Halifeliğin Kaldırılması Özet (Kronolojik)

 

Bu yazıda Halifeliğin Kaldırılmasına giden süreç kronolojik olarak ve kısaca incelenmiştir. Halifeliğin Kaldırılması sürecinden belli başlı dönüm noktaları şunlardır: 

 

22 Ocak 1924 – Mustafa Kemal, Başbakan İsmet Paşa’ya yazdığı bir telgrafta: “Halifelik makamının gerçekte ne dini ve ne de siyasi bakımdan hiçbir anlamı ve var olma gerekçesi yoktur.  

 

 

15 Şubat 1924 – Harp Oyunları nedeniyle İzmir’de bulunan Mustafa Kemal, komutanlardan hilafetin kaldırılması için görüş aldı.

 

 

29 Şubat 1924 – Halife Abdülmecit Efendi son kez Cuma selamlığına çıktı.

 

 

1 Mart 1924 – Mustafa Kemal yüzyıllardır siyasi bir araç olarak kullanılan Müslümanlığı bundan kurtarmanın ve onu yüceltme zamanının geldiğini söyledi.

 

 

3 Mart 1924 – Urfa Milletvekili Şeyh Saffet Efendi’nin halifeliğin kaldırılması ve hanedanın yurt dışına çıkarılması yönünde verdiği önerge kabul edilip yasallaştı.

 

 

4 Mart 1924 – Halife Abdülmecit Efendi ve diğer hanedan mensupları yurtdışına çıkarıldı. İstanbul müftülüğü bir bildiri yayınlayarak artık Cuma hutbelerinde halifenin adının okunmamasını istedi.

 

 

30 Mart 1924 – Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara Müftüsü olarak Milli Mücadele’ye destek veren Rıfat (Börekçi) Efendi, yeni kurulan Diyanet İşleri Reisliği’nin başına getirildi.

 

 

8 Nisan 1924 – Şer’i hukuk kurallarının uygulandığı Şeriye Mahkemeleri kaldırıldı.

 

 

 

4 Mayıs 1924 – Mustafa Kemal, New York Herald gazetesine verdiği demeçte, ıslahat ve ilerleme için hilafetin kendilerine hep engel teşkil ettiğini belirtti. 

 

 

Halifeliğin Kaldırılması hakkında daha ayrıntılı bilgi için şu yazımızı okuyabilirsiniz:

 

Bu makale işinize yaradı mı?
[Total: 1 Average: 5]