Türk Beşleri Kimlerdir?

 

Türk Beşleri; Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Ahmet Adnan Saygun, Hasan Ferit Alnar ve Necil Kazım Akses’dir.

 

Türk beşleri, Batı Müziği yapısı içinde klasik Türk müziği ve Türk halk müziğinin renklerini kullanmayı amaçlamışlardır.

 

Cumhuriyet’in kurulduğu 1923 yılından sonra ulusalcı kültür ve eğitim politikalarının sonucunda birçok yetenekli müzisyen yurt dışına gönderilmiştir. İşte Türk Beşleri olarak adlandırılan bu isimler de, Türk müziğinin evrensel düzeye ulaşmasını amaçlayan bu hareketin içerisinde yer almış isimlerdir. 

 

 

Cemal Reşit Rey

 

Türk Beşleri’nin en yaşlı üyesidir. Yurt dışında eğitim görmüştür. Besteci ve piyanist olmasının yanında orkestra yöneticiliği yapmıştır. Eserlerinden bazıları, Cumhuriyet’in Onuncu Yıl Marşı, Lüküs Hayat Opereti, Enstantaneler’dir.

 

 

 

Ulvi Cemal Erkin

 

1925 yılında kazandığı devlet bursuyla yurt dışında eğitim almıştır. Besteci ve piyanist olmasının yanında çeşitli kurumlarda öğretmenlik yapmıştır. Tüm eserleri seslendirilmiş tek Türk bestecisidir. Eserlerinden en önemlileri, Köçekçe Süiti, Bülbül, Ayın On Dördü ve Beş Damla’dır.

 

 

 

 

Hasan Ferit Alnar

 

Küçük yaşta kanun çalmaya başlamış ve iyi bir kanun yorumcusu olarak ünlenmiştir. 1927’de yurt dışına giderek eğitimini tamamlamıştır. Orkestra yöneticiliği, müzik tarihi ve kompozisyon öğretmenliği yapmıştır. Ankara’da ilk opera temsillerinin düzenlenmesine öncülük etmiştir. Geleneksel bir çalgı olan kanun için yazdığı Kanun Konçertosu müzik tarihinde bir ilktir. Eserlerinden bazıları, Viyolonsel Konçertosu, Türk Süit’i, Yaylı Dördül’dür.

 

 

 

Ahmet Adnan Saygun

 

1928’de devlet bursuyla gittiği yurt dışında eğitimini tamamlamıştır. Bestecilik, etnomüzikoloji ve eğitim alanlarında Türk müziğine olan katkılarıyla müzik tarihine geçmiştir. 1934 yılında ilk ulusal operamız olan Özsoy Operası’nı bestelemiştir. Eserlerinden bazıları, Kerem, Köroğlu ve Gılgamış operaları, Yunus Emre Oratoryosu, İnci’nin Kitabı adlı piyano eseridir.

 

 

 

Necil Kazım Akses

 

1926’da yurt dışına giderek eğitimini tamamlamıştır. Türk Beşleri’nin en genç üyesi olan Akses, besteciliği ve öğretmenliği kadar sanat kurumlarındaki yöneticiliği ile de Türk kültür yaşamına hizmet etmiştir. Eserlerinden bazıları, Çiftetelli, Sesleniş, Eskilerden İki Dans, Bir Divandan Gazel, Minyatürler’dir.

 

 

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.