Hikmet-i Hükümet Anlayışı Nedir?

Devletin kendisini bizatihi bir amaç olarak gören ve devletin bekası söz konusu olduğu vakit, her türlü kuraldan muaf tutulması gerektiğini savunan siyasal anlayış “Hikmet-i Hükümet” olarak adlandırılır.   Bu anlayış, Türkçemize “devlet gereği” ya da “devlet aklı” olarak çevrilen Fransızca “Raison D’etat” kavramıyla yakından ilişkili bir anlayıştır.    Hikmet kelimesi Arapça bir sözcük olup, “bilgelik,… Okumaya devam et Hikmet-i Hükümet Anlayışı Nedir?

Laiklik Nedir? Kısaca Tanımı ve Atatürk İlkeleri Açısından Önemi

En basit ifadesiyle Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Türkiye’de, 1924 Anayasasında yapılan 1937 değişikliğiyle anayasal bir ilke olarak kabul edilmiştir.    Laiklik, devletin dinler karşısında tarafsız olması ve siyasal-hukuksal düzenin herhangi bir dinin ilkelerine göre belirlenmemesidir. Laiklik toplumsal hayatı düzenleyen hukuk kurallarının akla, mantığa ve bilime dayandırılmasını ve din ve vicdan özgürlüğünün sağlanmasını… Okumaya devam et Laiklik Nedir? Kısaca Tanımı ve Atatürk İlkeleri Açısından Önemi

Irkçılık Nedir? Kısaca Tanımı ve Tarihsel Dayanakları

Bir ırkın başka bir ırka ya da ırklara üstün olduğunu iddia eden görüşe ırkçılık denir.   Irkçılık düşüncesi, bir ırkın diğer ırklardan farklı olmakla kalmayıp, aynı zamanda diğerlerinden fiziksel, entelektüel ya da ahlaki bakımdan da üstün ve güçlü olduğunu savunur. Atalardan miras alınmış olan bu üstünlük, ırklar arasındaki biyolojik farklılıklardan kaynaklanır.   Basitleştirerek söyleyecek olursak,… Okumaya devam et Irkçılık Nedir? Kısaca Tanımı ve Tarihsel Dayanakları

Sosyal Darwinizm Kısaca Nedir, Ne Demektir?

Darwin’in doğada ve canlı türleri arasında işlediğini ileri sürdüğü yasalar ve ilkelerin toplumlarda da geçerli olduğunu savunan düşünceye “Sosyal Darwinizm” denir.   Bilindiği gibi Darwin’in evrim teorisine göre, çevreye en iyi uyum sağlayan bitki ve hayvanlar hayatta kalabilir, üreyebilir ve genlerini gelecek kuşaklara aktarabilir.   İşte “Sosyal Darwinizm” bu en iyinin ve en güçlünün hayatta… Okumaya devam et Sosyal Darwinizm Kısaca Nedir, Ne Demektir?

Yayım tarihi
Sosyal Bilimler olarak sınıflandırılmış

Paradigma Nedir? Kısaca Paradigma Kavramı ve Tanımı

Paradigma kavramı, günlük kullanımda, dünyaya ve olaylara bakış açımızı, çevremizi algılayış biçimimizi ifade etmek için kullanılır. TDK tarafından Türkçeye “değerler dizisi” olarak çevrilmiştir.    Paradigma, olaylara ve hayata bakışımızın genel çerçevesidir. Daha da basitleştirecek olursak, dünyaya ve olaylara bakarken takındığımız bir gözlüktür.     Paradigma kavramı, günlük dilde sıkça kullanılan bir kavram olmakla birlikte, ilk olarak… Okumaya devam et Paradigma Nedir? Kısaca Paradigma Kavramı ve Tanımı

Yayım tarihi
Sosyal Bilimler olarak sınıflandırılmış

Etnosentrizm Nedir, Ne Demektir? Kısaca Etnosentrik Bakış Açısı

Etnosentrizm, bir kültürü başka bir kültürün standartları, değerleri ve bakış açısı içerisinden değerlendirmektir.   Bir başka ifadeyle etnosentrizm, bir kişinin diğer kültürleri değerlendirirken, kendi kültürünü temel alması nedeniyle bir kültürü başka bir kültürün standartları içerisinde görmesi ve buna göre değerlendirme yapmasıdır.    Kültür taassubu ya da ben-merkeziyetçilik olarak da adlandırılmaktadır.    Sıklıkla kendi kültürünü yüceltme… Okumaya devam et Etnosentrizm Nedir, Ne Demektir? Kısaca Etnosentrik Bakış Açısı

Ortak Malların Trajedisi Kısaca Nedir, Ne Demektir?

  Ortak Malların Trajedisi kavramı, insanların belli bir sahibi olmayan ve kullanımı için bir bedel ödemedikleri malları kullanırken, bu malları toplumun iyiliğini düşünmeksizin, aşırı ve yanlış tüketmeleri olayıdır.   Ortak Malların Trajedisi kavramı, ilk olarak 1968 yılında Garret Hardin tarafından yayımlanan bir makalenin başlığı olarak kullanılmıştır.    Bu makaleye göre, insanların ortak kullanımına açık mallar,… Okumaya devam et Ortak Malların Trajedisi Kısaca Nedir, Ne Demektir?

Emperyalizm Nedir, Ne Demektir? Kısaca Emperyalizm Kavramı

Emperyalizmin Tanımı   Emperyalizm, kelime anlamı itibariyle “imparatorluk kurma eğilimi” demektir ve Türkçeye “yayılmacılık” olarak çevrilmiştir.    Pratik düzeyde bakıldığında ise azgelişmiş ülkelerin, gerek siyasal ve ekonomik gerekse de kültürel açıdan sömürülmesi olayına verilen isimdir.   Bir başka ifadeyle emperyalizm, bir devletin başka bir devlet ya da ulus üzerinde kendi çıkarları doğrultusunda etkide bulunmaya yönelik… Okumaya devam et Emperyalizm Nedir, Ne Demektir? Kısaca Emperyalizm Kavramı

Modernizm ve Postmodernizm Nedir?

Modernizm Kavramı: Tanımı ve Ortaya Çıkışı Modernizm, Avrupa’da 17. Yüzyılla birlikte görülmeye başlayan toplumsal, siyasal ve kültürel değişim dönemini ifade eder.   Bu dönem aklı temel alması ve tüm toplumsal ilişki ve kurumları akılcı esaslar üzerine oturtmayı hedeflemesi nedeniyle “akıl çağı” olarak da anılır.   İnsan aklı, modernizmle birlikte, dünyayı anlamak, yorumlamak ve dönüştürmek için… Okumaya devam et Modernizm ve Postmodernizm Nedir?

Yayım tarihi
Sosyal Bilimler olarak sınıflandırılmış

Montessori Ne Demek? Maria Montessori ve Çocuk Eğitimi

Montessori Eğitimi Nedir?   Geliştirdiği ilkeler ve uygulamalarla çocuk eğitiminde bir çığır açan Dr. Maria Montessori, kendi görüş ve önerilerini bir araya getirdiği ilk önemli yapıtı olan “Kendi El Kitabım” da (1914), daha sonra “Montessori Eğitimi” olarak da anılacak olan eğitim sistemini şu sözlerle tanımlıyor:   “Montessori eğitimi, çocuğa, önceden hazırlanmış bir ortamda, kendi kendini… Okumaya devam et Montessori Ne Demek? Maria Montessori ve Çocuk Eğitimi

Yayım tarihi
Sosyal Bilimler olarak sınıflandırılmış