İspanya İç Savaşı Nedir?

Bir anlamda iki zıt ideolojinin faşizm ve sosyalizmin mücadelesi olan İspanya İç Savaşının nedeni, İspanya’nın 19. yüzyılın başlarından itibaren yaşadığı istikrarsızlıklardır. 1936’da Fas’taki İspanyol birliklerinin komutanı olan Francisca Franco (1892-1975), kendisine bağlı birliklerle İspanya’ya geçti. Franco, Madrid’deki Halk Cephesi Hükümetine karşı sağcı ve kralcı bir isyan başlattı ve kısa süre içerisinde İspanya’nın güney ve batı… Okumaya devam et İspanya İç Savaşı Nedir?

Yayım tarihi
Dünya Tarihi olarak sınıflandırılmış

Fordizm Nedir?

Fordizm Nedir?   1920 li yılların başlarında ünlü sanayici Henry Ford un öncülüğünde uygulamaya konulan üretim yöntemine Fordizm denir.   Fordist üretim yönteminin temelinde “üretim bandı” teknolojisi yatar. Bu yöntemde niteliksiz işçiler, üretim bandı üzerinde akan ürünlere belli parçaları monte eder.    Her işçi üretim bandı üzerinde küçük ve nitelik gerektirmeyen bir işi yapar ve… Okumaya devam et Fordizm Nedir?

Yayım tarihi
Dünya Tarihi olarak sınıflandırılmış

Immanuel Wallerstein’in Dünya Sistemi Yaklaşımı Nedir?

Bu yazımızda Amerikalı Sosyolog İmmanuel Wallerstein’in modern dünya sistemleri teorisi hakkında kısa bir bilgi vermeye çalışacağız.   Wallerstein, kapitalist dünya sisteminin ortaya çıktığını iddia ettiği 16. Yüzyıldan itibaren Avrupa’nın (özellikle de Kuzey Avrupa’nın) tüm dünya üzerinde, Batı dışı bölgelerin aleyhine bir egemenlik kurduğunu belirtir.   Wallerstein’a göre daha önceki imparatorluklar sadece kendi hegemonik alanlarında etkili… Okumaya devam et Immanuel Wallerstein’in Dünya Sistemi Yaklaşımı Nedir?

Yayım tarihi
Dünya Tarihi olarak sınıflandırılmış

Reform Nedir?

Bu yazımızda kısaca “Reform Nedir?” sorusuna cevap vermeye çalışacak; Reform sürecinin nerede başladığı nedenleri ve sonuçları gibi konular üzerinde duracağız.   Rönesans‘ın kaynağının İtalya olması gibi Reformun kaynağı da Almanya’dır.   Ulusal dillerin ortaya çıkması, İncil’in Latince’den Almanca’ya tercüme edilmesi ve matbaa sayesinde İncil’e ulaşan insan sayısının artması gibi nedenler Hristiyanlığın kilise tarafından tahrif edilmiş… Okumaya devam et Reform Nedir?

Yayım tarihi
Dünya Tarihi olarak sınıflandırılmış

Merkantilizm Nedir?

Merkantilizm, Avrupa’da 16 ve 17. yüzyıllar arasında, yani kapitalist sistemin hemen öncesinde uygulama alanı bulan ekonomik sistemin adıdır.   Merkantilist politikanın temel amacı, ülkeye giren altın-gümüş miktarını arttırmak, ülkeden çıkan altın-gümüş miktarını ise azaltmaktadır. Bu sayede sürekli dış ticaret fazlası vermek, yani ihracat gelirleri ile ithalat giderleri arasındaki dengeyi sürekli pozitifte tutmak hedeflenir.   Çünkü… Okumaya devam et Merkantilizm Nedir?

Yayım tarihi
Dünya Tarihi olarak sınıflandırılmış

Kapitalizm Nasıl Ortaya Çıktı?

  Kapitalizmin Ortaya Çıkışı   Kapitalizmin ortaya çıkışı konusu, başka sorunlarla özellikle iktisadi gelişmeyle ilgili olması nedeniyle büyük önem taşır. Eğer iktisadi gelişimin 18.yüzyılda başladığı kapitalizmin de 19.yüzyıl da sahneye çıktığı kabul edilirse kapitalizmi doğuran olgunun iktisadi gelişme olduğu sonucuna varılır.   Bu alanda süren anlaşmazlıkları gözlemek için kapitalizmin ortaya çıkış tarihi konusundaki çeşitli düşüncelere… Okumaya devam et Kapitalizm Nasıl Ortaya Çıktı?

Yayım tarihi
Dünya Tarihi olarak sınıflandırılmış