Monreo Doktrini Kısaca Nedir?

1823 yılında yayımlanan Monreo Doktrini, tarih boyunca dönemin ABD başkanlarının adıyla anılacak olan ve ABD’nin temel dış politika anlayışlarını yansıtan strateji belgelerinden ilkidir.   ABD Başkanı James Monroe, Aralık ayında kongreye gönderdiği bir mesajla, dünya politikasında ABD’nin üstlenmeye hazır olduğu işlevi ve ABD’nin temel dış politika ilkelerini açıkladı. Bu mesaj, ABD’nin Birinci Dünya Savaşının sonlarına… Okumaya devam et Monreo Doktrini Kısaca Nedir?

Yayım tarihi
Dünya Tarihi olarak sınıflandırılmış

Hititler Kimdir? Kısaca Tarihi Özellikleri ve Önemi

Hititler, Anadolu’da ve Suriye’de M.Ö. 1700 ve 1200 yılları arasında etkin olmuş, antik bir topluluktur.   Hititler, Anadolu’da şehir devletleri halinde yaşayan ve farklı diller konuşan Hattiler, Hurriler Palalar ve Luviler gibi birçok halkı tek tek denetimleri altına alarak merkezi bir devlet kurdular.   Bu anlamda Hititler, Anadolu’da siyasal birliği sağlayan ve merkezi bir otorite… Okumaya devam et Hititler Kimdir? Kısaca Tarihi Özellikleri ve Önemi

Yayım tarihi
Dünya Tarihi olarak sınıflandırılmış

Hitlerin Ölümü: Adolf Hitler Ne Zaman ve Nasıl Öldü?

Adolf Hitler, 30 Nisan 1945 tarihinde, “Führerbunker” yani “führerin sığınağı” olarak bilinen sığınakta intihar ederek hayatına son verdi. 1889’da doğan Hitler, öldüğünde 56 yaşındaydı.   Savaşın Almanya için gitgide kötüleştiğinin farkına varan Hitler, Alman ordusunun yenilmek üzere olduğunu fark etmiş ve bu nedenle, yakalanmaktansa, kendisini öldürmeyi tercih etmişti.     Nitekim Nisan ayı sonlarında Berlin’i… Okumaya devam et Hitlerin Ölümü: Adolf Hitler Ne Zaman ve Nasıl Öldü?

Yayım tarihi
Dünya Tarihi olarak sınıflandırılmış

Kara Cuma Nedir? Nasıl Ortaya Çıkmıştır? Neden “Kara” Denir?

  Black Friday, ABD’de ve giderek tüm dünyada her kasım ayının dördüncü Cuma günü düzenlenmekte olan ve Şükran Günü’nün hemen ardından gelen, bir alışveriş ve indirim etkinliğidir.   Alışveriş firmaları için “noel sezonu” nun başlangıcını temsil eder.    ABD tarihinde “Black” yani “Kara” ifadesi genellikle büyük borsa krizlerini adlandırmak için kullanılmıştır. Bunların en ünlüsü 1929… Okumaya devam et Kara Cuma Nedir? Nasıl Ortaya Çıkmıştır? Neden “Kara” Denir?

Yayım tarihi
Dünya Tarihi olarak sınıflandırılmış

Mezolitik Çağ Nedir? Döneme İlişkin Kısa Bilgi

Paleolitik Dönem ile yerleşik düzen ve tarımsal üretim ekonomisinin gerçekleştiği Neolitik Dönem (Cilalı Taş Devri) arasındaki geçişi hazırlayan ara döneme, Mezolitik Dönem ya da Mezolitik Çağ denir.   Mezolitik kelimesi, mesos orta ve lithos taş anlamına gelen iki kelimenin birleşiminden oluşmuş olup, Türkçe’ye “Orta Taş Devri” olarak çevrilmiştir.  Bu dönem ayrıca bazı arkeologlar tarafından  “Epipaleolitik… Okumaya devam et Mezolitik Çağ Nedir? Döneme İlişkin Kısa Bilgi

