Son Posta Gazetesi

 

27 Temmuz 1930 tarihinde Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasından(12 Ağustos 1930) birkaç hafta önce basın hayatına giren Son Posta gazetesi, Zekeriya Sertel, Selim Ragıp Emeç ve Halil Lütfi Dördüncü tarafından kurulmuştur.

 

İlk dönemdeki yayın politikasını daha çok başyazar Zekeriya Sertel’in etkilediği gazete, ilk sayısından itibaren tek parti iktidarına muhalif bir çizgiye oturmuş; Sertel, gazetenin ilk sayısında kaleme aldığı “Boğuluyoruz; Biraz Hava İsteriz” başlıklı yazısıyla ülkedeki tek parti sisteminin güçlenip yerleşmesinden, seçimlerin göstermelik yapılmasından ve basının, işçilerin ve köylülerin örgütlenememesinden yakınmış; sıkı bir baskı altında yaşayan halkın hürriyetsizlikten boğulmak üzere olduğunu vurgulamıştır.

 

Gazetenin Serbest Cumhuriyet Fırkası’na olan desteği de tek parti iktidarına olan bu muhalefetinden kaynaklanmış ve halkın SCF’ye olan ilgisine paralel olarak artan bu destek, bir süre sonra Ahmet Ağaoğlu’nun da gazetenin yazar kadrosuna katılmasıyla daha güçlü bir hal almıştır.

 

Gazetenin yayın politikası üzerinde Zekeriya Sertel’in etkili olduğu bu ilk dönem, Sertel’in gazetenin diğer ortaklarıyla anlaşmazlığa düşerek 1934 yılında gazeteden ayrılmasıyla son bulmuştur. Sertel ortaklarıyla düştüğü anlaşmazlığı, kendisinin ileri fikirler savunmak ve fikir kavgası yapmak isterken; ortaklarının suya sabuna dokunmayan sadece para kazanmaya dönük bir gazetecilik anlayışını savunmalarına bağlar.

 

Bu dönemde Sertel’in gazeteden ayrılmasının yanı sıra çok partili rejime geçiş teşebbüslerinin hüsranla bitmiş olması ve ikinci dünya savaşı öncesi gerilen ekonomik ve siyasi havanın basın üzerinde de etkisini hissettirmeye başlaması Son Posta’nın muhalefet yapmasını oldukça güçleştirmiştir.

 

Bu dönemde gazetenin yayın politikasını belirleyen en önemli isim Selim Ragıp Emeç’tir. Liberal bir dünya görüşüne sahip olan Emeç, özellikle ikinci dünya savaşı döneminde SSCB ve Komünizm aleyhine yazdığı yazılarıyla dikkat çekmiştir.

 

II. Dünya Savaşı’nın bitmesinin ardından Demokrat Parti’nin kurulması, Son Posta’nın, SCF döneminde olduğu gibi muhalif niteliğini ön plana çıkarmış 1930’larda Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı destekleyen Son Posta bu dönemde de Demokrat Partiyi desteklemeye başlamıştır. Hatta gazetenin başyazarı Selim Ragıp Emeç DP’den üç dönem milletvekili seçilmiş ve 60 Askeri Müdahalesinin ardından tutuklanmıştır. Bu tutuklama sonrasında gazete kapanmak zorunda kalmıştır.

Görüş ve Önerileriniz İçin