11 Maddede Antik Yunan Medeniyeti Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Sanat, felsefe ve demokrasi; antik yunan medeniyeti denildiğinde ilk akla gelenler. Yaklaşık 4 bin yıl önce Ege denizi kıyılarında ortaya çıkan Antik Yunan Medeniyetinin tarihini ve mirasını kısaca ve maddeler halinde inceleyecek olursak;

 

(1) Antik Yunan Medeniyeti, yaklaşık 4 bin yıl önce Ege ve Akdeniz çevresinde ortaya çıkan, önemli bir medeniyettir.

 

Bu medeniyet, günümüz Batı medeniyetinin, Hristiyanlık ve Roma Hukuku ile birlikte üç temel sacayağından biri sayılır.

 

(2) İlk demokrasi uygulamaları, Antik Yunan’da ortaya çıkmıştır. Bir krala ya da kraliçeye sahip olmayan Yunan şehir devletlerinin her biri kendi kanunlarına ve yönetim biçimlerine sahiptir.

 

(3) Köleler, Antik Yunan Medeniyetinin günlük hayatının önemli bir parçasıdır. Nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan köleler, ev işlerinin yanı sıra, tarlalarda, pazarlarda, gemilerde ve madenler gibi üretim alanlarında da çalıştırılmışlar ve bu medeniyetin sahip olduğu zenginliğin oluşmasında önemli bir yere sahip olmuşlardır.

 

Öyle ki, köleler sayesinde hür insanlar, boş vakitlere sahip olabilmişler ve bu boş vakitlerini felsefe ve polis yönetimi gibi konulara ayırabilmişlerdir. Antik Yunan’da boş vakti olan insan saygıdeğer insandır ve gerçek yurttaştır.

 

Örneğin İngilizce’de “okul” anlamına gelen “school” kelimesi, antik Yunancada “boş zaman” anlamına gelen “skhole” kelimesinden gelmektedir. Bu durum, boş zamanı olan, yaşamak için çalışmak zorunda kalmayan insanların okula gidebilmesi ve eğitim alabilmesini ifade etmektedir.

 

(4) Atina ve Sparta, Antik Yunanistan’ın en güçlü iki devleti olarak ön plana çıkmıştır.

 

(5) Birbirlerinden oldukça farklı özelliklere sahip olan bu iki devletten Atina, eğitim ve sanat konusunda ön plana çıkarken; Sparta ise daha çok askerlik ve savaş konularında ön plana çıkmıştır. Öyle ki, Atinalı çocuklar 7 yaşına geldiklerinde okula gönderilirken; Sparta’nın çocukları kışlalara gönderilmiştir.

 

(6) Her şehir devleti, kentin en yüksek yerine Acropolis adı verilen kaleler inşa etmiş, Tapınaklar ve hazineler gibi farklı kamusal alanlar, bu kalelerin içinde yer almıştır.

 

 

(7) İlk Olimpiyat Oyunları da Antik Yunanistan’da başlamıştır. İlk olimpiyat oyunu, yaklaşık 3 bin yıl önce, M.Ö. 776 yılında, Antik Yunanistan’ın Olympia kentinde düzenlenmiştir.

 

(8) Antik Yunanistan, yazının gelişmesinde de önemli etkiler yapmıştır. Sesli harflerden oluşan ilk alfabe Yunanlılar tarafından geliştirilmiştir. Bugün kullanmakta olduğumuz Alfabe kelimesinin kökeni de, Yunan alfabesinin ilk iki harfi olan Alfa ve Beta’dan gelmektedir.

 

(9) Çok tanrılı bir inanışa sahip olan Antik Yunan Medeniyeti, birçok mite ve efsaneye sahiptir. Böylece günümüzde Antik Yunan Mitolojisi olarak bilinen önemli bir kültürel mirasa kaynaklık etmiştir.

 

(10) Yunan Medeniyeti’nin bir diğer önemli özelliği, arkasında bıraktığı felsefe mirasıdır. Felsefe, Antik Yunan’da ortaya çıkmış, ilk Filozof Thales ile Sokrates, Platon ve Aristoteles gibi dünya tarihinin en önemli filozofları, bu medeniyet içinde var olmuştur.

 

(11) Bu medeniyet, aynı zamanda geometri konusunda da önemli buluşlara imza atmıştır. Öklid, Pisagor ve Arşimet gibi önemli matematikçiler, Antik Yunan Medeniyeti’nin önde gelen isimleridir.

 

One Response

  1. Bulent Karadeniz Kasım 7, 2022

Görüş ve Önerileriniz İçin