İnternet Nasıl Ortaya Çıktı, Nasıl Doğdu? Kısaca İnternetin Tarihi

İnternet hiç şüphe yok ki, dünya tarihinin gördüğü en devrimci gelişmelerden biridir. İnternetin ortaya çıkışı, bilimden teknolojiye; ticaretten, kadın-erkek ilişkilerine neredeyse dünyadaki her şeyi kökten bir şekilde değiştirdi. 

 

İnternet en başta, Amerika Birleşik Devletleri’nde askeri amaçlı bir proje olarak doğmuştur. 

 

Soğuk Savaş döneminde, özellikle Sovyetler Birliği’yle girilebilecek bir nükleer çatışmadan çekinen ABD, savunma amaçlı projelere büyük harcamalar yapmıştır. 

 

Bu projelerden biri de bugünkü internetin temelini oluşturan ARPANET (Advanced Research Projects Authority Net)’tir. 

 

ABD 1969 yılında gerçekleştirdiği bu projeyle ülke savunmasını koordineli bir şekilde sağlayabilmek için birbirine bağlı bilgisayarlar aracılığıyla kurulacak iletişimden yararlanmayı hedeflemiştir.

 

Sisteme bağlı bütün bilgisayarların ağ üzerinden iletişim kurabileceği böylesi bir ortamda, herhangi bir saldırı anında herhangi bir bilgisayarın devre dışı kalması durumunda diğer bilgisayarların etkilememesi ve bu bilgisayarların arasındaki iletişimin devam etmesi amaçlanmıştır. 

 

En başta bu amaçla ortaya çıkan ve oldukça az sayıdaki bilgisayarın birbiriyle bağlantısından ibaret olan bu projede, daha sonra ağa yeni bilgisayarlar eklenmesi suretiyle ağ üzerindeki iletişim giderek artmış ve bu teknoloji savunma dışındaki  amaçlar için de kullanılmaya başlanmıştır. 

 

Bu noktadan sonra internet, çok sayıda kullanıcının faydalanmaya başladığı e-posta hizmetleri, dosya transfer hizmetleri, mesajlaşma servisleri ya da forumlar ve tartışma listeleri gibi birçok farklı alanda kullanılmaya başlanmıştır. 

 

Diğer teknolojik dönüşümlerde olduğu gibi hızlı bir büyüme sağlayan internet teknolojisi, yakın zamanda tüm dünyaya yayılmış internet ağlarının birleşiminden oluşan muazzam bir bilgisayar ağına dönüşmüştür. Bu anlamda internet için “ağların ağı” demek daha doğrudur. 

 

İnternetin hızla gelişmesinde ve günümüzde bu kadar önemli hale gelmesinde, FTP (Dosya Transfer Protokolü) ve Tim Berners Lee tarafından ortaya konulan www (dünya çağında ağ) gibi internet teknolojilerinin oldukça önemli bir paya sahip olduklarını belirtmek gerekir. 

 

Yine 1990’lı yıllarda Sergey Brin ve Larry Page isimli iki ABD’li girişimcinin kurmuş olduğu dünyanın en büyük ve en etkili arama motoru Google da internet devriminin gerçekleşmesindeki en büyük mihenk taşlarından birisi ve belki de birincisi olmuştur.

 

 

 

Peki İnternet’in ortaya çıkmasının ne gibi sonuçları olmuştur?

 

En başta internet, kendisine bağlı birçok teknolojik yeniliğin ortaya çıkmasıyla insan yaşamında pek çok yeniliğin ve teknolojik kolaylığın kaynağı oldu.

 

Ayrıca internetin iletişimdeki mesafeleri kısaltmak, bilgiyi kolay ulaşılabilir hale getirmek, bilgiyi demokratikleştirmek, farklı görüş ve inançların serbestçe yayılmasını sağlamak gibi toplumsal ve kültürel sonuçları da oldu. 

 

Dahası internet, özellikle son yıllarda gelişmeye başlayan sosyal medya kullanımıyla birlikte, tarafsız bir iletişim ortamı sunmaya başladı. Böylece büyük bir medya organı ya da güçlü bir siyasal liderle, sade bir vatandaş arasında “dünyaya seslenebilme gücü” açısından var olan uçurum azaldı.

Görüş ve Önerileriniz İçin