Yayım tarihi
Dünya Tarihi olarak sınıflandırılmış

Engizisyon Nedir, Ne Demektir? Kısaca Engizisyon Mahkemeleri

Engizisyon, özellikle Ortaçağ’da ve Yeniçağ’ın başlarında büyük bir güç kazanan ve papalığa bağlı çalışan bir yargı kurumudur.    Engizisyon, Katolik Kilisesi tarafından heretik akımlar (egemen dini anlayışa göre sapkın ve kafir sayılan dinsel öğretiler), simya, büyücülük ve cadılık gibi etkinliklere karşı mücadele etmek amacıyla kurulmuştur.    Engizisyon kelimesi, Latince “inquiro” yani araştırmak, soruşturmak anlamına gelen… Okumaya devam et Engizisyon Nedir, Ne Demektir? Kısaca Engizisyon Mahkemeleri

Yayım tarihi
Dünya Tarihi olarak sınıflandırılmış

Kast Sistemi Nedir? Kısaca Hint Kast Sistemi ve Özellikleri

Kast Sistemi, klasik örneği Hindistan’da görülen ve doğum temelinde ortaya çıkan sosyal tabakalaşma sistemine verilen isimdir.   Kast sisteminde, kişinin içine doğduğu kast, gelecekteki yaşamını belirler. Kişilerin başka bir kasta geçmeleri mümkün değildir.   Kastlar arasındaki farklılıklar keskin ve belirgindir.   Her birey ait olduğu kasta göre, doğumundan ölümüne dek belirli ayrıcalıklara, görevlere, hak ve… Okumaya devam et Kast Sistemi Nedir? Kısaca Hint Kast Sistemi ve Özellikleri

Yayım tarihi
Dünya Tarihi olarak sınıflandırılmış

Vikingler Kimdir? Kısaca Viking Tarihi

Vikingler, İskandinavya ( günümüzde İsveç, Norveç ve Danimarka) kökenli savaşçı kavimlerin ortak adıdır.    Viking kelimesinin Norveç’in güneyinde yer alan Viken (Vikin) koyundan geldiği düşünülmektedir.    Bu insanlar için Viking kelimesinin yanı sıra Kuzeyli anlamına gelen, Norseman, Northmann, Northmenn gibi kelimelerde sıklıkla kullanılır.    Hatta bugün Fransa’nın Kuzeyinde yer alan Normandiya bölgesinin adı da “Kuzeyli Adamların… Okumaya devam et Vikingler Kimdir? Kısaca Viking Tarihi

Yayım tarihi
Dünya Tarihi olarak sınıflandırılmış

Mezopotomya Neresidir? Kısaca Mezopotamya’nın Önemi ve Uygarlıkları

Mezopotamya, insan uygarlığının ilk ortaya çıktığı yer olması açısından önemlidir.    Yazının icat edilmesinden önceki döneme, “tarih öncesi” denildiğinden, yazının icat edildiği Mezopotomya, aynı zamanda tarihin de başladığı yer olarak bilinir.   Şehir, Devlet, Din ve Yazı gibi insan medeniyetini oluşturan pek çok unsur ilk olarak bu bölgede ortaya çıkmıştır. Ayrıca matematik ve astronomi gibi… Okumaya devam et Mezopotomya Neresidir? Kısaca Mezopotamya’nın Önemi ve Uygarlıkları

Yayım tarihi
Dünya Tarihi olarak sınıflandırılmış

Berberi Ne Demektir? Berberiler Kimdir? Kısaca Dini ve Kültürel Özellikleri

Berberiler, Kuzey Afrika kökenli bir etnik topluluktur.   Kendileri için Berberi değil Amazir (özgür insan) kelimesini kullanırlar. Genellikle Araplarla karıştırılmalarına rağmen, Araplardan ayrı bir dil ve kültüre sahiptirler.   Tarihleri, İslam dininin Kuzey Afrikaya ulaşmasından çok öncesine dayanan Berberilerin önemli bir kısmında İslam diniyle birlikte Araplaşma görülmüştür. Bugün kendisini Arap olarak gören birçok Kuzey Afrikalı’nın… Okumaya devam et Berberi Ne Demektir? Berberiler Kimdir? Kısaca Dini ve Kültürel Özellikleri

Yayım tarihi
Dünya Tarihi olarak sınıflandırılmış