10 Maddede Birinci Dünya Savaşı’nın Sonuçları

 

Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçları maddeler halinde ve kısaca şunlardır:

 

1-) İngiltere, en büyük rakibi Almanya’yı yenerek Avrupa’da ve denizlerde kendi aleyhine oluşabilecek potansiyel bir tehlikenin geçici de olsa önüne geçmiştir.

 

2-) Birinci Dünya Savaşı’nın İngiltere açısından bir başka önemli sonucu, Ortadoğu’daki gücünü arttırması, sömürgelerini koruması ve hatta savaş sonucunda yeni sömürgeler elde etmesidir.

 

3-) Birinci Dünya Savaşı sonucunda İtalya, Avusturya’dan toprak almak suretiyle sınırlarını genişletmiştir. Akdeniz’de elde ettiği topraklarla da güçlü bir konuma gelen İtalya, Anadolu’da kendisine verilen toprakları ise elinde tutamamış ve Kurtuluş Savaşı sürecinde Anadolu’yu terk etmiştir.

 

4-) Birinci Dünya Savaşı sonucunda Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Alman İmparatorluğu ve Rus Çarlığı yıkılmıştır.

 

5-) Birinci Dünya Savaşı sonucunda; Türkiye Cumhuriyeti, Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Macaristan, Estonya, Letonya ve Litvanya adlarında yeni devletler kurulmuştur.

 

6-) Savaş sonrasında yayınlanan Wilson Prensipleri gereğince dünya barışını sağlamak ve uluslararası sorunları diplomatik yollarla çözmek adına Milletler Cemiyeti kurulmuştur. Ancak Milletler Cemiyeti’nin hedeflediği amaçları gerçekleştirdiği söylenemez. Keza Cemiyet, kısa bir süre sonra yeni bir dünya savaşının çıkmasını engelleyememiştir.

 

7-) Yine Wilson Prensipleri uyarınca “sömürgecilik” ortadan kalkmış, ancak bu anlayış “manda ve himaye” adı altında sömürgeci devletler tarafından farklı biçimlerde sürdürülmüştür.

 

8) Birinci Dünya Savaşı’nın ortaya çıkardığı sonuçlardan bir diğeri ise, savaşın yarattığı topyekûn yıkım nedeniyle sivil savunma örgütlerinin kurulması ve bu örgütlerin önemlerinin artması olmuştur.

 

9-) Birinci Dünya Savaşı sonunda kurulan yeni ülkelerde “milliyet” unsurunun göz ardı edilmesi, birçok ülkede zamanla iç sorunlara yol açmış, bu durum bu tarz sorunlar yaşayan geri kalmış ülkelerin sömürgeleştirilmesini kolaylaştırmıştır.

 

10-) Son olarak Birinci Dünya Savaşı sonucunda kazanan devletler, kaybeden devletlere koşulları oldukça ağır olan barış antlaşmaları imzalatmışlardır.

SONUÇ

 

Birinci Dünya Savaşı’nın yukarıda özetlemeye çalıştığımız tüm bu sonuçları, aslında İkinci Dünya Savaşı’nın da nedenleri olarak görülebilir.

 

Çünkü Birinci Dünya Savaşı, Avrupa’nın savaş öncesindeki hiçbir sorununu çözemediği gibi, bu sorunlara yenilerini eklemiştir. Örneğin Versay Barış Antlaşması adı altında Almanya’ya dayatılan ağır barış koşulları, Almanya’da ırkçılığın ve Nazizm’in yükselişine neden olarak, İkinci Dünya Savaşı’na giden yolda önemli bir kilometre taşı olmuştur.

Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarını inceledik.Peki “Birinci Dünya Savaşı’nın Nedenleri Nedir?” ya da bir başka deyişle “Birinci Dünya Savaşı Neden Çıktı?” Bu soruların cevaplarını öğrenmek için şu yazımızı okuyabilirsiniz:

Birinci Dünya Savaşı Neden Çıktı?

Görüş ve Önerileriniz İçin