Nedenleri ve Sonuçlarıyla Babıali Baskını

Babıali Baskınını tetikleyen olaylar, Balkan Savaşlarıyla başladı.   Karadağ 8 Ekim 1912’de Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti. Ardından Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan’ın da bu savaşa katılmasıyla Balkan Savaşları başladı. İki aşamadan oluşan bu savaşların ilkinden büyük bir yenilgiyle ayrılan Osmanlı, 3 Aralık’ta Ateşkes Antlaşması imzalamak zorunda kaldı.   Birinci Balkan Savaşı’nın sonunda Bulgarlar Çatalca’ya kadar… Okumaya devam et Nedenleri ve Sonuçlarıyla Babıali Baskını

Osmanlı Borçları Sorunu Nedir?

Osmanlı Borçları Sorunu Padişah Abdülmecit tarafından 1854 Kırım Savaşı’nı finanse etmek için alınan ilk dış borçtan itibaren ortaya çıkmış bir sorundur. Osmanlı Devleti bu ilk dış borcun ardından peş peşe borçlanmaya devam etmiş ve nihayetinde bu dış borçlar, Osmanlı maliyesinin çökmesine ve Osmanlı ekonomisinin yabancı devletlerin kontrolü altına girmesine yol açmıştır.   Hatta Batılı Devletler,… Okumaya devam et Osmanlı Borçları Sorunu Nedir?

Yayım tarihi
Osmanlı Tarihi olarak sınıflandırılmış

Trablusgarp Savaşı’nın Kısaca Nedenleri ve Sonuçları

Trablusgarp Savaşı’nın Nedenleri   Siyasal birliğini 19. yüzyılın sonlarına doğru kurmuş olan İtalya, Kuzey Afrika’daki Osmanlı eyaleti olan Trablusgarp’ı (bugünkü Libya) kendi ekonomik çıkarları için sömürge hâline getirmek istemiştir. İtalya’nın bu amaca ulaşmak için attığı ilk adım, Fransa ile 1900 yılında yapmış olduğu bir anlaşmadır. Bu anlaşmaya göre İtalya, Fransa’nın Fas’taki nüfuzunu tanıyacak; buna karşılık… Okumaya devam et Trablusgarp Savaşı’nın Kısaca Nedenleri ve Sonuçları

Yayım tarihi
Osmanlı Tarihi olarak sınıflandırılmış

Önemli Tarihi Bilgiler: Osmanlı Hakkında 25 Önemli Bilgi

– İlk Osmanlı medresesi Orhan Bey tarafından İznik’te açılmıştır. Medreseyi Davud-i Kayseri yönetmiştir.   – Osman Bey zamanında hiçbir beylik Osmanlı’ya katılmamıştır.   – Osmanlı tarihinin ilk şeyhülislamı Molla Fenari‘dir. Molla Fenari, Yıldırım Beyazıt, Çelebi Mehmet ve 2. Murat dönemlerinde görev yapmıştır.   – İlk olarak II. Murat zamanında kurulan Enderun mektebi, Fatih Sultan Mehmet… Okumaya devam et Önemli Tarihi Bilgiler: Osmanlı Hakkında 25 Önemli Bilgi

Yayım tarihi
Osmanlı Tarihi olarak sınıflandırılmış

31 Mart Olayı Nedir?

Miladi takvimle 13 Nisan 1909 tarihinde gerçekleşen 31 Mart Olayı, Osmanlı Devletinde rejim karşıtı ilk isyan olarak bilinir. Meşrutiyet rejimini ortadan kaldırmak için başlatılan bu isyan Selanik’ten gelen Hareket Ordusu tarafından bastırılmıştır. İsyanın bastırılmasının ardından yönetimde ağırlığını iyice arttıran İttihat ve Terakki Cemiyeti, Padişah II. Abdülhamit‘i tahttan indirmiş ve yerine 5. Mehmet’i (Sultan Reşat) tahta… Okumaya devam et 31 Mart Olayı Nedir?

