Kategori: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Türk Milliyetçiliğinin Tarihi, Doğuşu ve Gelişimi

19.yüzyılın sonlarından itibaren ortaya çıkan ve günümüze kadar belli bir süreklilik gösteren Türkçülük, zamanın koşullarına ve gelişmelerine paralel olarak çeşitli dönemlerde belli değişikliklere uğrayarak farklı şekiller almıştır.   Türkçülük, Osmanlının millet sistemi üzerindeki egemenliğini yitirdiği bir süreçte, yeni bir siyaset üretme...

Türkiye’de Sosyalist Düşüncenin Gelişimi

Teorik ve Pratik Sosyalizm Ayrımının Ortaya Çıkması   Sosyalist devrimin İngiltere ve Almanya gibi kapitalistleşmiş ülkelerde değil, Rusya gibi kapitalizm açısından Avrupa’nın en geri kalmış sayılabilecek ülkelerinde ortaya çıkması, Marx’ın çerçevesini çizdiği teorik sosyalizm anlayışını pratikte değiştirmiştir.   Bu durumun en...

Şeyh Sait İsyanı’nın Nedenleri ve Sonuçları

Şeyh Said İsyanı, günümüzde Bingöl’e bağlı Genç ilçesinin Piran köyünde 13 Şubat 1925’te başladı. İsyan sonucunda, isyanın bastırılması için Takrir-i Sükûn Kanunu çıkarıldı ve İstiklal Mahkemeleri kuruldu.    Şeyh Said, Nakşibendi tarikatının önde gelen isimlerinden olması, zenginliği ve Doğunun feodal düzeni...

Hürriyet Partisi Nedir? Ne Zaman ve Nasıl Kuruldu?

  Demokrat Parti’de Yaşanan Parti İçi Muhalefet   Temel politik eksenini, Atatürk’ü dışarıda bırakmak kaydıyla tek-parti yönetiminin yani Milli Şef döneminin eleştirisine ayıran Demokrat Parti, kısa bir süre içerisinde tek parti yönetiminden hoşnut olmayan tüm toplumsal kesimlerin desteğini kazanmayı başarmıştır.  ...

Ekümenik Nedir? Ne Demektir? Fener Rum Patrikhanesinin Ekümeniklik İddiaları

  Fener Rum Patrikhanesinin Tarihçesi     Küçük bir kilise iken İstanbul’un Bizans imparatoru Konstantin tarafından başkent ilan edilmesiyle birlikte önce imparatorluk kilisesine ardından da Roma kilisesi ile eşit bir statüye getirilmeye çalışılan Fener Rum Patrikhanesi,  Hristiyan ilahiyatı açısından sadece havariler...