Kategori: Dünya Tarihi

Homo Sapiens Nedir?

Homo sapiens son insan türü, yani modern insandır.   Dolayısıyla bugün dünya üzerinde yaşayan tüm insanlar bu türün üyesidir ve birer Homo Sapiens’tir. Bu nedenle kökeni en çok merak edilen ve en çok tartışılan insan türü Homo Sapiens’tir.   Homo sapiensleri...

Soğuk Savaş Kavramı Nedir?

SOĞUK SAVAŞ NEDİR?   Soğuk Savaş, ABD önderliğindeki Batı Bloku ile Sovyetler Birliği önderliğindeki Doğu Bloku arasında ortaya çıkan ve 1947’den 1991’e kadar devam etmiş olan siyasi, ekonomik, bilimsel, teknolojik ve psikolojik çatışma durumuna verilen addır.   Dönemin, İngiltere Başbakanı Winston...

Birinci Dünya Savaşı Neden Çıktı?

Birinci Dünya Savaşı’nın Genel Özellikleri   Birinci Dünya Savaşı Neden Çıktı? sorusuna cevap verebilmek için Birinci Dünya Savaşı’nın nedenlerini incelemek gerekir. Birinci Dünya Savaşı, Milyonlarca insanın ölümüne veya sakatlanmasına, Çok büyük maddi hasarların ortaya çıkmasına, Büyük İmparatorlukların parçalanmasına ve birçok yeni...

Magna Carta Nedir?

İngiltere ve dünya tarihinin en önemli yazılı metinlerinden olan Magna Carta, bir tür sözleşme olup tam adı Magna Carta Libertatum’dur. Türkçeye “Büyük Özgürlükler Şartı” şeklinde çevrilebilir.   Magna Carta, İngiltere Kralı Yurtsuz John tarafından 1215 yılında ilan edilmiştir. 63 Maddeden oluşan...

Kısaca 1917 Rus Devrimi

Bolşevik Devriminin Nedenleri ve Genel Özellikleri   Bolşevik Devrimi ya da Ekim Devrimi olarak da bilinen Rus Devrimi, 1917 yılında Rusya’da gerçekleşen ve Çarlık yönetiminin yıkılarak yerine Sovyetler Birliğinin kurulmasıyla sonuçlanan devrimdir.   6-7 Kasım 1917’de başlayan Rus devrimi, Rusya’daki yaşamı...