Kısaca Antik Mısır Tarihi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Antik Mısır Medeniyeti, dünya tarihinin en güçlü ve en büyük medeniyetlerinden biri olarak yaklaşık 3000 yıl varlığını sürdürmüştür.

 

Bu medeniyette tıpkı diğer antik medeniyetler gibi, bir su kaynağının çevresinde kurulmuş olup bu su kaynağı, Nil nehridir.

 

Nil nehri, çevresi çöllerle kaplı olan Mısır’da hem toprakların sulanmasını sağlamış, hem de neden olduğu taşkınlar dolayısıyla toprağın verimli bir hale gelmesini sağlamıştır.

 

Nil Nehri’nin Mısırlılar açısından taşıdığı önem, icat ettikleri takvime bakılarak da görülebilir.

 

Şöyle ki, antik mısır takvimi üç mevsimden oluşmuş ve bu mevsimler nilin taşkın dönemine göre düzenlenmiştir. Bu mevsimler: Akhet yani taşkın, Peret yani ekim ve Shemu yani Hasat mevsimleridir.

 

Böylece Mısır Nil sayesinde, bir medeniyetin kurulması için gerekli olan en temel şeye, ihtiyaç fazlası tarımsal üretime sahip olabilmiştir. Bu sayede ticari ve kültürel faaliyetlere zaman ayrılabilmiş ve büyük şehirlerin kurulması sağlanmıştır.

 

Tarihçiler antik mısırın en parlak yıllarını genellikle, Eski Krallık, Orta Krallık ve Yeni Krallık dönemi olarak üç döneme ayırırlar.  

 

Mısırda krallara “Firavun” adı verilmiş ve firavunlar, tanrı sayılmıştır. II. Ramses, III. Thutmose, Hatşepsut, Tutankamon ve Akhenaton gibi firavunlar, Antik Mısır tarihinin en önemli firavunlarından bazılardır.

 

Bu krallar piramit denen mezarlara gömülmüşlerdir. Bugün Mısır, 100’den fazla piramite sahiptir ve bu piramitlerin en büyüğü “Keops” adı verilen piramittir.

 

Ayrıca Mısır’da ölümden sonra yaşama inanıldığından, ölüler hazineleriyle birlikte ve mumyalanarak gömülmüşlerdir.

 

Piramitler günümüze kadar ulaşan yapılar olduğundan ve içlerinde birçok korunmuş malzeme barındırdıklarından, arkeologlar için önemli bir çalışma alanı olmuş ve böylece Antik Mısır hakkında pek çok bilgiye ulaşılmıştır.

 

Antik Mısır, bilim ve teknoloji alanında da önemli gelişmeler göstermiştir. Tıp, mimari ve astronomi gibi pek çok alanda önemli buluşlar ortaya çıkmıştır.

 

Takvim, çeşitli müzik aletleri, çeşitli kozmetik ürünler, pulluk gibi tarımsal aletler, kilit ve anahtar, kalem ve hatta diş macunu gibi ürünler ilk olarak Mısırlılar tarafından icat edilen bazı şeylerdir.  

 

Ayrıca Mısırlılar, yazıyı kullanan ilk medeniyetlerinden biridir. Hiyeroglif adı verilen bir alfabe kullanan Mısırlılar; mürekkep ve papirüs adını verdikleri ve aynı isimli bitkiden elde ettikleri kâğıtları kullanmışlardır.

 

Mısır Medeniyeti ve firavunlar, kutsal kitaplarda da önemli bir yer tutmuşlardır. Özellikle Yahudi tarihinde oldukça önemli bir yere sahiptir.

 

Köle olarak onlarca yıl Mısır esaretinde yaşayan Yahudiler, Musa peygamberin yardımıyla bu esaretten kurtulup, vaadedilmiş topraklarda kendi krallıklarını kurmuşlardır.

 

M.Ö. 700 yılında zayıflamaya başlayan Antik Mısır Krallığı, önce Asur, daha sonra da Pers İmparatorluğu tarafından istila edilmiştir. Ardından M.Ö. 332 yılında Büyük İskender, Mısır’ı fethetmiştir. İskender’in Mısır’ı fethiyle birlikte girilen yeni döneme, “Helenistik Dönem” denmiştir.

 

İskender’in ölümünün ardından, onun komutanlarından Ptolemaios Soter, Mısır’da kendi adında bir hanedanlık kurmuş ve bu hanedanlık,  M.Ö. 30’da Mısır’ın Roma tarafından fethedilmesine kadar devam etmiştir.

 

Görüş ve Önerileriniz İçin