Halifeliğin Kaldırılması Özet (Kronolojik)

 

Bu yazıda Halifeliğin Kaldırılmasına giden süreç kronolojik olarak ve kısaca incelenmiştir. Halifeliğin Kaldırılması sürecinden belli başlı dönüm noktaları şunlardır: 

 

22 Ocak 1924 – Mustafa Kemal, Başbakan İsmet Paşa’ya yazdığı bir telgrafta: “Halifelik makamının gerçekte ne dini ve ne de siyasi bakımdan hiçbir anlamı ve var olma gerekçesi yoktur.  

 

 

15 Şubat 1924 – Harp Oyunları nedeniyle İzmir’de bulunan Mustafa Kemal, komutanlardan hilafetin kaldırılması için görüş aldı.

 

 

29 Şubat 1924 – Halife Abdülmecit Efendi son kez Cuma selamlığına çıktı.

 

 

1 Mart 1924 – Mustafa Kemal yüzyıllardır siyasi bir araç olarak kullanılan Müslümanlığı bundan kurtarmanın ve onu yüceltme zamanının geldiğini söyledi.

 

 

3 Mart 1924 – Urfa Milletvekili Şeyh Saffet Efendi’nin halifeliğin kaldırılması ve hanedanın yurt dışına çıkarılması yönünde verdiği önerge kabul edilip yasallaştı.

 

 

4 Mart 1924 – Halife Abdülmecit Efendi ve diğer hanedan mensupları yurtdışına çıkarıldı. İstanbul müftülüğü bir bildiri yayınlayarak artık Cuma hutbelerinde halifenin adının okunmamasını istedi.

 

 

30 Mart 1924 – Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara Müftüsü olarak Milli Mücadele’ye destek veren Rıfat (Börekçi) Efendi, yeni kurulan Diyanet İşleri Reisliği’nin başına getirildi.

 

 

8 Nisan 1924 – Şer’i hukuk kurallarının uygulandığı Şeriye Mahkemeleri kaldırıldı.

 

 

 

4 Mayıs 1924 – Mustafa Kemal, New York Herald gazetesine verdiği demeçte, ıslahat ve ilerleme için hilafetin kendilerine hep engel teşkil ettiğini belirtti. 

 

 

Peki Halifelik Neden kaldırıldı? Halifeliğin Kaldırılmasının gerekçesi ve nedenleri hakkında şu yazımızı okuyabilirsiniz: 

Halifelik Neden Kaldırıldı?

Görüş ve Önerileriniz İçin