerede Okunmuştur? 1927 Yılının Haziran ayının sonunda, 19 Mayıs 1919’dan beri 8 yıldır gitmediği İstanbul’a giderek, 30 Eylül’e kadar Nutuk üzerine çalışan Mustafa Kemal, 15 Ekim 1927 Cumartesi günü TBMM salonunda toplanan Cumhuriyet Halk Partisi Kongresinde Nutuk’u okumaya başlamıştır.     Meclis salonunda 63 ilden gelen ikişer delege ve milletvekillerinin yanı… Okumaya devam et Nutuk Nedir? Kısaca Özellikleri, Tarihsel Niteliği ve Önemi

Şeyh Sait İsyanı’nın Nedenleri ve Sonuçları

Şeyh Said İsyanı, günümüzde Bingöl’e bağlı Genç ilçesinin Piran köyünde 13 Şubat 1925’te başladı. İsyan sonucunda, isyanın bastırılması için Takrir-i Sükûn Kanunu çıkarıldı ve İstiklal Mahkemeleri kuruldu.    Şeyh Said, Nakşibendi tarikatının önde gelen isimlerinden olması, zenginliği ve Doğunun feodal düzeni içerisindeki ağalık sıfatı ile Kürtler üzerinde oldukça etkili bir isimdi ve bu etkisi sayesinde,… Okumaya devam et Şeyh Sait İsyanı’nın Nedenleri ve Sonuçları

Türk Dış Politikası ve Kıbrıs: Kıbrıs Sorunu Kısaca Nedir?

  Kıbrıs’ın Stratejik Önemi ve Kıbrıs Sorununun Tarafları   Doğu Akdeniz’in en büyük adası olan Kıbrıs, Anadolu, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Süveyş Kanalı’na hâkim bir noktada olup önemli bir Levant toprağıdır.   Bu stratejik özelliğine atıfla “batmayan uçak gemisi” olarak tanımlanan Kıbrıs’a hâkim olan gücün, saydığımız bu bölgeleri de kontrolü altında bulundurması muhtemeldir.   Kıbrıs,… Okumaya devam et Türk Dış Politikası ve Kıbrıs: Kıbrıs Sorunu Kısaca Nedir?

Musul Sorunu ve Çözümü

Musul Sorunu Nedir? Musul sorunu, Türkiye ile İngiltere arasında Birinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan sorundur. Musul Sorunu nasıl çözüldü? Musul Sorununun çözümü 5 Haziran 1926 tarihinde İngiltere ile imzalanan Ankara Antlaşması‘yla olmuştur. Bu antlaşma ile BM tarafından belirlenen “Brüksel Hattı” çok ufak değişikliklerle Türkiye-Irak sınırı olarak kabul edilerek Musul, İngiliz mandası altındaki Irak’a bırakılmıştır. Aşağıda… Okumaya devam et Musul Sorunu ve Çözümü

Hürriyet Partisi Nedir? Ne Zaman ve Nasıl Kuruldu?

  Demokrat Parti’de Yaşanan Parti İçi Muhalefet   Temel politik eksenini, Atatürk’ü dışarıda bırakmak kaydıyla tek-parti yönetiminin yani Milli Şef döneminin eleştirisine ayıran Demokrat Parti, kısa bir süre içerisinde tek parti yönetiminden hoşnut olmayan tüm toplumsal kesimlerin desteğini kazanmayı başarmıştır.   Demokrat parti için özelikle 1950-1954 yılları arasında işler oldukça yolunda gitmiş, bilhassa ekonomik büyüme… Okumaya devam et Hürriyet Partisi Nedir? Ne Zaman ve Nasıl Kuruldu?

Ekümenik Nedir? Ne Demektir? Fener Rum Patrikhanesinin Ekümeniklik İddiaları

  Fener Rum Patrikhanesinin Tarihçesi     Küçük bir kilise iken İstanbul’un Bizans imparatoru Konstantin tarafından başkent ilan edilmesiyle birlikte önce imparatorluk kilisesine ardından da Roma kilisesi ile eşit bir statüye getirilmeye çalışılan Fener Rum Patrikhanesi,  Hristiyan ilahiyatı açısından sadece havariler tarafından kurulan Kiliselere verilmesi gereken Ekümenik statüsünü, tamamen siyasi bir tasarrufun sonucunda elde etmiştir.… Okumaya devam et Ekümenik Nedir? Ne Demektir? Fener Rum Patrikhanesinin Ekümeniklik İddiaları