Osmanlı Anadolu’yu İhmal Etti Mi?

Rumeli’de kuvvetlendikten sonra Anadolu’yu da içine alan Osmanlı İmparatorluğu’nun ana siyasi organizasyonunu sağladığı bölge Rumeli’dir.

 

Osmanlı İmparatorluğu Rumeli’de öylesine sağlam bir yapı kurmuştur ki, Fetret Devri’nde Anadolu toprakları çok kısa sürede elinden çıkarken, Osmanlı büyük bir bölümü elinde kalan Rumeli toprakları sayesinde varlığını sürdürebilmiştir.

 

Timur istilasından sonra Osmanlılar Rumeli’yi gerçek yurtları saymaya başladılar ve Ankara Savaşı’na kadar, başkent Bursa iken, bu gelişmeler sonucunda, Edirne başkent oldu.

 

Dikkat edilmesi gereken bir husus da, Osmanlı devlet teşkilatında kurulan ilk yönetim birimlerinin Rumeli adını taşıması ve teşrifatta daha sonra kurulan Anadolu adlı birimlerden önce gelmesidir.

 

Örneğin, Rumeli Beylerbeyliği Anadolu Beylerbeyliği’nden Rumeli Kazaskerliği, Anadolu Kazaskerliği’nden üstündü.

 

Nitekim Ünlü tarihçi P. Wittek, Rumeli’nin Osmanlılar için varlık nedeni olduğunu, Balkan Savaşları sonrasında Osmanlıların varlık nedenlerini yitirdiklerini söyler.

 

Sofya’nın 1385’te, buna karşılık Erzurum’un 1518’de Selanik’in 1387’de; buna karşılık Van’ın 1530’larda Osmanlı egemenliğine girdiği düşünüldüğünde, durum daha iyi anlaşılacaktır.

 

Dolayısıyla Osmanlı Devleti Rumeli merkezli bir imparatorluktur ve Anadolu, hiç bir zaman bu imparatorluğun ana çekirdeğini oluşturmamıştır.

 

Görüş ve Önerileriniz İçin