Kategori: Dünya Tarihi

İnternet Nasıl Ortaya Çıktı, Nasıl Doğdu? Kısaca İnternetin Tarihi

İnternet hiç şüphe yok ki, dünya tarihinin gördüğü en devrimci gelişmelerden biridir. İnternetin ortaya çıkışı, bilimden teknolojiye; ticaretten, kadın-erkek ilişkilerine neredeyse dünyadaki her şeyi kökten bir şekilde değiştirdi.    İnternet en başta, Amerika Birleşik Devletleri’nde askeri amaçlı bir proje olarak doğmuştur. ...

Kısaca Srebrenitsa Katliamı, Bosna Savaşı, Boşnaklar

Srebrenitsa Katliamı, Yugoslavya’nın dağılma sürecinde yaşanan çatışmalar nedeniyle BM tarafından güvenli bölge ilan edilmiş olan Srebenitsa’ya sığınmış Boşnakların, Sırp paramiliter güçleri tarafından katledilmesi olayıdır. 1995 yılının Temmuz ayında gerçekleşmiştir.   Bu olay, Lahey’deki eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet...

Aydınlanma Nedir? Akıl Çağı ve Özellikleri

Akıl Çağı olarak da adlandırılan Aydınlanma, özellikle 17. ve 18. yüzyılları kapsadığı varsayılan bir zihinsel değişim sürecidir. Avrupa’da ortaya çıkmıştır.   Dönemin “Aydınlanma Dönemi” olarak anılmasının nedeni, Avrupa’da “karanlık çağ” olarak adlandırılan ortaçağın ardından, insan zihninin ve kültürünün aydınlandığını, kör ve...

Sömürgecilik Nedir? Sömürgecilik Hakkında Özet Bilgi

Sömürgecilik Nasıl Ortaya Çıktı?   Daha güçlü bir ulusun, zayıf bir ulus üzerine kurduğu siyasal, ekonomik ve askeri egemenliğe sömürgecilik denir.    Genellikle sömürdükleri bölgelerin kaynaklarına el koyan sömürgeci ülkeler, aynı zamanda sömürgeleri altındaki halkların sosyo-kültürel ve dini değerlerini de değiştirmeye...