Kuleli Vakası Nedir?

1853-1856 Kırım Savaşı’ndan sonra devletin ekonomik durumunun kötüleşmesine rağmen toplumun elit tabakasında görülen alafranga yani batı tarzı yaşama olan öykünmelerle lüks ve israf, Tanzimat...

Kısaca Fatih Sultan Mehmet’in Tahta Çıkması ve İstanbul’un Fethi

Bu yazımızda kısaca Fatih Sultan Mehmet'in hayatı, tahta çıkması ve İstanbul'u fethetmesi gibi konulara değineceğiz. Fatih Sultan Mehmet'in Tahta Çıkmadan Önceki Hayatı   Fatih Sultan...

Osmanlıcılık Nedir?

Osmanlıcılık, yeni Osmanlıların Fransız Devrimi sonrası milliyetçilik akımından etkilenen Balkanlar'daki Osmanlı unsurlarını bir arada tutmak ve bu sayede devletin toprak kayıplarının önüne geçmek için...

Osmanlı Anadolu’yu İhmal Etti Mi?

Rumeli’de kuvvetlendikten sonra Anadolu’yu da içine alan Osmanlı İmparatorluğu’nun ana siyasi organizasyonunu sağladığı bölge Rumeli’dir.   Osmanlı İmparatorluğu Rumeli’de öylesine sağlam bir yapı kurmuştur ki,...

Fetret Nedir? Ne Demektir?

Fetret sözcüğü, “zaaf, gevşeme, gücünü ve tesirini kaybetme” anlamlarına gelir. Dini literatürde “fetret”, Hz. İsa ile Hz. Muhammed arasında geçen dönemin adıdır. Tasavvufta, müritlerin...

Celali İsyanı Kısaca Nedir?

Celali İsyanı ifadesi, Yavuz Sultan Selim zamanında meydana gelen bir isyandan kaynaklanır. Sultan Selim döneminde meydana gelen bu isyan, bütün Osmanlı tarihine damgasını vurdu. Bozoklu...

Osmanlı Neden Geriledi?

Yeniçağların yarattığı gümüş enflasyonu, denizaşırı ticaret gemicilik ve ateşli silahlar teknolojisindeki gelişmeler, Osmanlı toplumsal siyasal düzenini sarsan olaylardı. Ayrıca ülkede tımar sisteminin bozulması, Balkanlar...

Osmanlı Şeriat Devleti midir?

Osmanlı Devleti için “Laik bir devlettir.” ya da ya da “ Bir şeriat devletidir.” gibi kesin yargılarda bulunmak oldukça zordur. Ancak 17. ve 18....

Divan-ı Hümayun Nedir? Genel Özellikleriyle Divan-ı Hümayun

Divan-ı Hümayun Nedir? Divan-ı Hümayun, Osmanlı Devletinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yerdir. Divan-ı Hümayun devlet işlerinde birinci derecede sorumlu olan bir organdır ve günümüzün...

Kırım Tatarları ve Nogayların Anadolu’ya Göçleri

İnsanların göç etmelerinin yani bir yerden kalkıp başka yerlere yerleşmelerinin, ana yurtlarını terk edip kendilerine yeni yurtlar aramalarının tarih boyunca değişik nedenleri (iklim değişiklikleri,...