EMİNSU Olayı Nedir?

EMİNSU Olayı; orduda 27 Mayıs Darbesinin ardından, 2 Ağustos 1960’ta çıkarılan bir kanunla gerçekleştirilen geniş çaplı bir tasfiye hareketidir.   Adını tasfiye edilen subaylar tarafından kurulan Emekli İnkilap Subayları Derneği’nden (EMİNSU) alır.    Darbeyi gerçekleştiren Milli Birlik Komitesi, darbenin hemen ardından orduda geniş çaplı bir tasfiye hareketini gündemine aldı.   Çünkü Milli Birlik Komitesi, içinden… Okumaya devam et EMİNSU Olayı Nedir?

Vagon Li (Wagon-Lits) Olayı Nedir? Kısaca Nedeni ve Sonuçları

Vagon-Lits olayı; 22 Şubat 1933’de, Wagon-Lits Şirketinin Beyoğlu Şube Müdürü Mösyö Jannonive ile memur Naci Bey arasında başlayan dil tartışmasının, kısa bir süre içerisinde ulusal bir mesele haline gelmesi olayıdır.   Fransız Wagon Lits şirketi, Cumhuriyetin ilk yıllarında Ankara ile İstanbul arasındaki yataklı vagonları işletmekteydi.   Özellikle yeni başkent ile eski başkent arasında sık sık… Okumaya devam et Vagon Li (Wagon-Lits) Olayı Nedir? Kısaca Nedeni ve Sonuçları

1961 Anayasası: Genel Özellikleri ve Önemli Maddeleri

1961 Anayasasının Genel Özellikleri   1961 Anayasası, 1960 Askeri Müdahalesi tarafından kurulan Temsilciler Meclisi tarafından hazırlanmış ve 9 Temmuz 1961’de halkoyuna sunularak kabul edilmiştir. 1961 Anayasası Türk tarihinde, halkoylamasına sunularak kabul edilen ilk anayasadır.    Tek parti döneminde ve ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü şartlar göz önünde bulundurularak hazırlanan 1924 Anayasası‘nın, artık çok partili hayata geçmiş… Okumaya devam et 1961 Anayasası: Genel Özellikleri ve Önemli Maddeleri

Kurtuluş Savaşının Özeti ve Kronolojisi

Kurtuluş Savaşı, 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkmasıyla başlar ve 24 Temmuz 1923’te Lozan Barış Antlaşmasının imzalanmasıyla son bulur.   Milli Mücadele, İstiklal Harbi ya da İstiklal Savaşı olarak da bilinir ve Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde yürütülmüştür.     Kurtuluş Savaşı’nın Hazırlık Safhası: Kongreler ve Genelgeler Dönemi   Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919): Mustafa… Okumaya devam et Kurtuluş Savaşının Özeti ve Kronolojisi

Genel Hatlarıyla Türkiye’de ANAP Dönemi ve Turgut Özal İktidarı

Anavatan Partisi, dört eğilimi birleştiren bir “merkez partisi” olma iddiasıyla 20 Mayıs 1983 tarihinde Turgut Özal tarafından kuruldu.   ANAP’ın birleştirdiğini iddia ettiği eğilimler şunlardı:   merkez sağ, milliyetçi sağ, muhafazakar sağ ve merkez sol   Ancak bu iddia, siyasal olarak mümkün olmayan ve daha çok popülist sayabileceğimiz bir söylemdi.   Gerçekte ANAP, dünyadaki “yeni… Okumaya devam et Genel Hatlarıyla Türkiye’de ANAP Dönemi ve Turgut Özal İktidarı

İstiklal Marşının Kabulü: Kısaca Ne Zaman ve Nasıl Kabul Edildi?

İstiklal Marşının kabul tarihi 12 Mart 1921′dir.  Marşın kabul edilme sürecine kısaca şöyle özetlenebilir: Osmanlı Devleti, bir milli marşa sahip değildi.    Ancak Birinci Dünya Savaşı sonucunda Anadolu’nun işgal altında bulunduğu günlerde, halkın heyecanını sürekli tutmak ve vatan millet sevgisini vurgulamak için bir milli marş yazılması fikri ortaya atıldı.    Bu fikir, diğer ülkelerin marşları… Okumaya devam et İstiklal Marşının Kabulü: Kısaca Ne Zaman ve Nasıl Kabul Edildi?

Erzurum Kongresi: Tarihi, Kararları ve Önemi

Erzurum Kongresi, 23 Temmuz 1919’da toplandı ve 7 Ağustos’ta sona erdi.  Kurtuluş Savaşı kronolojisi içerisinde baktığımızda, Erzurum Kongresi olayı, Amasya Genelgesinden sonra, Sivas Kongresi’nden önce gerçekleşen bir olaydır.  Erzurum Kongresi’nin hemen öncesinde yaşanan bir diğer önemli gelişme ise, Mustafa Kemal Paşa’nın 7/8 Temmuz 1919 gecesi askerlik görevinden istifa etmesidir.  Mustafa Kemal Paşa’nın “sine-i millete” döndüğü… Okumaya devam et Erzurum Kongresi: Tarihi, Kararları ve Önemi

Kısaca Amasya Genelgesi: Tarihi, Maddeleri ve Önemi

Amasya Genelgesi, 22 Haziran 1919’da ilan edilmiştir. Amasya Tamimi olarak da bilinir.    Kronolojik süreç içerisinde baktığımızda, Amasya Genelgesi Havza Genelgesinden sonra, Sivas Kongresinden önce gerçekleşmiş bir hadisedir.    Mustafa Kemal Atatürk’le birlikte Amasya Genelgesinin altında imzası olan diğer isimler şunlardır: Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, ve Refet Bele.    Ayrıca genelge yayınlanmadan önce, o… Okumaya devam et Kısaca Amasya Genelgesi: Tarihi, Maddeleri ve Önemi

Ankara Ne Zaman ve Nasıl Başkent Oldu? Kısaca Ankara’nın Başkent Oluşu

Ankara, TBMM tarafından 13 Ekim 1923’te, Cumhuriyet’in ilanından on gün önce başkent ilan edildi.   Bu karar sonucunda, İstanbul’un yaklaşık 470 yıllık başkentliği de sona erdi. Ankaranın Başkent olarak ilan edilmesinin nedenleri arasında şunlar gösterilebilir; Yeni bir rejimin, yeni bir başkentte inşa edilmesi gerektiği düşüncesi,    TBMM’nin burada açılmış olması ve Kurtuluş Savaşının buradan yürütülmüş olması,,… Okumaya devam et Ankara Ne Zaman ve Nasıl Başkent Oldu? Kısaca Ankara’nın Başkent Oluşu

CHP Tarihi: Kuruluşundan Bugüne CHP’nin Kısa Tarihi

Halk Fırkasının Kuruluşu   Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir’in Kurtuluşunun birinci yıl dönümü olan 9 Eylül 1923’te Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından Dahiliye Vekaletine (dönemin İçişleri Bakanlığı) verilen bir dilekçe ile resmen kurulmuştur. İlk adı “Halk Fırkası” dır.   Partinin ilk genel başkanı Mustafa Kemal, ilk genel sekreteri ise Recep Peker’dir.   Partinin ilk nizamnamesinde Halk… Okumaya devam et CHP Tarihi: Kuruluşundan Bugüne CHP’nin Kısa Tarihi