Yayım tarihi
Osmanlı Tarihi olarak sınıflandırılmış

Kuleli Vakası Nedir?

1853-1856 Kırım Savaşı’ndan sonra devletin ekonomik durumunun kötüleşmesine rağmen toplumun elit tabakasında görülen alafranga yani batı tarzı yaşama olan öykünmelerle lüks ve israf, Tanzimat reformlarının toplumun bazı kesimlerinde yaratmış olduğu rahatsızlığı daha da tırmandırmıştır. Ayrıca savaştan sonra Avrupalı devletlerin ısrarı ve baskısıyla ilân edilen Islahat Fermanı’yla cizyenin kaldırılmış olması, gayrimüslimlerin devlet memuru olabilmeleri, vilâyet meclislerine… Okumaya devam et Kuleli Vakası Nedir?

Osmanlı Tarihinde Fatih Sultan Mehmet Dönemi Olayları

Osmanlı İmparatorluğunun yedinci padişahı olan Fatih Sultan Mehmet (II. Mehmet), saltanatı boyunca yaptıklarıyla birçok tarihçi tarafından Osmanlının en büyük padişahı olarak kabul edilir.   Bir anlamda Fatih, Osmanlıyı herhangi bir devletten cihanşümul (dünya çapInda) bir imparatorluğa taşıyan isim olarak görülür. Örneğin büyük Osmanlı tarihçisi Halil İnalcık, Fatih Sultan Mehmet’i Osmanlı Devletinin gerçek kurucusu olarak kabul… Okumaya devam et Osmanlı Tarihinde Fatih Sultan Mehmet Dönemi Olayları

Osmanlıcılık Nedir?

Osmanlıcılık, yeni Osmanlıların Fransız Devrimi sonrası milliyetçilik akımından etkilenen Balkanlar’daki Osmanlı unsurlarını bir arada tutmak ve bu sayede devletin toprak kayıplarının önüne geçmek için ortaya attıkları bir düşünce akımıdır. Osmanlıcılık akımı unsurların birliği olarak adlandırılan “İttihad-ı Anasır” düşüncesine dayanır.   Bu düşünceye göre, tüm Osmanlı unsurları yasalar karşısında eşit oldukları meşruti bir sistemde ve onun… Okumaya devam et Osmanlıcılık Nedir?

Osmanlı Anadolu’yu İhmal Etti Mi?

Osmanlı ve Anadolu

Rumeli’de kuvvetlendikten sonra Anadolu’yu da içine alan Osmanlı İmparatorluğu’nun ana siyasi organizasyonunu sağladığı bölge Rumeli’dir.   Osmanlı İmparatorluğu Rumeli’de öylesine sağlam bir yapı kurmuştur ki, Fetret Devri’nde Anadolu toprakları çok kısa sürede elinden çıkarken, Osmanlı büyük bir bölümü elinde kalan Rumeli toprakları sayesinde varlığını sürdürebilmiştir.   Timur istilasından sonra Osmanlılar Rumeli’yi gerçek yurtları saymaya başladılar… Okumaya devam et Osmanlı Anadolu’yu İhmal Etti Mi?

Yayım tarihi
Osmanlı Tarihi olarak sınıflandırılmış

Fetret Nedir? Ne Demektir?

Fetret sözcüğü, “zaaf, gevşeme, gücünü ve tesirini kaybetme” anlamlarına gelir. Dini literatürde “fetret”, Hz. İsa ile Hz. Muhammed arasında geçen dönemin adıdır. Tasavvufta, müritlerin tarikat adap ve erkanını yerine getirmede gevşeklik gösterdiği dönemler “fetret” olarak adlandırılır. Siyasi tarihte ise, devletlerde merkezi otoritenin zayıflayıp yönetim boşluğunun doğduğu dönemlere fetret devri denilir. Osmanlı tarihinde, Yıldırım Beyazid’in Timur’a… Okumaya devam et Fetret Nedir? Ne Demektir?

Yayım tarihi
Osmanlı Tarihi olarak sınıflandırılmış