Tarih Öncesi Çağlar Hakkında Kısa Bilgi

Tarih öncesi çağlar, karanlık çağ, taş çağı ve maden çağı olmak üzere üçe ayrılır.

 

M.Ö. 600 binden öncesine karanlık çağ denir. Bu çağa karanlık denmesinin nedeni bu döneme ilişkin herhangi bir bilgimizin olmamasıdır.

 

İnsan ve insanın yapıp ettikleri hakkında çok az düzeyde de olsa bir şeyler bildiğimiz, bilgi sahibi olabildiğimiz ilk çağ, taş çağıdır. Yüzbinlerce yıl sürmüş olan Taş Çağı’nda gerçekleşen dört önemli gelişme vardır. Bunlar:

 

Çeşitli ilkel aletlerin yapılması ve kullanılması,

Ateşin bulunması,

Yerleşik yaşama geçilmesi,

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin başlaması,

– Yazının bulunması.

 

Taş çağından sonra gelen döneme ise maden çağı denir. İlerlemenin daha hızlı gerçekleştiği bu çağda yaşanan önemli gelişmeler ise şunlardır:

 

-Kent Devletlerinin kurulması,

-Standart ağırlıktaki metallerin para olarak kullanılmaya başlanması,

-Farklı insan topluluklarının birbirleriyle ticaret yapmaya başlaması, yani bir nevi uluslararası ticaretin başlaması ve

-İmparatorlukların kurulması ile ticaretin daha yaygın bir hal alması.

 

Tarih öncesi çağlar hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için şu ders videosunu izleyebilirsiniz:

Görüş ve Önerileriniz İçin