Mavi Anadoluculuk Nedir?

1940’lar ve 1950’lerde ortaya çıkan Mavi Anadoluculuk akımına göre “Batılılaşma aslında öze dönmek demektir çünkü Batı medeniyetinin kaynağı da Batı Anadolu’daki ve Orta Asya’daki kültürdür”.

 

Günümüzdeki Anadolu toplumunu Osmanlı ve Selçuklu’dan ziyade daha eski ve özellikle de Yunan medeniyetiyle ilişkilendiren Mavi Anadolucular kimlik inşasında İslami ögelere değil, Anadolu sembollerine ağırlık verdiler.

 

Özellikle Sabahattin Eyüboğlu, Halikarnas Balıkçısı, Melih Cevdet Anday, Azra Erhat gibi isimlerden oluşan Mavi Anadolucular için başta Antik Felsefe’nin doğduğu İyonya olmak üzere Anadolu tüm medeniyetlerin beşiğidir ve tüm medeniyetler buradan doğmuş ve yükselmiştir. Bizler ise bu antik hümanist felsefenin mirasçıları olarak bu topraklarda yaşamaktayızdır.

 

Bu akımın önemli temsilcilerinden olan Azra Erhat ‘zaten anadolu olmasaydı, hiçbir şey olmazdı.’ diyerek Mavi Anadoluculuğu özlü bir şekilde özetlemektedir.

 

Görüş ve Önerileriniz İçin