Bozkurt-Lotus Davası Nedir?

  Bozkurt-Lotus Olayı Fransa’ya ait Lotus ticaret gemisiyle Türkiye’ye ait Bozkurt nakliye gemisinin 2 Ağustos 1926’da Midilli adasının 5-6 mil açıklarında çarpışması olayıdır.   Kaza sonucunda Bozkurt adlı Türk gemisi batmış ve yolcu ile mürettebattan toplam 8 kişi boğulmuştur.   Kaza sonucunda İstanbul’a gelen iki geminin kaptanı tedbirsizlik ve ihmal yüzünden ölüme neden olmak suçlamasıyla… Okumaya devam et Bozkurt-Lotus Davası Nedir?

Mavi Anadoluculuk Nedir?

1940’lar ve 1950’lerde ortaya çıkan Mavi Anadoluculuk akımına göre “Batılılaşma aslında öze dönmek demektir çünkü Batı medeniyetinin kaynağı da Batı Anadolu’daki ve Orta Asya’daki kültürdür”.   Günümüzdeki Anadolu toplumunu Osmanlı ve Selçuklu’dan ziyade daha eski ve özellikle de Yunan medeniyetiyle ilişkilendiren Mavi Anadolucular kimlik inşasında İslami ögelere değil, Anadolu sembollerine ağırlık verdiler.   Özellikle Sabahattin… Okumaya devam et Mavi Anadoluculuk Nedir?

Ekmek Karnesi Nedir? Kısaca Kronolojik Bir Özet

  Ekmek Karnesi uygulaması Türkiye’de tek parti iktidarı döneminde ve ikinci dünya savaşı sırasında yapılan bir uygulamadır.   Aşağıda yapacağımız kronolojik özetten de anlaşılacağı üzere, ekmek karnesi uygulamasına II. Dünya Savaşı’nın olağanüstü koşulları nedeniyle başlanmış, bir kişi için verilecek ekmek miktarı yetişkin, çocuk ya da ağır işçi olmasına göre değişiklik göstermiştir.   Ayrıca bu miktar,… Okumaya devam et Ekmek Karnesi Nedir? Kısaca Kronolojik Bir Özet

Türkiye’nin Kore Savaşı’na Katılması: Türkiye Kore Savaşına Neden Katıldı?

  İkinci Dünya Savaşı‘nın ardından Batı Bloğu içerisinde yer almak isteyen Türkiye, NATO kurulduktan sonra bu birlikten üyelik daveti bekledi.   Ancak Türkiye’nin bu beklentisi sonuçsuz kaldığı gibi 11 Mayıs 1950’de yaptığı üyelik başvurusu da reddedildi.   Fakat bu sırada Türkiye için bir fırsat doğdu. 25 Haziran 1950’de Kore Savaşı başlamış ve BM Kore’ye asker… Okumaya devam et Türkiye’nin Kore Savaşı’na Katılması: Türkiye Kore Savaşına Neden Katıldı?

Halifeliğin Kaldırılması Özet (Kronolojik)

  Bu yazıda Halifeliğin Kaldırılmasına giden süreç kronolojik olarak ve kısaca incelenmiştir. Halifeliğin Kaldırılması sürecinden belli başlı dönüm noktaları şunlardır:    22 Ocak 1924 – Mustafa Kemal, Başbakan İsmet Paşa’ya yazdığı bir telgrafta: “Halifelik makamının gerçekte ne dini ve ne de siyasi bakımdan hiçbir anlamı ve var olma gerekçesi yoktur.       15 Şubat… Okumaya devam et Halifeliğin Kaldırılması Özet (Kronolojik)

Son Posta Gazetesi

  27 Temmuz 1930 tarihinde Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasından(12 Ağustos 1930) birkaç hafta önce basın hayatına giren Son Posta gazetesi, Zekeriya Sertel, Selim Ragıp Emeç ve Halil Lütfi Dördüncü tarafından kurulmuştur.   İlk dönemdeki yayın politikasını daha çok başyazar Zekeriya Sertel’in etkilediği gazete, ilk sayısından itibaren tek parti iktidarına muhalif bir çizgiye oturmuş; Sertel, gazetenin… Okumaya devam et Son Posta Gazetesi

Kıta Sahanlığı Sorunu Nedir?

Kıta Sahanlığı Sorunu Kıta sahanlığı nedir? Kıta sahanlığı kavramı bir ülkenin topraklarının deniz altındaki devamını ifade eder. Dolayısıyla bir kıyıya sahip olan her devlet, kıta sahanlığına da sahiptir. Peki kıta sahanlığı neden önemlidir? Çünkü kıta sahanlığına sahip olan bir ülke, o bölgedeki canlı ve cansız bütün doğal kaynakları arama ve işletme hakkına sahiptir. Yukarıda kısaca… Okumaya devam et Kıta Sahanlığı Sorunu Nedir?

Türk Beşleri Kimlerdir?

Türk Beşleri; Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Ahmet Adnan Saygun, Hasan Ferit Alnar ve Necil Kazım Akses’dir. Türk beşleri, Batı Müziği yapısı içinde klasik Türk müziği ve Türk halk müziğinin renklerini kullanmayı amaçlamışlardır. Cumhuriyet’in kurulduğu 1923 yılından sonra ulusalcı kültür ve eğitim politikalarının sonucunda birçok yetenekli müzisyen yurt dışına gönderilmiştir. İşte Türk Beşleri olarak… Okumaya devam et Türk Beşleri Kimlerdir?

Kendi Sözleriyle Atatürk’ün Barış Konusundaki Görüşleri

— Yurtta sulh, cihanda sulh için çalışıyoruz. — Biz bağımsızlığımızı temin eden bir barış istiyoruz. — Dış işlerinde dürüst ve açık olan siyasetimiz özellikle sulh fikrine dayanır. Milletlerarası herhangi bir meselemizi barışçı yollarla çözmeyi aramak bizim menfaat ve zihniyetimize uyan bir yoldur.

12 Mart 1971 Muhtırası Hakkında Özet Bilgi

Türk Siyasal Hayatında 12 Mart Rejimi olarak adlandırılan dönem, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanı beş generalin verdikleri muhtıra ile başladı.   Muhtıranın en başta görülen amacı, Başbakan Süleyman Demirel’in ve AP’nin hükümetten uzaklaştırılması yoluyla, teknokrat ve bürokratlardan oluşan reform yanlısı, partiler üstü bir hükümetin kurulmasıydı.   Darbe her ne kadar sol… Okumaya devam et 12 Mart 1971 Muhtırası Hakkında Özet Bilgi